Реєструйся

Хмельниччина: рішенням суду підтверджено правомірність дій Управління Держпраці


«Якщо робота, виконувана працівником на користь суб’єкта господарювання, збігається з видом його економічної діяльності або є роботою з обслуговування його діяльності, то така робота повинна виконуватись на умовах трудового договору», — правова позиція суду.

Хмельницьким окружним адміністративним судом (справа №560/508/19) підтверджено правомірність дій Управління Держпраці у Хмельницькій області щодо винесення постанови про накладення штрафу у розмірі 250 тис. 380 грн за фактичний допуск двох працівників до роботи без оформлення трудового договору.

Під час інспекційного відвідування встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «НВП «АртХім» використовує працю 14 найманих працівників, згідно з укладеними трудовими договорами. З двома працівниками були укладені цивільно-правові угоди.

Цивільно-правові договори, відповідно до яких працівники зобов’язані були для замовника виконати такі роботи, як: надати послуги по розливу готової продукції підприємства у тару різного розміру, передбачає виконання функцій, властивих саме найманому працівнику відповідно до класифікатора професій, а саме «розливальник хімічної продукції», і спрямований не на досягнення кінцевого результату, а на процес виконання функцій.

Суд вважає за необхідне зазначити, що оскільки робота, яку виконували працівники, а саме розлив хімічної продукції, є небезпечною та шкідливою для здоров’я, то саме під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Також суд дійшов висновку, що у разі, якщо робота, виконувана працівником на користь суб’єкта господарювання, збігається з видом його економічної діяльності або є роботою з обслуговування його діяльності, то робота такої особи повинна виконуватись на умовах трудового договору.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 4 липня .2018 року у справі № 820/1432/17.