...
Реєструйся

Кабмін створив Нацагентство з запобігання корупції


До складу агентства входить 5 членів, які призначаються Кабміном за результатами конкурсу

Кабінет Міністрів постановою від 18 березня 2015 № 118 створив Національне агентство з питань запобігання корупції.

Створення такого органу передбачається Законом від 14.10.2014 «Про запобігання корупції», згідно з яким Нацагентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

До складу агентства входить 5 членів, які призначаються на посаду Кабміном строком на 4 роки за результатами конкурсу. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду більше 2 термінів поспіль.

Членом Національного агентства може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу освіту, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими й моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Голова Нацагентства обирається агентством строком на 2 роки з числа його членів і не може обіймати цю посаду два терміни поспіль.

Повноваження Національного агентства із запобігання корупції:

— аналіз стану запобігання й протидії корупції, статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації щодо ситуації по корупції;

— розробка проектів Антикорупційної стратегії і держпрограми з її виконання;

— підготовка та подання в Кабмін проекту національної доповіді щодо реалізації основ антикорупційної політики;

— формування та реалізація антикорупційної політики, розробка проектів нормативно-правових актів з цих питань;

— організація проведення досліджень з питань вивчення корупції;

— забезпечення ведення Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

— затвердження правил етичної поведінки держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

— інші повноваження, визначені законом.

За матеріалами Юрліги