...
Реєструйся

КАР’ЄРНІ РАДНИКИ ДОПОМОЖУТЬ У ПЕРВИННОМУ ТА ПОГЛИБЛЕНОМУ ПРОФІЛЮВАННІ БЕЗРОБІТНИХ


Мінсоцполітики затвердило Методику здійснення первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних.

Відповідний наказ від 19 грудня 2018 року № 1910 було зареєстровано в Мін’юсті.

Установлено, що Методика застосовується для здійснення кар’єрним радником первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних.

У Методиці визначено, що первинне профілювання осіб, які шукають роботу, – оцінка можливостей працевлаштування особи, яка шукає роботу, на основі її особистісних та професійних характеристик, а поглиблене профілювання – система оцінки ступеня мотивації до праці зареєстрованого безробітного, попиту на його професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризику тривалого безробіття та визначення обсягу і видів послуг, що надаватимуться з метою його інтеграції до ринку праці.

Профільною вважатиметься група, до якої належать зареєстровані безробітні, за результатами оцінки їх ступеня мотивації до праці та можливостей працевлаштування.

У Методиці визначено 5 профільних груп:

профіль 1 – високий ступінь мотивації до праці та високі можливості працевлаштування (наявність бажання працювати та готовність розпочати роботу; активність у її пошуку; відсутність досвіду довготривалого безробіття; повна відповідність особистісних і професійних якостей вимогам ринку праці; наявність професії, на яку є попит на ринку праці; наявність досвіду роботи, вмінь та навичок);

профіль 2 – високий ступінь мотивації до праці та середні або низькі можливості працевлаштування (наявність бажання працювати та готовність розпочати роботу; активність у пошуку роботи; відсутність професії або наявність такої, що не користується попитом на ринку праці; недостатній рівень кваліфікації; відсутність стажу роботи; наявність тривалої перерви в роботі);

профіль 3 – середній або низький ступінь мотивації до праці та середні або низькі можливості працевлаштування (відсутність навичок самопрезентації; наявність значних труднощів у процесі пошуку роботи; відсутність бажання працювати; відсутність професії або наявність такої, що не користується попитом на ринку праці; недостатній рівень кваліфікації; відсутність стажу роботи; наявність тривалої перерви в роботі);

профіль 4 – середній або низький ступінь мотивації до праці та високі можливості працевлаштування (відсутність навичок самопрезентації; наявність значних труднощів у процесі пошуку роботи; відсутність бажання працювати; наявність професії, на яку є попит на ринку праці; високий рівень кваліфікації; наявність досвіду роботи, вмінь та навичок);

профіль 5 – низький ступінь мотивації до праці та низькі можливості працевлаштування (неготовність стати до праці; відсутність вмінь й активності у пошуку роботи; наявність тривалої перерви в роботі; відсутність професії на ринку праці; відсутність досвіду роботи; наявність частих змін місця роботи; налаштованість на максимально тривале перебування в статусі безробітного).

Для всіх профільних груп пропонується мінімальний набір послуг щодо сприяння зайнятості: інформування про наявні вакансії; підбір роботи; консультування щодо можливостей самостійного пошуку роботи; участь у постійно діючих міні-ярмарках та ярмарках вакансій, презентаціях роботодавця, днях відкритих дверей, семінарі із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці.

Кожній профільній групі відповідає рекомендований набір заходів і послуг щодо сприяння зайнятості, який у разі потреби можна розширити.

Рекомендований набір заходів і послуг відображається в індивідуальному плані надання послуг чи працевлаштування, який розробляється кар’єрним радником разом із особою, яка шукає роботу, чи зареєстрованим безробітним.

Первинне профілювання осіб, які шукають роботу

Після формування персональної картки особи, яка шукає роботу, кар’єрний радник здійснює її первинне профілювання шляхом проведення анкетування. За результатами первинного профілювання кар’єрний радник оцінює можливості такої особи до працевлаштування та разом з нею складає індивідуальний план надання послуг. У плані зазначаються комплекс заходів, які вони мають вжити, строки та періодичність їх надання, зобов’язання сторін щодо виконання цього плану.

Поглиблене профілювання зареєстрованих безробітних

Після реєстрації безробітного кар’єрний радник протягом 10 календарних днів здійснює його поглиблене профілювання шляхом проведення анкетування. Далі визначає профільну групу та разом із безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування, який повинен містити комплекс заходів, що вони мають вжити для працевлаштування.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, що Кабмін урегулював процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних, зокрема,безробітним допомагатимуть кар’єрні радники.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


МОЗ запустило електронну систему забезпечення безперервного професійного розвитку медпрацівників
Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоровʼя є однією із передумов забезпечення якості та ефективності медичної допомоги. МОЗ України за ...