Передплати журнал

ФССУ вказав на правила оплати листка непрацездатності, якщо працівник пройшов огляд МСЕК


Фонд соціального страхування пояснив порядок оформлення та оплати листків непрацездатності після встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК) інвалідності.

Цього разу у листі від 13 квітня 2021 року № 877-11-1 вказано, що у разі прийняття МСЕК рішення стосовно застрахованої особи:

— встановлена інвалідність певної групи та категорії — листок непрацездатності закривають днем реєстрації документів на МСЕК, у листку непрацездатності обов’язково вказують дату огляду та дату встановлення інвалідності, яка збігається з датою реєстрації документів на МСЕК;

— інвалідність не встановлена, працездатний — листок непрацездатності закривають датою огляду МСЕК, у листку непрацездатності обов’язково вказують дату направлення пацієнта на МСЕК та дату огляду;

— інвалідність не встановлена, потребує доліковування — листок непрацездатності продовжує лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я до відновлення працездатності або до повторного направлення на МСЕК.

Тож, після огляду МСЕК та отримання заповненого листка непрацездатності з рішенням «інвалідність певної групи та категорії» або «працездатний» застрахована особа наступного дня може приступити до роботи.

Однак застрахована особа з інвалідністю може припинити трудові відносини за станом здоров’я. Факт встановлення інвалідності за рішенням МСЕК надає хворому іншого статусу, який визнає у хворого не тимчасову, а стійку втрату працездатності і надає право отримувати пенсію по інвалідності.

Якщо враховувати вимоги Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406, то лише у разі визнання хворого працездатним у графі «Стати до роботи» листка непрацездатності зазначають дату, наступну за датою огляду на МСЕК. При цьому, з позиції виконавчої дирекції Фонду соцстраху, зазначення лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я додатково у графі «Стати до роботи» запису щодо встановлення інвалідності застрахованій особі не є грубою помилкою.