Передплати журнал

Кабмін затвердив Порядок надання допомоги молоді, яка працюватиме в селах


Відповідно до ст. 28 Закону України «Про зайнятість населення» Кабмін Постановою № 587 від 11 липня 2013 року затвердив Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та перелік професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога.

Порядок визначає механізм надання молодим працівникам, які уклали трудові договори на строк не менш як 3 роки із закладами, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форми власності, що розташовані в селах і селищах, одноразової адресної допомоги за професіями (спеціальностями, напрямами підготовки) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Допомога надається у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні – 11470 грн.) за рахунок коштів державного бюджету у готівковій формі.

Переліки молодих працівників, яким повинна бути надана допомога, із зазначенням прізвища, імені, по батькові таких працівників, дати народження, коду та назви спеціальності, дати видачі диплома, даних про посаду та місце роботи подаються щороку до 1 грудня:

  • закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, – таким міністерствам, органам;
  • іншими закладами, підприємствами, установами та організаціями – Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним і районним держадміністраціям.

На підставі зазначених переліків міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і районні держадміністрації визначають кількість молодих працівників та обсяг коштів, необхідний для надання допомоги, в межах відповідних бюджетних призначень і спрямовують такі кошти закладам, підприємствам, установам та організаціям. Райдержадміністрації ведуть облік молодих працівників, які отримали допомогу. Інформація зберігається протягом 3 років з дня укладення трудових договорів.

Для отримання допомоги молодий працівник повинен подати керівникові закладу, підприємства, установи та організації відповідну заяву.

У разі отримання допомоги молодий працівник втрачає право на отримання одноразової адресної грошової допомоги відповідно до постанов Кабміну від 26 вересня 2006 р. N 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» і від 11 травня 2011 р. N 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

У разі відмови молодого працівника, якому надана допомога, приступити до роботи за призначенням, звільнення його за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з підстав, передбачених п. 3 ч. І ст. 40 КЗпП України, або за власним бажанням протягом 3 років від початку роботи у закладі, на підприємстві, в установі та організації такий працівник повертає суму отриманої допомоги закладу, підприємству, установі та організації, які її надали, з метою повернення до державного бюджету. Постанова також визначає випадки, коли молодий працівник має право не повертати суму отриманої допомоги.

Відповідальність за виплату допомоги несуть керівники закладів, підприємств, установ та організацій, які уклали трудові договори з молодими працівниками.