...
Реєструйся

Зміст №8, 2010


Зміст номера

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 

Микола БОЙКО

Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця (п. 3 ст. 40 КЗпП України) (у запитаннях і відповідях) (Продовження)

У пункті 3 статті 40 КЗпП ідеться про припинення трудового договору за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. Отже, в статті послідовно викладено, що треба розуміти під термінами «невиконання працівником обов’язків», «систематичне невиконання». Далі — про самі обов’язки, покладені на працівника трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, і про причини невиконання працівником обов’язків, які вважаються поважними, які саме це можуть бути причини. Законодавством передбачено стягнення, які застосовуються до загального кола працівників і інші стягнення для окремих категорій працівників. Автор розтлумачує, у чому відмінність між дисциплінарним і громадським стягненням як передумови звільнення за пунктом 3 статті 40 КЗпП і які особливості має процедура звільнення за пунктом 3 статті 40 КЗпП.

 

Анжеліка ДОМБРУГОВА

Особливості окремих видів трудових договорів (Продовження)

Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у т. ч. й матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору (зокрема, дострокового) можуть встановлюватись угодою сторін і відрізнятися від загального врегулювання цих питань трудовим законодавством. Автор розглядає порядок укладання контракту, його зміст й умови розірвання, зокрема, у зв’язку із досягненням працівником пенсійного віку.

 

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

 

Віктор РОЖНОВ

Працевлаштування молодих спеціалістів. Визначення поняття «молодий спеціаліст», гарантії, права, обов’язки, порядок працевлаштування

Із затвердженням Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України втратило чинність у частині, що стосується випускників вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації. Враховуючи такі зміни в законодавстві, автор розглядає порядок працевлаштування молодих спеціалістів, соціальні гарантії і компенсації, а також обов’язки і права цієї категорії осіб. До того ж у статті наведено зразки заповнення документів, які оформляються при працевлаштуванні випускників, підготовка яких здійснювалася за цільовим договором або державним замовленням.

 

Лариса СКРИПКА

Правильна організація відряджень — оптимізація бюджету для компаній і комфорт для відряджених

Відрядження — невід’ємна частина життя кожної компанії, що активно розвивається. Із збільшенням кількості поїздок незмінно постає питання оптимізації процесу організації відряджень. Під процесом оптимізації слід розуміти не лише отримання обслуговування за мінімальною вартістю, а й прямі та додаткові послуги, які дають змогу мінімізувати витрати на ділові поїздки і значно поліпшують документообіг, що, у свою чергу, скорочує внутрішні витрати компанії.

Комплексна організація поїздки значно прискорює процес замовлення. Завдяки комплексності не лише спрощується й прискорюється процедура замовлення, а й менеджер може одразу ж, відповідно до замовлених квитків, запропонувати, наприклад, ранній заїзд у готель, забронювати місце на автостоянці, замовити додатковий сніданок і запропонувати ряд інших супутніх послуг.

 

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

 

Володимир ЛОСЬ

Надання працівникові щорічної відпустки під час відсторонення його від роботи на підставі медичного висновку

Згідно з висновком медичної комісії працівника визнано непридатним для виконання передбаченої трудовим договором роботи через незадовільний стан здоров’я. На виконання вимог статті 46 КЗпП України його відсторонили від виконання трудових обов’язків за посадою на термін до вирішення питання щодо можливості переведення на іншу роботу, яка за умовами та характером праці відповідатиме медичному висновкові. Працівник написав заяву про надання йому щорічної відпустки. Чи можна надати працівникові щорічну основну відпустку в період відсторонення його від виконання трудових обов’язків і чи вважається це фактичним допуском до роботи? Чи визначено законодавством граничний термін відсторонення працівника від виконання обов’язків (крім службового розслідування)? Відповідь на запитання — у матеріалі…

 

Тетяна ХОРОМСЬКА

Право виходу на пенсію на пільгових умовах помічників бурильників експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин

Умови праці у бурильників експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ і у їхніх помічників однакові, але бурильників передбачено чинним Списком № 2 виробництв, робіт, професій і посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, а помічники бурильників експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ не увійшли до зазначеного Списку.

Чи існує можливість відновити справедливість і відправити на пільгову пенсію помічників бурильників за шкідливі умови праці і які документи для цього потрібні — можна дізнатися із роз’яснення головного спеціаліста. Крім того, для і тих кадрових працівників, які не працюють на підприємствах буріння свердловин на нафту та газ, корисно простежити, як автор статті, працюючи із законодавством, дає рекомендації щодо його застосування на практиці.

 

Віктор РОЖНОВ

Деякі питання кадрового діловодства: підтвердження стажу, внесення змін до штатного розпису, виконання обов’язків інспектора з кадрів бухгалтером

Як установити трудовий стаж, якщо втрачено трудову книжку, а організація, де колись працював працівник, давно збанкрутувала і жодних архівних даних знайти неможливо? А яка процедура внесення змін до штатного розпису і як часто можна його змінювати чи, можливо, краще кожного разу приймати новий? Якщо бухгалтер виконує обов’язки інспектора з кадрів, чи потрібно оформляти для цього наказ або розпорядження? Детальні відповіді на ці запитання — у журналі.

 

ТЕСТУВАННЯ

 

Тест 7

 

СУДОВА ПРАКТИКА

 

 • Ухвала Верховного Суду України «Про визнання незаконним припинення нарахування заробітної плати, стягнення сум при звільненні та компенсацію втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням строків її виплати» від 4 листопада 2009 року

 • Ухвала Верховного Суду України «Про поновлення на роботі, визнання наказів про накладення дисциплінарних стягнень незаконними, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди» від 4 листопада 2009 року

 • Ухвала Верховного Суду України «Про стягнення заробітної плати та відшкодування моральної шкоди» від 25 листопада 2009 року

 

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

 

Тамара МАЦЕНКО

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці для деяких категорій медичних працівників

Працівникам закладів охорони здоров’я за особливий характер праці, пов’язаної з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, надається щорічна додаткова відпустка. Для більшості категорій працівників закладів охорони здоров’я її тривалість становить 7 календарних днів. Яким категоріям працівників закладів охорони здоров’я встановлюється щорічна додаткова відпустка більшої тривалості, чи передбачено надання щорічної додаткової відпустки реєстраторам медичним, сестрам-господиням, дезінфектор — дізнаєтеся зі статті…

 

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 

 • Працівника підприємства у зв’язку зі скороченням штатів мали звільнити 1 грудня 2009 року. З 21 листопада 2009 року і до сьогодні (22 квітня 2010 року) він відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. По закінченню хвороби працівник просить надати йому невикористану щорічну відпустку згідно зі статтею 3 Закону України «Про відпустки» і виплатити допомогу на оздоровлення відповідно до колективного договору. Як має діяти в такій ситуації адміністрація підприємства: надати працівникові відпустку чи звільнити його з дня виходу на роботу після хвороби? Чи потрібно у разі надання відпустки поновлювати процедуру звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП? Враховуючи те, що працівник був відсутній на роботі понад чотири місяці підряд у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, можна звільнити його не за пунктом 1 статті 40 КЗпП, а за пунктом 5 цієї статті?

 • Чи виплачується працівникам вихідна допомога підприємствами у зв’язку з їх призовом на військову службу? Якщо так, то за чий рахунок? Чи встановлено порядок виплати вихідної допомоги з державного бюджету?

 • У КЗпП зазначено, що працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши роботодавця за два тижні. Чи обов’язково відпрацьовувати ці два тижні? Як бути працівникові, який не бажає цього робити, а роботодавець наполягає на відпрацюванні?

 • При переміщенні атестованого працівника МНС у межах його обласного управління (із частини в частину) бухгалтерія розраховує індексацію як на новоприйнятого працівника. Чи правомірні такі дії?

 • У дезінфектора посадовий оклад з 1 листопада 2009 становив 744 грн., доплата за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (15 %) — 111,60 грн. Загальна сума доходу — 855,60 грн. Базовим місяцем для розрахунку індексації був жовтень 2008 року. У зв’язку з під­вищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2010 року: посадовий оклад становить 869 грн.; доплата за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (15 %) — 130,35 грн.; загальна сума доходу — 999,35 грн.; індексація в січні 2010 року — 869 · 15,3 % = 132,96 грн. Який місяць вважати базовим для нарахування індексації (жовтень 2008 року чи січень 2010 року)? Що враховується при індексації: загальна сума доходу чи різниця між сумами посадового окладу без підвищень?

 • Працівники (сфера обслуговування) працюють чотири дні на тиждень: у середу, четвер, п’ятницю і суботу. Неділя, понеділок і вівторок — вихідні дні. Чи можна при такому графікові роботи святковий день 8 Березня, котрий припав на понеділок, перенести на робочий день 10 березня?

 • Міністерство регіонального розвитку та будівництва України призначило новим керівником на підприємство державної форми власності одного із заступників колишнього директора з таким формулюванням: «…Призначити тимчасово виконувачем обов’язків… на період до призначення директора…». Як у цій ситуації правильно сформулювати підпис: «т. в. о.» (тимчасово виконувач обов’язків) чи «в. о.» (виконувач обов’язків)?

 • Де можна придбати бланк особової картки форми П-2?

 • Задля зміцнення трудової дисципліни і додержання вимог пожежної безпеки керівництво підприємства ухвалило рішення про запровадження системи грошових штрафів до працівників за те, що вони курять в неустановлених місцях (біля верстатів, у виробничих приміщеннях тощо). Чи маємо ми право на підставі частини другої статті 147 КЗпП України розробити на підприємстві положення про дисципліну, вказавши у ньому такий спосіб покарання за порушення трудової дисципліни, як штраф, і визначивши його розмір, порядок накладання тощо?

 • Чи зараховуються до облікової чисельності штатних працівників особи, прийняті на роботу відповідно до договору, укладеного між центром зайнятості і підприємством про організацію оплачуваних громадських робіт?

 • Є вакантна посада заступника головного лікаря з дитинства. Чи можна виконання обов’язків заступника головного лікаря з дитинства покласти на лікаря-педіатра дільничого, не призначаючи його на цю посаду?

 • За штатним розписом у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів передбачено 0,5 ставки посади сестри медичної з масажу геріатричного відділення, 0,5 ставки посади сестри медичної з масажу загального відділення та 0,5 ставки посади сестри медичної лікувально-фізіотерапевтичного кабінету. Одна й та сама особа бажає оформитися на всі 1,5 ставки. Як правильно це зробити — видати два накази про прийняття на роботу по 0,5 ставки, а третій наказ про роботу за сумісництвом?

 

ОПЛАТА ПРАЦІ

 

Світлана ЦИМБАЛЮК

Заробітна плата: організаційний механізм формування, структура, характеристика та порядок нарахування окремих виплат. Фонд додаткової заробітної плати (Продовження)

Окремі підприємства не завжди дотримуються установлених строків виплати заробітної плати. Як наслідок, на таких підприємствах є заборгованість із виплати заробітної плати. Чинне законодавство зобов’язує роботодавця компенсувати працівникам втрату частини заробітної плати у разі порушення термінів її виплати. Така компенсація, як і індексація заробітної плати, здійснюється з метою відшкодування працівникам частини утраченого доходу у зв’язку з інфляційними процесами (зростанням індексу споживчих цін). У статті подано і сам розрахунок суми виплати компенсації. Разом з тим існують суттєві відмінності в порядку проведення індексації заробітної плати і компенсації втрати частини заробітної плати у разі порушення термінів її виплати. Автор дає пояснення щодо компенсації працівникам втрати частини окремих виплат, які належать до багатьох складових фонду оплати праці і підпадають: одні — під пункт «заробітна плата», а інші — під соціальні виплати, що впливає на джерела виплати компенсації. А як бути із затримкою виплат соціального характеру в натуральній формі (вартістю путівок працівникам і членам їхніх сімей на лікування і відпочинок, екскурсії, вартістю проїзних квитків, персонально розподілених між працівниками, тощо)? Тут дещо інший підхід. Про це — читайте в матеріалі статті.

 

<КЛУБ КАДРОВИКА

 

Уляна ЛИСАК

А як у них? Особливості кадрової політики в Японії

Інтерес до Японії у всьому світі зростає рік за роком. Її приголомшливі успіхи загальновідомі і привертають до себе все більше уваги. Ця країна отримала поразку у війні, зазнала величезних матеріальних і моральних збитків і разом з тим за життя лише одного покоління зуміла підвестися з руїн і перетворитися на могутню державу, лідера у багатьох галузях промисловості й торгівлі, науки й техніки.

Заслуговують на увагу також принципи провадження кадрової політики в Японії, основою яких може бути гасло: «Підприємство — це кадри!»

У матеріалі розповідається про місце та значення відділу кадрів у японських компаніях, про основні принципи управління персоналом, оплату праці, соціальні виплати та багато іншого…

 

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

 

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування дозвільних процедур» від 13 травня 2010 року № 2185-VI

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 20 травня 2010 року № 2275-VI

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 21 квітня 2010 року № 318

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт» від 16 червня 2010 року № 435

 • Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2010 році» від 20 травня 2010 року № 175

 • Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України «Про затвердження Порядку погодження з органами державної контрольно-ревізійної служби питання щодо призначення та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів в системі центрального органу виконавчої влади» від 17 травня 2010 року № 152

 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Відносно матеріальної відповідальності» від 2 квітня 2010 року № 65/06/186-10

 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про роз’яснення деяких питань законодавства» від 13 травня 2010 року № 140/13/116-10

 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального захисту інвалідів «Щодо порядку подання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів» від 27 квітня 2010 року № 1/6-69/03-01

 • Лист Головного управління державної служби України «Щодо окремих питань проходження державної служби» від 14 травня 2010 року № 3990/12-10

 • Лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо оплати листка непрацездатності фізичній особі — підприємцю» від 30 березня 2010 року № 04-06/В-133з-225

 • Лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо оплати дня встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності» від 31 березня 2010 року № 04-06/Ш-155з-230

 • Лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про застосування штрафних санкцій у випадку несвоєчасної сплати страхових внесків» від 21 квітня 2010 року № 5-31-793

 • Лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про несвоєчасне перерахування страхових внесків підприємствами до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» від 12 травня 2010 року № 527-06-2 (Витяг)