...
Реєструйся

Зміст №6, 2010


Зміст номера

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Володимир КИБА

Звільнення члена виборного профспілкового органу

Первинні профспілкові організації підприємства, установи, організації, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Як оформляються трудові відносини з працівниками таких організацій, що тут є особливого? Які умови їх звільнення і наступного працевлаштування? Чи обов’язково вносити до порядку денного звітно-виборних з’їздів або конференцій питання про розірвання трудового договору з попереднім головою? Відповіді на ці та інші запитання знайдете у статті…

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Олександр ПРАВДИВЕЦЬ

Організація і ведення військового обліку на підприємстві.
Персональний облік військовозобов’язаних
(Продовження)

У статті розглядаються особливості ведення на підприємстві персонального обліку військовозобов’язаних. Автор розповідає про вимоги законодавчих актів щодо організації і ведення військового обліку військовозобов’язаних та роботу кадрової служби підприємства при прийнятті на роботу офіцерів запасу: підготовку працівником кадрової служби документів про прийняття на роботу офіцера запасу, занесення відомостей про військовий облік у особову картку працівника (типову форму первинної облікової документації П-2 або П-2 ДС), доведення до офіцера запасу вимог законодавства України з питань оборони та положень Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України щодо відповідальності за їх недотримання. Приймаючи на роботу військовозобов’язаного, неодмінно треба з’ясувати, які пільги, встановлені законодавством України деяким категоріям військовозобов’язаних, має він, запитати і уважно перевірити відповідні документи, прискіпливо ставлячись до деталей. З урахуванням власного досвіду роботи автор детально розповідає, на які записи і на яких саме сторінках військового квитка військовозобов’язаного повинен звернути увагу працівник кадрової служби, наводить варіант аркуша доведення вимог законодавства України з питань оборони та зразки інших документів, які має оформити працівник кадрової служби при прийнятті на роботу військовозобов’язаного.

Використання on-line систем бронювання при організації відряджень

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Олександр ЗОЛОТУХІН

Виконання робіт за вищим, аніж присвоєно, розрядом

Робітник, якого прийняли на роботу бульдозеристом 3-го розряду, виконував роботи на бульдозері, що відповідали 5-му розряду за кваліфікаційним довідником. За період роботи підвищення кваліфікації не проходив, розряд йому не підвищували. Отже, постає запитання: за яким розрядом оплачувати йому виконану роботу? Що враховувати насамперед — складність роботи чи професійно-ділові якості працівника? Якщо підприємство оплатило роботу за нижчим розрядом, чи повинне воно доплатити працівникові різницю в оплаті між 5-м і 3-м розрядом? Яку відповідальність несе керівник підприємства за порушення вимог законодавства про працю і чи залишає йому закон можливість виправити свою вину? Про це все йдеться в матеріалі статті.

ТЕСТУВАННЯ

Тест 5

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Галина БІЛОТКАЧ

Про відпустки, штатний розпис і пільги

Кадрові служби щодня стикаються з питаннями і проблемами, які треба вирішувати невідкладно, скажімо, оформити працівникові додаткову навчальну відпустку, а як при цьому бути зі святковими і неробочими днями — зараховувати їх чи ні в цей період? Або як підрахувати загальну тривалість щорічної відпустки, відпустки за ненормований робочий день, як одинокій матері і додаткової відпустки як особі, віднесеній до категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на які одночасно має право одна працівниця? Чи має право роботодавець унести у штатний розпис посаду охоронника? Якщо працівника перевели на неповний робочий день із оплатою 0,5 посадового окладу, то як правильно позначити у штатному розписі кількість одиниць — 0,5 чи 1? Чи можна продовжити наказом термін випробування працівникові на 24 календарних дні? Чи застосовується стаття 9 Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» про переважне право залишення на роботі при скороченні? Яким законом установлено від 1 січня 2006 року переважне право на залишення на роботі «дітей війни»? Чи обов’язково із січня 2009 року користуватися типовими формами наказів щодо особового складу? Конкретні питання — конкретні відповіді.

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Ухвала Верховного Суду України «Про визнання незаконними наказів про переведення, поновлення на роботі, стягнення різниці у заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи заступника директора з навчальної роботи» від 7 жовтня 2009 року (Витяг)
 • Ухвала Верховного Суду України «Про скасування наказу про звільнення з роботи за сумісництвом, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди» від 21 жовтня 2009 року (Витяг)
 • Ухвала Верховного Суду України «Про стягнення заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку, середнього заробітку за час затримки розрахунку, видачу трудової книжки, відшкодування моральної шкоди» від 25 листопада 2009 року

ДІЛОВОДСТВО

Ольга ХАМАЙДЮК

Організація кадрового діловодства у фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності

Автор статті веде мову про таких суб’єктів малого підприємництва, як фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму та фізичні особи, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (як-от, кухарі, няньки, водії тощо). Вітчизняне трудове законодавство, зорієнтоване на роботодавців — юридичних осіб, поширюється так само і на підприємців, оскільки згідно зі статтею 21 КЗпП України підприємці мають право укладати трудові договори з найманими працівниками. Це означає, що підприємець зобов’язаний вести кадрову документацію, яка регламентує порядок використання роботодавцем найманої праці, зокрема, оформляти документи, що відображають факти прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпустки, направлення у відрядження тощо. Зі статті читачі дізнаються що підприємець повинен розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку; укладати трудові договори з найманими працівниками; вести табелі обліку використання робочого часу; вести трудові книжки найманих працівників; провадити обчислення термінів збереження документації і її знищення, а також, керуючись якими нормативно-правовими документами він зобов’язаний це робити. Таким чином, фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності з матеріалу статті поповнять свої знання і отримають керівництво до дії щодо, можливо, незнайомої їм поки що сфери обов’язків.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 

 • Працівник працював в органах МВС, був звільнений у відставку, потім понад п’ять років працював у суді на посаді, віднесеній до посад державних службовців. Загальний стаж державної служби становить понад 25 років. Чи виплачується такому працівникові грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів при виході на пенсію у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі?
 • У трудовій книжці працівниці зроблено такі записи: «18.11.1993 — Переведена на посаду інспектора шкіл відділу освіти райдержадміністрації»; «15.03.1994 — Прийняла Присягу державних службовців. Присвоєно 15-й ранг державного службовця». У подальшому вона працювала на посадах, віднесених до посад державних службовців. Які документи можуть підтвердити, що посада інспектора шкіл відділу освіти належить до посад державних службовців?
 • Працівницю прийнято на роботу 9 серпня 2004 року на посаду спеціаліста І категорії з установленням випробування строком два місяці. 1 жовтня 2004 року їй присвоєно ранг у межах відповідної посади як такій, що витримала випробування. Цього ж дня вона прийняла Присягу державних службовців. Коли працівниця мала прийняти Присягу? З якої дати нараховуватиметься вислуга років?
 • Основна заробітна плата працівників медичної установи фінансується з бюджету, доплата за сумісництво (0,25 окладу) — зі спеціального рахунку. Як визначити середню заробітну плату для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникові, який хворів з 16 по 29 липня 2009 року? У розрахунковому періоді він отримав такі виплати:

 

Розрахунковий період Відпрацьовані дні за основним місцем роботи Нарахована з бюджету заробітна плата, грн. Відпрацьовані дні за сумісництвом Заробітна плата за сумісництво, грн. Перевірка суми заробітної плати відповідно до пункту 21 Порядку, грн.
Січень 20 800 800
Лютий 20 800 800
Березень 20 800 20 200 1000
Квітень 20 800 20 200 1000
Травень 20 800 20 200 1000
Червень 20 800 20 200 1000
Усього 120 4800 80 800  

За сумісництвом згідно із наказом керівника установи працівник працював з 1 березня 2009 року.

 • Яка формула підрахунку пільгового стажу згідно з пунктом 7 Порядку застосування Списків № 1 і № 2, які дають право на пенсію за віком на пільгових умовах, для випадків, коли працівник: 1) за графіком 3 дні працює, 3 дні відпочиває, при нормі виходу в місяць — 20 днів, відпрацював 13 або 15 днів у місяць? 2) за графіком 4 дні працює, 4 дні відпочиває, при нормі виходу у місяць — 20 днів, відпрацював 16 днів у місяць? 3) оформив щорічну оплачувану відпустку? Підрахунок стажу робити згідно з графіком — 4 дні працює, 4 дні відпочиває чи до пільгового стажу ураховується повний місяць? 4) оформив 15 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами (ст. 26 Закону «Про відпустки»)? Потім згідно з графіком 4 дні працює, 4 — відпочиває. Чи зараховується до пільгового стажу відпустка без збереження заробітної плати? 5) не працював за пільговою професією (тимчасово переведений сторожем на 1 місяць), хворів 10 днів в одному місяці, 23 дні в наступному місяці, після хвороби за своєю основною (пільговою) професією відпрацював 2 дні в місяць?
 • 1. У Державний професійно-технічний навчальний заклад 3 березня 2008 року прийняли директора, який з 3 травня 1978 року по 16 червня 1980 року служив у Збройних Силах, а з 15 жовтня 1980 року по 6 травня 2000 року — в органах внутрішніх справ (безперервно 19 років 6 місяців 21 день). Відтак за вислугою років вийшов на пенсію. З 6 травня 2000 року по 2 березня 2008 року не працював. Чи зараховується йому служба в армії та служба в органах внутрішніх справ у педагогічний стаж? 2. Чи зараховується до педагогічного стажу час роботи з 12 квітня 1993 року по 20 червня 1995 року, якщо працівника прийняли на роботу в УПН-26 обласного управління внутрішніх справ України майстром виробничо-технічного навчання?
 • Викладач А (основна працівниця) пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а потім у відпустку для догляду за дитиною до трьох років. На цей період прийняли викладача Б за строковим договором (до дня фактичного виходу на роботу викладача А), яка через кілька місяців теж пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а згодом — у відпустку для догляду за дитиною до трьох років і досі перебуває у цій відпустці. Основна працівниця (викладач А) вийшла з відпустки для догляду за дитиною до трьох років і стала до роботи. Чи керівництво має право звільнити викладача Б, яку приймали за строковим договором на період відпустки основної працівниці, коли вона вийде з відпустки для догляду за дитиною до трьох років, якщо вона є одинокою матір’ю.
 • Як кваліфікувати поняття одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства? У статуті підприємства передбачено норму, згідно з якою директорові товариства заборонено самостійно (без погодження із засновником) укладати договори, у яких він виступає як засновник або ж має корпоративні права. Попри цю заборону директор К без письмового укладення договору здійснив у грудні 2009 року дві господарські операції — сплатив кошти на користь суб’єкта підприємницької діяльності К за маркетингові послуги та послуги з виконання робіт (номери актів виконаних робіт різні, дата однакова — 25 грудня 2010 року). Виявили це порушення у березні 2010 року, коли незалежний аудитор перевіряв фінансово-господарський стан підприємства. Директор К із січня 2010 року хворіє і має вийти на роботу у квітні. Чи можна розцінити здійснення цих фінансових операцій як одноразове грубе порушення керівником трудових обов’язків та звільнити його на підставі пункту 1 статті 41 КЗпП?
 • Три викладачі однієї кафедри університету братимуть участь у конкурсі (на дві посади викладача) згідно з Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників. Усі троє мають дітей віком 3–4 роки, одна з них — одинока матір. У разі якщо одиноку матір не оберуть за конкурсом, чи маємо ми право звільнити її?
 • Чи може лікар-інтерн, який має диплом фельдшера, працювати після закінчення університету на 0,5 ставки сестри медичної? Які нормативно-правові акти регламентують таку роботу?
 • Як визначити середню заробітну плату лікаря-епідеміолога обласної санепідстанції, якого направили на курси підвищення кваліфікації, з урахуванням того, що він працює за сумісництвом на 0,5 ставки? Чи враховується заробітна плата, яку лікар отримує за сумісництвом, при визначенні середньої заробітної плати? Які нормативно-правові документи регулюють це питання?
 • Чи має медичний працівник пільги на житло у сільській місцевості?

 

  • </ul type=”disc”>

ОПЛАТА ПРАЦІ

Світлана ЦИМБАЛЮК

Заробітна плата: організаційний механізм формування, структура, характеристика та порядок нарахування окремих виплат. Фонд додаткової заробітної плати (Продовження)

  • У цьому номері журналу продовжується публікація матеріалів щодо фонду додаткової заробітної плати, складу і характеристик окремих виплат. Зокрема, розглядаються особливості залучення працівників до роботи в надурочний час та оплати їх праці відповідно до законодавчих вимог. При цьому звертається увага на оплату надурочної роботи при запровадженні підсумованого обліку робочого часу та випадки, коли така робота може компенсуватися наданням додаткових днів відпочинку або відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду. Автор розповідає про оплату роботи в надурочний час за погодинною системою оплати праці, при встановленні денної тарифної ставки чи місячного посадового окладу або відрядної системи оплати праці. Крім того, наводиться формула, за якою визначається розмір оплати надурочної роботи при встановленні погодинної системи оплати праці. Окремо висвітлюються питання щодо оплати праці у святкові, неробочі та вихідні дні залежно від запровадженої системи оплати праці, особливості щодо залучення працівників до роботи у вихідні дні та оплати праці у ці дні тимчасовим працівникам, які уклали трудовий договір на строк не більше шести днів.

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Сергій МЕЛЬНИК, Юрій ЮРОВ, Марина ГАВРИЦЬКА

Російсько-український абетковий покажчик професійних назв робіт відповідно до Класифікатора професій (Закінчення)

Олександр КЛИМЕНКО

Менеджери та інші працівники у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами

  • У статті висвітлюється питання щодо відповідності Національному класифікаторові України ДК 003:2005 «Класифікатор професій» такої назви посади, як «Менеджер по роботі з клієнтами», або скорочено «Клієнт-менеджер». Хоча ця назва посади є достатньо розповсюдженою на практиці і зустрічається у спеціалізованих виданнях з питань менеджменту та управління персоналом, у КП на цей час саме такої назви нема. Як же правильно скласти штатний розпис, розподілити обов’язки та розробити відповідні посадові інструкції, якщо серед персоналу підприємства, організації чи установи є працівники, які безпосередньо спеціалізуються на взаємовідносинах з клієнтами або управлінні (менеджменті) такими взаємовідносинами? Щоб відповісти на це запитання, автор аналізує поняття «управління взаємовідносинами з клієнтами», розповідає про зарубіжний досвід професійної класифікації у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами, звертає увагу на назви посад працівників із взаємовідносин з клієнтами у системі професійної класифікації України, наводить порівняльну таблицю завдань та назв посад працівників, які працюють у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами менеджерського спрямування та у сфері піклування про клієнтів.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

  • Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» щодо права на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни» від 16 лютого 2010 року № 1891-VI
  • Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 161 1985 року про служби гігієни праці» від 10 березня 2010 року № 1954-VI
  • Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 139 1974 року про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики» від 10 березня 2010 року № 1956-VI
  • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення соціальних гарантій прийомним батькам» від 10 березня 2010 року № 1959-VI
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 2 березня 2010 року № 223
  • Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» від 2 березня 2010 року № 1
  • Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України, МВС України від 05.06.2000 № 124/345» від 11 січня 2010 року № 1/1
  • Угода між Міністерством праці та соціальної політики України та Федеральною державною службою соціального забезпечення Королівства Бельгія про співробітництво у сфері соціального забезпечення від 16 жовтня 2009 року

  • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству» від 15 лютого 2010 року № 30/06/186-10
  • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо порядку звільнення жінок з ініціативи власника» від 1 березня 2010 року № 39/06/186-10
  • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо діючих договорів у сфері соціального захисту та працевлаштування» від 10 березня 2009 року № 2585/0/14-09/18/1
  • Лист Міністерства юстиції України «Про застосування Положення про головних бухгалтерів, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 24 січня 1980 року № 59, та підстави звільнення бухгалтерів від кримінальної та адміністративної відповідальності» від 19 лютого 2010 року № 607-0-26-10-34 (Витяг)
  • Лист Державного комітету статистики України «Щодо форми № П-2 «Особова картка працівника» від 26 лютого 2010 року № 17/1-25/Н-24/10/37
  • </ul type=”disc”>