...
Реєструйся

№ 9, 2010


№ 09, 2010

Зміст номера

ГАРЯЧИЙ КОМЕНТАР

Ніна ПІДЛУЖНА

Індексація грошових доходів населення

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється наростаючим підсумком на основі щомісячних індексів споживчих цін за даними Держкомстату України.

Право на проведення індексації настає у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить встановлений поріг індексації (101 %).

У разі підвищення грошових доходів населення місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться. З наступного за базовим місяцем розраховується новий індекс для проведення подальшої індексації.

До статті додаються приклади проведення індексації.

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Володимир КИБА

Деякі аспекти звільнення за угодою сторін та його відмінність від звільнення за власним бажанням

Угода сторін на звільнення може бути досягнута незалежно від того, хто перший проявляє ініціативу на таке звільнення. Пункт 1 статті 36 КЗпП є універсальною підставою припинення трудового договору, що не потребує будь-яких додаткових пояснень. Ця підстава може замінювати будь-які інші, передбачені законодавством, навіть у разі звільнення з ініціативи роботодавця, коли працівник погодився замінити, наприклад, звільнення за прогул чи систематичне невиконання своїх обов’язків на угоду сторін. Недарма законодавством передбачено звільнення за угодою сторін як перша причина в системі підстав розірвання трудових відносин, передбачених перелічених у статті 36 КЗпП.

Підтвердженням ініціативи працівника про звільнення за угодою сторін є, як правило, його письмова заява. Разом з тим не суперечитиме законодавству звільнення працівника за пунктом 1 статті 36 КЗпП за усною домовленістю сторін. Детальніше у матеріалі…

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Олександр ПРАВДИВЕЦЬ

Організація і ведення військового обліку. Облік призовників, які навчаються за денною формою навчання. Звільнення призовників, офіцерів запасу, солдат, сержантів і старшин запасу (Продовження)

Керівники житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, а також керівники інших підприємств, установ, організацій, навчальних закладів щороку в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов’язані подавати до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списки громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць. Важливим у роботі кадрової служби навчального закладу є питання своєчасного надання довідок призовникам, які навчаються за денною формою навчання, для отримання відстрочки від призову на строкову військову службу для здобуття освіти. Автор розглядає, у яких випадках надається відстрочка і який порядок її надання, а також наводить зразки відповідних документів.

За військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, в установах і організаціях, зберігається при звільненні з військової служби право на працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж підприємство, в установу чи організацію або їх правонаступників на посаду, не нижчу за ту, яку вони обіймали до призову на військову службу. Як має діяти кадрова служба при звільненні працівника у зв’язку з призовом на строкову військову службу, аби після звільнення з військової служби військовозобов’язаний міг скористатися своїм правом; який порядок звільнення з роботи офіцерів запасу, солдат, сержантів, старшин запасу — про це та інше у матеріалі…

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Постанова Верховного Суду України «Про скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу» від 13 жовтня 2009 року № 09/187

 • Ухвала Верховного Суду України «Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди» від 25 листопада 2009 року

ПОДІЯ

Яскравий фінал грандіозного перевтілення

Незабутніми, казковими емоціями залишився у пам’яті всіх учасниць, а особливо фіналісток, фотоконкурс «Відкрий себе! Ти — директор!» від журналу «Генеральный Dиректор», який закінчився грандіозним святкуванням і нагородженням переможниць. Хочеться щиро побажати, аби в наступному фотопроекті, старт якого не за горами, вони взяли участь уже в ролі успішних, привабливих директорів, щонайменше генеральних!

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Науковий співробітник іде на пенсію за віком, оскільки на наукову пенсію (20 років) стажу не вистачає (науковий стаж 16 років). Чи має він право на грошову допомогу в розмірі шести місячних окладів? Якщо він пропрацює ще чотири роки, чи отримуватиме наукову пенсію?

 • На підприємство приймають працівника, який отримує пенсію як колишній працівник Міністерства внутрішніх справ України (за вислугу років і за віком). Він заперечує проти офіційного оформлення, нібито це зменшить йому пенсію, яку він отримує, оскільки на розгляд Верховної Ради подано закон, яким передбачено зменшення пенсії для пенсіонерів, які працюють. Як правильно оформити на роботу пенсіонера, щоб це не вплинуло на розмір його пенсії?

 • Управління Пенсійного фонду України стверджує, що назва розділу XXVII «Будівництво» Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, передбачає для призначення пільгових пенсій роботи на новому будівництві і тому із 7 лютого 2003 року працівникам, зайнятим на ремонтних роботах, пенсії призначаються на загальних підставах. Чому Пенсійний фонд України не розглядає в контексті розділу XXVII «Будівництво» (пункт 27а) цього Списку найменування професій ремонтних робіт: електромонтери з ремонту повітряних ліній електропередачі, зайняті ремонтом повітряних ліній електропередачі (напругою 35 кВ і вище), які працюють на висоті понад 5 м (КП 7241.2); ізолювальники з термоізоляції, у т. ч. зайняті ремонтом та виготовленням устаткування (КП 7134.2)? Атестацію робочих місць було проведено в 1998, 2003, 2008 роках, є висновки Державної експертизи умов праці.

 • У зв’язку зі специфікою роботи ринку, пов’язаної з необхідністю обслуговування населення, працівники працюють у вихідні та святкові дні. При цьому робочими є середа, четвер, п’ятниця, субота і неділя (понеділок і вівторок — вихідні). Якщо свято припадає на вихідний день (вівторок 24 серпня 2010 року — День Незалежності України), чи може адміністрація підприємства компенсувати його згідно зі статтею 107 КЗпП через надання відгулу або приєднання цього дня до початку чи закінчення відпустки?

 • Чи має пільгу на скорочений робочий день лікар-лаборант клініко-діагностичної лабораторії лікарні, що працює на 1,5 ставки на атестованих робочих місцях у зв’язку зі шкідливими умовами праці?

 • Чи підвищується заступникові головного лікаря з медсестринства посадовий оклад, якщо є кваліфікаційна категорія, і яким повинен бути розмір підвищення? За якою спеціальністю має проводитися атестація для того, щоб підвищити йому посадовий оклад?

 • У Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров’я, випуск 78 «Охорона здоров’я», посади «Реєстратор медичний», «Сестра-господиня» віднесено до категорії технічних службовців, а посади «Дезінфектор», «Молодша медична сестра з догляду за хворими», «Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця тощо)» — до категорії робітників. Чи втратила ця категорія працівників право на додаткову відпустку як молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я? Якщо ні, то за рахунок яких коштів можна надавати додаткову відпустку, адже ця категорія працівників не може розподіляти робочий час на свій розсуд і їхня робота підлягає точному облікові, тож їм не можна надавати додаткову відпустку за ненормований робочий день за колективним договором.

ОПЛАТА ПРАЦІ

Світлана ЦИМБАЛЮК

Заробітна плата: організаційний механізм формування, структура, характеристика та порядок нарахування окремих виплат. Оплата відпусток (Продовження)

У статті йдеться про види відпусток, їх тривалість, оплату. А саме: чи зараховуються дні непрацездатності працівника, а також святкові і неробочі дні до щорічної і додаткової відпусток, як установлюється порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, та компенсації за невикористані відпустки. Для того щоб нарахувати виплати за відпустку, треба знати, яким є загальний розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати і які виплати при цьому враховуються. А далі на конкретних прикладах автор подає визначення розміру оплати за час відпустки.

ТЕСТУВАННЯ

Тест 8

ОХОРОНА ПРАЦІ

Микола ЛИСЮК

Документальне забезпечення безпеки праці в роботі кадрових служб

Документи з кадрового обліку, кадрового діловодства, з питань охорони праці належать до груп документації, що стосується фінансово-господарської діяльності підприємства, організації, установи. При цьому питання планування, організації, проведення заходів, звітування та все, що пов’язане з охороною праці, відображається як у кадрових, так і в інших документах підприємства, які стосуються кадрової служби. У цій публікації наведено рекомендований перелік документації відділу кадрів із забезпечення охорони праці. Це, зокрема, така документація: статут (положення) підприємства, колективний договір, штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, інструкції з охорони праці,накази щодо кадрового складу, особові справи працівників, трудові книжки, табелі обліку використання робочого часу, журнали реєстрації проведення інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації відпусток. До кожного виду документації подано короткі пояснення, з якими читач познайомиться, прочитавши статтю.

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Сергій МЕЛЬНИК

Зміна № 4 до Класифікатора професій

З 1 листопада 2010 року набуває чинності ДК 003:2010, до якого увійшла Зміна № 4 до КП, яка передбачає скасування і зміну професійних назв робіт, внесення нових, деталізованих та інтегрованих професій, зміну назв класифікаційних угруповань, а також внесення нових класифікаційних угруповань. Левова частка цих змін припадає на усунення п’ятизначного кодування груп, підгруп і назв професій у розділах 5, 7 і 8 КП. Детальний аналіз Зміни № 4 подано у статті.

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Ніна СИНЕНКО

Стан професійного навчання кадрів на виробництві

Світова спільнота, зокрема й Україна, входить у нову стадію розвитку економічних відносин і економіки в цілому, котру називають «економіка, заснована на знаннях». Основною складовою цих відносин стає людина з її професійним та інтелектуальним рівнем. І тому характерною особливістю сучасного ринку праці є потреба в конкурентоспроможній робочій силі, яка володіє сучасними знаннями і технологіями. З цією метою Мінпраці розроблено ряд нормативно-правових актів, поповнюється банк типових навчальних планів і програм для професійного навчання за робітничими професіями, здійснюються заходи щодо запровадження неформального професійного навчання на виробництві, яке не передбачає видачі документа державного зразка, а відповідно, і ліцензування. Детальніше — у статті…

КЛУБ КАДРОВИКА

Уляна ЛИСАК

Управління персоналом у Сполучених Штатах Америки

Дещо з історії менеджменту: як сформувалася його наука і практика. Як ви гадаєте, де зародилася система організації праці та управління відносин? Країну більшість із нас назвуть, не помилившись, а от про самих авторів цієї ідеї навряд чи чули. Над теорією і практикою менеджменту працювало чимало людей, кожен із них прилучився до розвитку якогось напряму науки управління зі своїми ідеями і доробком. А що ж лежить в основі сучасної американської моделі менеджменту і яку роль у ньому відіграють управлінці і менеджери? Для того щоб дізнатися, як працюють американські фірми тепер, прочитайте про систему добору та звільнення персоналу у США, про оплату й стимулювання праці, а також про підготовку і підвищення кваліфікації персоналу.

Уляна ЛИСАК

Історія успіху Джека Уелча — найкрутішого боса Америки

Коли Джека Уелча призначили керівником General Electric, модель бізнесу корпоративної Америки 80-х років минулого століття не змінювалася упродовж кількох десятиліть: працівники працювали, управлінці управляли, і кожен знав своє місце. Джек Уелч став автором зовсім нового для General Electric гасла: «Будь першим або другим у своїй справі». Ще одним принципом його діяльності стало гасло «Позбувайся зайвого» — тому він позбувався тих ланок виробництва, які потребували додаткових витрат і зменшували при цьому прибуток. Уелч постійно удосконалював бізнес, привнісши у компанію дух підприємництва, конкуренції, здатність швидко мислити і швидко реагувати. Цей підхід, використовуваний в управлінні малим бізнесом, застосували до величезної корпорації з багатомільярдними оборотами, і він спрацював просто чудово. А ще він упровадив у компанії програму якості «Шість сигма» (Six Sigma). Про основні принципи діяльності директора американської корпорації General Electric Джека Уелча, про те, у чому полягає програма якості «Шість сигма», а також про Шість принципів управління, які і досі працюють у цій компанії, читайте в матеріалі статті.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI

 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 1 липня 2010 року № 2399-VI

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі» від 5 травня 2010 року № 330

 • Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення» від 9 червня 2010 року № 18

 • Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про встановлення середньої вартості санаторно-курортної путівки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування» від 11 червня 2010 року № 143

 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про оплату листка непрацездатності працівнику, який є приватним підприємцем» від 15 червня 2010 року № 2718/0/18/10-зв

НАБУЛИ ЧИННОСТІ ЗМІНИ