Передплати журнал

Кабміном запланований експеримент з впровадження національної соціальної картки громадянина


Кабмін постановою N 718 від 11 вересня 2013 року розпорядився створити єдине інформаційне середовище соціальної сфери та забезпечити обмін інформацією між центральними органами виконавчої влади. Зокрема уряд доручив Міністерству соціальної політики разом з Пенсійним фондом України, Державною службою зайнятості, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Державною службою з питань інвалідів та ветеранів, Фондом соціального захисту інвалідів:

  • організувати у 2013 – 2014 роках проведення у Київській та Вінницькій областях експерименту із створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери та впровадження національної картки як єдиного ідентифікатора громадянина України у галузі соціального забезпечення населення, що використовується для отримання пенсій та інших соціальних виплат (далі – національна картка), на базі технології Національного банку з використанням потужностей державних та капіталізованих державою банків (далі – експеримент);
  • забезпечити за результатами експерименту створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери, його подальше впровадження і підтримання в актуальному стані з можливістю використання системи інформаційного обміну Національного банку.

В свою чергу, Національному банку доручено:

  • забезпечити фінансування створення та впровадження, а також подальше ведення в актуальному стані єдиного інформаційного середовища соціальної сфери з використанням технологій Національного банку та впровадження і використання національної картки;
  • організувати через власну облікову систему інформаційний обмін між банками та державними органами, які залучені до надання соціальної допомоги всіх видів, здійснюють пенсійне забезпечення тощо;
  • разом з Міністерством соціальної політики розробити та затвердити до 1 листопада 2013 р. положення про національну картку та єдине інформаційне середовище соціальної сфери з урахуванням проведення експерименту.