Реєструйся

Інструкція з діловодства: підготовка розділу ІІІ «Організація документообігу»


У журналі «Діловодство» продовжуємо цикл статей на тему «Інструкція з діловодства для юридичних осіб приватного права: поетапна підготовка». У червневому випуску журналу (№ 6, 2019) йтиметься про розділ ІІІ Інструкції з діловодства.

Головне у статті:

  • Які фактори впливають на порядок приймання, первинного опрацювання та попереднього розгляду вхідних документів у конкретній юридичній особі
  • Як забезпечити своєчасне виконання документів
  • Яких правил слід дотримуватися під час реєстрації службових документів
  • Яким чином здійснюють контроль за виконанням документів
  • Хто має опрацьовувати і відправляти вихідну кореспонденцію

У розділі «Організація документообігу» Інструкції з діловодства юридичної особи приватного права (далі — Інструкція) висвітлимо такі питання:

  • приймання, первинне опрацювання, попередній розгляд та розподіл вхідних документів;
  • реєстрація документів;
  • направлення документів на виконання та організація їх виконання;
  • контроль за виконанням документів;
  • порядок опрацювання та надсилання вихідних документів.

У разі запровадження юридичною особою системи електронного документообігу порядок організації електронного документообігу визначають в Інструкції з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері діловодства, а також технічних і програмних засобів, що функціонують у юридичній особі.

Організація документообігу із застосуванням засобів автоматизації діловодства забезпечує сумісність традиційного та автоматизованого опрацювання документів із можливостями цих засобів.

Юридична особа опрацьовує документи на єдиних організаційних та правових засадах організації документообігу, незалежно від способу фіксації та відтворення інформації.

Увага! Матеріал публікується частково. Повний варіант статті — у журналі «Діловодство» № 6, 2019.

Придбати журнал

Електронний формат

Матеріали до теми