...
Реєструйся

Зміст №12, 2010


КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Ніна СИНЕНКО

Затверджено зразки договорів про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників

Задля підвищення ефективності використання коштів, передбачених роботодавцями на професійне навчання працівників, та посилення мотивації працівників щодо підвищення свого професійного рівня Міністерство праці та соціальної політики України з участю інших центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів розробило Примірний порядок укладання суб’єктами господарювання договорів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, форми Примірного договору суб’єкта господарювання з навчальним закладом, підприємством, установою, організацією, які здійснюють навчання, та Примірного договору суб’єкта господарювання з працівником, які затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 серпня 2010 року № 232. Потреба розробити зазначений розпорядчий акт викликана тим, що на теперішній час порядок укладання договорів щодо професійного навчання працівників урегульовано лише частково. Запровадження передбачених Примірним порядком підходів сприятиме підвищенню ефективності інвестування коштів у професійне навчання персоналу, використання професійних знань, умінь та навичок працівників, що позитивно вплине на результативність професійного навчання, якість робочої сили працівників, продуктивність господарської діяльності суб’єктів господарювання.

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО

Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця: звільнення у зв’язку з нез’явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд (п. 5 ст. 40 КЗпП України) (у запитаннях і відповідях) (Продовження)

Які обставини можуть слугувати підставою для звільнення працівника за пунктом 5 статті 40 КЗпП України? Чи є обов’язком роботодавця звільняти працівника в разі відсутності його на роботі протягом більш як чотирьох місяців підряд? Чи передбачені законодавством випадки, коли встановлюється триваліший, ніж чотири місяці, строк збереження за працівником робочого місця в разі втрати ним працездатності? Відповідь на ці та інші запитання знайдете в статті…

Анжеліка ДОМБРУГОВА

Особливості окремих видів трудових договорів (Продовження)

Автор звертає увагу на оформлення трудових відносин з працівниками, залученими до оплачуваних громадських робіт, встановлення їм пільг і гарантій, визначає особливості звільнення таких осіб. У статті наведено приклад із судової практики…

ПОДІЯ

Акція «Для мене «Довідник кадровика» — це…»

З нагоди ювілейного виходу видання — журнал вийшов 100-й раз — редакцією було оголошено конкурс серед передплатників на найкращі відгуки про журнал. До нас надійшло багато листів з теплими словами про видання.

Виявилося, що для наших читачів «Довідник кадровика» — це: «…не тільки друг і помічник, а й вагомий аргумент у безкомпромісних суперечках навколо правових дій кадрової служби…»; «…найпрактичніший, найзручніший і «найтовстіший» кадровий журнал України…»; «…про100 найзмістовніша Енциклопедія кадрової справи і взірцевий посібник для успішної роботи працівників служб з управління персоналом»; «…реалізація нової стратегії розвитку кадрової політики, що допомагає ефективно ліквідувати існуючі проблеми у кадровій сфері».

МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Володимир ЛОСЬ

Право на працю: погляд з урахуванням норм міжнародного права

Генеральна Асамблея ООН проголосила Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави, аби кожна людина і кожен орган суспільства, керуючись цією Декларацією, сприяли через освіту шанобливому ставленню до прав і свобод та забезпечували за допомогою національних і міжнародних прогресивних заходів загальне і ефективне визнання і здійснення прав і свобод як серед народів держав — членів ООН, так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією. В Україні з 6 до 11 грудня 2010 року відбуватиметься Всеукраїнський тиждень права, у якому передбачено проведення низки заходів, спрямованих на пропаганду знань з основоположних прав людини. Зокрема, планується провести роз’яснювальну роботу щодо висвітлення норм Загальної декларації прав людини та інших міжнародних документів, які закріплюють основні права людини. У цій статті йдеться також про те, як забезпечується в Україні реалізація міжнародних принципів права на працю, на рівне для чоловіків і жінок право мати всі економічні, соціальні і культурні права.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Ірина ЄРЕМЕНКО

Чи впливає на розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вихід на роботу на умовах неповного робочого часу

За бажанням жінки в період її перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Чи вплине на розмір такої допомоги вихід жінки на роботу на умовах неповного робочого часу — дізнаєтеся з матеріалу…

Тамара МАЦЕНКО

Щодо записів до трудової книжки стосовно навчання в інтернатурі

Інтернатура (спеціалізація) є невід’ємною ланкою безперервного процесу підготовки у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти фахівців за напрямом професійного спрямування «Медицина» та «Фармація». Зарахування на стажування проводиться на посади лікарів (провізорів)-інтернів, тобто з працівниками укладається трудовий договір. Про це робиться відповідний запис до трудової книжки лікаря (провізора)-інтерна. Зазначене стосується інтернів, які навчаються за державним замовленням. Іншу ситуацію маємо, якщо інтерн — контрактник…

СУДОВА ПРАКТИКА

 

 • Постанова Верховного Суду України «Про стягнення недоотриманих сум на оздоровлення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» від 27 квітня 2010 року № 10/86

 • Постанова Верховного Суду України «Про стягнення заборгованості з грошового забезпечення та інших виплат» від 1 червня 2010 року № 10/70

 • Постанова Верховного Суду України «Про стягнення адміністративно-господарських санкцій за недотримання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів» від 8 червня 2010 року № 10/72

 

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Ольга ХАМАЙДЮК

Кадровикам про відрядження (Закінчення)

Автор продовжує тему скерування працівника у відрядження. У статті висвітлюється широке коло питань, які стосуються строків відрядження, скасування відрядження або перенесення на інший термін, основних складових витрат на відрядження, добових, витрат на проїзд, на проживання, заробітної плати під час відрядження. Існують ситуації, коли працівникам досить часто доводиться їздити у службових справах територією населеного пункту за місцем роботи чи за його межі, тобто ця робота має роз’їзний (пересувний) характер, хоча, на перший погляд, складається уявлення, що вона пов’язана з відрядженнями… То як відшкодовуються витрати таким працівникам або працівникам, що працюють вахтовим методом? А як оформити відрядження до філій і представництв, щоденне повернення працівника під час відрядження до місця проживання, одноденне відрядження або якщо працівник приїжджає з одного відрядження і вибуває в інше в один і той самий день, крім того — відрядження у вихідні, святкові і неробочі дні, відрядження зовнішнього сумісника, направлення студентів на олімпіаду? Про всі ці та інші аспекти, що стосуються відрядження, — у пропонованій статті.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 

 • Працівник (слюсар з ремонту і обслуговування автоматики і засобів вимірів) був відсутній на робочому місці у зв’язку із хворобою з 18 жовтня 2008 року до 14 травня 2009 року. Діагноз — опікова хвороба (побутова травма). Групу інвалідності не встановлено. Відповідно до рекомендацій ЛКК працівникові протипоказана робота, пов’язана з частим миттям, перебуванням у холодних і сирих приміщеннях, фізичним перенавантаженням, робота в грубому одязі. На підприємстві нема можливості працевлаштувати такого працівника, а на своєму робочому місці він працювати не може за станом здоров’я. Як у цій ситуації має вчинити адміністрація підприємства?

 • Чи може бути встановлено ненормований робочий день і відповідно надаватися додаткова відпустка за ненормований робочий день інвалідам І і ІІ груп?

 • Чи має право роботодавець відмовити в прийнятті на роботу інвалідові, який відмовляється надавати індивідуальну програму реабілітації? Як (або чим) підтвердити таку відмову інваліда? Якщо інвалід надав індивідуальну програму реабілітації, то якими в такому разі мають бути дії роботодавця? Як відстежити виконання цієї програми?

 • Працівник оформив інвалідність, але продовжує працювати. Довідки МСЕК у відділ кадрів він не надав (це конфіденційна інформація). Чи несе кадровик відповідальність за те, що організація сплачувала в Пенсійний фонд України 33,2 %, а не 4 %? У журналі реєстрації довідок МСЕК довідку вказаного працівника зареєстровано 1 січня 2010 року, а інвалідність встановлено 15 червня 2008 року.

 • Чи має право інвалід ІІІ групи загального захворювання отримувати надбавку за складність і напруженість праці в розмірі 25–50 %?

 • На підприємстві працює подружжя (шлюб зареєстровано у 2007 році). Від першого шлюбу жінка має доньку 2002 року народження. У 2008 році народилася спільна дитина. На сьогодні жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Рішенням суду від 26 грудня 2008 року батька першої дитини визнано безвісно відсутнім з 1 березня 2006 року. Рішенням суду від 14 грудня 2009 року чоловік усиновлює дитину від першого шлюбу. Чи має право такий працівник на соціальну відпустку у зв’язку з усиновленням дитини відповідно до частини першої статті 181 Закону України «Про відпустки» тривалістю 56 календарних днів?

 • Жінка має стаж роботи в шкідливих умовах праці 5,6 року (шліфувальник виробів з твердих сплавів та тугоплавких металів). 5 травня 2010 року їй виповнюється 50 років. Чи має вона право вийти на пенсію за віком на пільгових умовах?

 • Відповідно до затверджених постанов Кабінету Міністрів України в переліках професій працівників, які мають право на пенсію за Списками № 1 і № 2, професія «Дозиметрист», кваліфікаційними характеристиками якої передбачено вимірювання фону, відсутня. Чинним законодавством пільгове пенсійне забезпечення встановлене працівникам, які постійно повний робочий день зайняті на установках гамма-дефектоскопії (просвічуванні металу). Дозиметристи безпосередньо на таких установках не зайняті і користуються правом на державну пенсію за віком на загальних підставах. Міський суд зобов’язав підприємство видати довідку колишньому працівникові за професією «Дозиметрист» про зайнятість у шкідливих умовах праці за Списком № 1. Чи правомірні такі дії?

 • За наказом Міністерства охорони здоров’я України лікарям, які отримали диплом з відзнакою, посадовий оклад підвищується протягом п’яти років на 5 %. З якого часу починати відлік — від часу одержання диплома чи працевлаштування?

 • У 2003 році працівник закінчив медичний коледж IV рівня акредитації за спеціальністю «Стоматологія» і здобув кваліфікацію зубного лікаря. З 2003 року працює на посаді зубного лікаря. Чи має він право, перебуваючи на посаді зубного лікаря, лікувати зуби? Чи має право адміністрація перевести зубного лікаря на посаду медичної сестри?

 • Працівниця хоче перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та вийти на роботу в режимі неповного робочого дня зі збереженням права на одержання допомоги по догляду за дитиною. Проте в одному виданні для бухгалтерів зазначено, що в такому разі треба укладати з працівником новий трудовий договір. Як правильно підготувати наказ?

 • 21 вересня 2005 року наказом по підприємству звільнили начальника відділу за пунктом 3 статті 40 КЗпП України. 15 березня 2006 року рішенням міського суду його поновили на роботі, про що зроблено відповідний запис у трудовій книжці. 8 червня 2006 року апеляційний суд області скасував рішення міського суду про поновлення начальника відділу на роботі, про що зроблено запис у трудовій книжці. 20 травня 2008 року Верховний суд України скасував рішення обласного апеляційного суду і поновив начальника відділу на роботі. З якого числа треба поновити на роботі звільненого працівника і у якій хронології кадрова служба повинна зробити запис у його трудовій книжці, якщо у ній є запис, що в період з 11 серпня 2006 року до 30 червня 2008 року він працював на іншому підприємстві?

 • Головному бухгалтерові П. надали соціальну відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На час цієї відпустки призначили бухгалтера Ш., а на місце бухгалтера Ш. взяли нового працівника С. У грудні 2007 року Ш. звільнився. На місце головного бухгалтера призначили нового працівника Н. Найближчим часом із соціальної відпустки має повернутися П. Хто з працівників — С. чи Н. мають залишитися на постійному місці роботи?

 • Чи може особа з вищою медичною освітою, перебуваючи на виборній посаді голови профкому, працювати за сумісництвом на державному підприємстві в санаторії-профілакторії лікарем-терапевтом? Якщо так, на який документ можна посилатися? Як правильно зробити запис у трудовій книжці?

 

ОПЛАТА ПРАЦІ

Олег СМИРНОВ

Виплата педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років

Виплата педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) передбачена статтею 57 Закону України «Про освіту». Хто має право на таку надбавку, в яких розмірах вона встановлюється і чи може змінюватися залежно від навантаження — про це та інше у статті…

Ніна ПІДЛУЖНА

Індексація грошових доходів населення

Індексація грошових доходів населення здійснюється відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078. Порядок поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників.

Обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації здійснюється наростаючим підсумком на основі щомісячних індексів споживчих цін за даними Державного комітету статистики України. Право на проведення індексації настає у разі, коли величина ІСЦ перевищить встановлений поріг індексації (101 %).

У статті наведено приклад обчислення суми індексації грошових доходів за листопад поточного року.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

КЛУБ КАДРОВИКА

Уляна ЛИСАК

Свято усіх часів та народів, або Як святкують Новий рік у різних куточках нашої планети

Наближається свято Нового року. Як завжди, багато очікувань і від самого свята, і від прийдешнього Нового року. Кожен із нас заздалегідь готується до його зустрічі. Очікуємо подарунків і самі готуємо подарунки для родичів, друзів і колег. Треба обов’язково придбати пляшку шампанського, ще й вибрати, якого саме, подбати про нове вбрання, відвідати відділ новорічних іграшок у супермаркеті і порадіти купленій новій іграшці на ялинку, запастися новим кулінарним рецептом, вивчити з дітьми тематичного вірша чи розучити пісню — ось такими клопотами переймаються в українських родинах. А що відбувається в цей час в інших країнах, як там готуються до новорічних свят? Може, хтось уже знайомий з традиціями зустрічі Нового року в якійсь країні, а хто не знайомий, для тих пропонуємо матеріал статті.

Уляна ЛИСАК

Як догодити Білому Кролю?

О, це цікаво! Розважитися напередодні Нового року і познайомитися з рекомендаціями знавців східного календаря про те, чого варто чекати від року Кроля, як підготуватися до його зустрічі. Ви зможете дізнатися, які подарунки любить кролик до Нового року, якою їжею його можна задобрити, відкрити якісь цікаві секрети і почути корисні поради.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 

 • Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI (Закінчення)

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати» від 23 вересня 2010 року № 2559-VI

 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про порядок використання донорами днів відпочинку» від 2 квітня 2010 року № 90/13/116-10

 

НАБУЛИ ЧИННОСТІ