...
Реєструйся

Щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати”


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.11.2010 р. N 964/13/84-10

 

Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув ваш лист щодо застосування норм  Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати” від 23.09.2010 N 2559-VI (далі – Закон) і повідомляє.

Відповідно до Закону заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Тобто, заробітна плата за першу половину місяця (15 календарних днів) має виплачуватись в період з 16 по 22 число, а за другу – з 1 по 7 число.

Конкретні терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця, погодженому з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом).

Розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Тарифна ставка (оклад) є основною заробітною платою. Для працівників-відрядників основна заробітна плата встановлюється у вигляді відрядних розцінок.

Відрядні розцінки визначаються шляхом ділення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на погодинну (денну) норму виробітку. Відрядна розцінка може бути визначена також шляхом множення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на встановлену норму часу в годинах або днях.

Облік виробітку та нарахування заробітної плати працівникам-відрядникам, в т. ч. за першу половину місяця, здійснюється на основі виконання відрядного наряду, який видається працівнику (бригаді) майстром до початку роботи. В наряді зазначається обсяг роботи; норма виробітку та відрядна розцінка на виконувану роботу.

При прямій відрядній системі оплати праці сума нарахованої заробітної плати визначається множенням встановленої відрядної розцінки на фактичний обсяг виробітку по кожному виду виконаних робіт за розрахунковий період.

У випадку застосування акордної оплати праці в акордному завдані-наряді, яке видається перед початком роботи, має бути зазначені строк початку і закінчення роботи, обсяг робіт, розцінки за одиницю відрядної роботи та загальна сума заробітної плати за всю роботу. Якщо для виконання роботи необхідно тривалий час, то за акордним нарядом за поточний місяць (першу та другу половину місяця) видається аванс з врахуванням обсягу робіт. Остаточний розрахунок по заробітній платі за акордним нарядом здійснюється по закінченню даних робіт на основі калькуляції за діючими нормами та розцінками.

 

Директор Департаменту 

О. Товстенко 

Матеріали до теми