ФСС з ТВП нагадав нюанси виплати лікарняних


Застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи й час випробування, й день звільнення).

Допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняні) надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату зарплати через настання тимчасової непрацездатності.

Лікарняні, не пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачуються Фондом з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності, незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку й розмірах, встановлених законодавством.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця за основним місцем роботи.

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Лист Міністерства соціальної політики України «Про розгляд звернень профспілкових організацій» від 31.12.2014 року № 1661/13/84-14