...
Реєструйся

Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України


Про
порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного
фонду України

Постанова
правління Пенсійного фонду України

від 5 листопада 2009 року N 26-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

24 листопада 2009 р. за N 1136/17152

Відповідно до статті 17
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261,
правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду
України (далі – Порядок), що додається.

2. Установити, що
Порядок регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за
звітні періоди починаючи з 1 січня 2010 року.

3. Терміни подання
звіту до Пенсійного фонду України страхувальниками за січень, лютий, березень
2010 року можуть бути продовжені керівником відповідного органу Пенсійного
фонду України за заявою страхувальника на строк до 7 календарних днів.

4. Визнати такою, що
втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004
N 7-6 “Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України
відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”, зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за N 1000/9599.

5. Внести зміни до
Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими
особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду
України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
16.01.2004 за N 64/8663:

пункти 11.11 – 11.16
розділу 11 “Облік та звітність платників Пенсійного фонду” та додатки
23, 25, 26, 27, 31, 32, 34 до Інструкції виключити.

6. Установити, що:

розрахунки суми
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, річний
звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків,
звіт про нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування за деякі категорії застрахованих осіб, звіт про нарахування внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять
строкову військову службу, розрахунок суми внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування із сум грошового забезпечення, що підлягають
сплаті, за звітні періоди 2009 року подаються у строки та за формами,
встановленими Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та
застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою правління
Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (у редакції, що діяла до 01.01.2010);

відомості про
застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування (первинна звітність до системи
персоніфікованого обліку Пенсійного фонду), за 2009 рік подаються у строки та
за формою, встановленими Порядком формування та подання органам Пенсійного
фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженим постановою
правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 N 7-6, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за N 1000/9599;

облік застрахованих
осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за
періоди до 1 січня 2010 року ведеться з застосуванням постанови правління
Пенсійного фонду України від 10.06.2004 N 7-6 “Про Порядок формування та
подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що
використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за
N 1000/9599.

7. Департаменту
персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Малецький О. М.) та
юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Начальникам головних
управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі до 31 грудня 2009 року забезпечити інформування
страхувальників про запровадження звіту щодо сум нарахованих внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду
України.

9. Ця постанова набирає
чинності з 1 січня 2010 року.

 

Голова
правління
 

О.
Зарудний
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр
праці та соціальної

політики України 

 
Л. Денісова 

В. о.
президента Спілки підприємців

малих, середніх і приватизованих
підприємств України  

 
 
В. Биковець 

Президент
Спілки орендарів

та підприємців України 

 
В. Хмільовський 

В. о.
президента Всеукраїнської

асоціації роботодавців  

 
В. Биковець 

Генеральний
директор Федерації

роботодавців України 

 
В. Надрага 

Керівник
робочої комісії

всеукраїнських профспілок та
профспілкових об’єднань
для ведення переговорів,
укладення Генеральної Угоди
на 2008 – 2009 роки
та контролю за її виконанням

 

 
 
 
 
Г. Осовий 

В. о.
Голови Державного

комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва 

 
 
 
С. Третьяков 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Пенсійного фонду України
від 5 листопада 2009 р. N 26-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2009 р. за N 1136/17152 


ПОРЯДОК
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду
України

I.
Загальні положення

1.1. Цей Порядок
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” (далі – Закон) встановлює порядок, строки подання звіту про
суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу)
застрахованих осіб і суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування, набутий страховий стаж (далі – звіт) до управлінь
Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах (далі – органи
Пенсійного фонду) та його форму.

1.2. У Порядку та у
текстах таблиць звіту до Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний фонд)
терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

БД – електронна база
даних;

відповідальна особа
Пенсійного фонду – працівник органу Пенсійного фонду, який відповідно до своїх
посадових обов’язків приймає, здійснює перевірку заповнення звіту (відсутність
виправлень, наявність підписів, печаток та дотримання загальних вимог щодо
формування звіту), введення і обробку звіту та відповідає за достовірність
внесення даних до БД;

відповідальна особа
страхувальника – працівник, на якого покладено обов’язки щодо здійснення
комплексу робіт, пов’язаних з формуванням звіту, або особа, уповноважена
страхувальником щодо подання звіту до органів Пенсійного фонду;

довідник КТССВ –
довідник кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, наведений у додатку 1;

ДПА – Державна
податкова адміністрація України;

ДРФО – Державний реєстр
фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

ЕЦП – електронний
цифровий підпис;

ЄДРПОУ – Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України;

звіт в електронній
формі (електронний звіт) – звіт, що сформований страхувальником за допомогою
спеціалізованого програмного забезпечення і подається до органів Пенсійного
фонду за нормами, визначеними цим Порядком;

ЗО – застрахована
особа, яка відповідно до Закону підлягає загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи
сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

ІНДАНІ – індивідуальні
відомості про заробіток (дохід) та страхові внески застрахованої особи;

код категорії
застрахованої особи – порядковий номер категорії з переліку категорій
застрахованих осіб із таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи
та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеної у додатку 2,
складеної відповідно до статей 11 та 12 Закону, щодо яких встановлено об’єкт
нарахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування (далі – страхові внески), та розміри ставок страхових внесків
відповідно до чинного законодавства;

код категорії
страхувальника – серійно-порядковий номер з переліку страхувальників із
довідника категорій страхувальників, які сплачують страхові внески на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеного у додатку 3;

коригуючий документ –
звіт страхувальника з позначкою “коригуючий”, який є підставою для
заміни інформації реквізитів відповідної форми, яка попередньо була подана до
органів Пенсійного фонду;

номер облікової картки
застрахованої особи (код ЗО) – номер персональної облікової картки
застрахованої особи, що відповідає ідентифікаційному номеру фізичної особи
згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших
обов’язкових платежів (ДРФО), а для застрахованих осіб, які з релігійних
переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну
відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX – три літери,
пробіл, шість цифр);

ОСО – особливий спосіб
оподаткування для суб’єктів господарювання (фіксований податок, єдиний
податок);

первинний звіт – звіт
страхувальника за визначеною Пенсійним фондом формою, на підставі якого
створюється відповідний електронний звіт у базі даних Пенсійного фонду;

П. І. Б. – прізвище,
ім’я, по батькові;

скасовуючий документ –
звіт страхувальника з позначкою “скасовуюча”, який є підставою для
повного скасування інформації, що попередньо була подана до органів Пенсійного
фонду;

спеціалізоване
програмне забезпечення – програмне забезпечення, призначене для створення
страхувальником електронних звітів відповідного формату згідно з вимогами цього
Порядку;

СПОВ – система
персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб;

ФО – фізичні особи –
суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий
спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок); фізичні особи, які
працюють на умовах трудового договору; фізичні особи, які виконують роботи
(послуги) згідно з цивільно-правовими договорами; інші особи, які є
застрахованими в системі загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування;

ФО – СПД – фізичні
особи – суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали
особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок).

Інші терміни
використовуються у значеннях, наведених у Законі.

1.3. Звіт до органів
Пенсійного фонду може подаватися страхувальником:

в електронній формі з
використанням ЕЦП через центр обробки електронних звітів згідно з Порядком
подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженим
постановою правління Пенсійного фонду України від 19.04.2007 N 7-7,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.04.2007 за N 436/13703 (звіт
на паперових носіях не подається);

на паперових носіях,
завірених підписом керівника/страхувальника та скріплених печаткою (за
наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

на паперових носіях,
якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше десяти.

1.4. Електронна форма
звіту до органів Пенсійного фонду формується страхувальником з використанням
спеціального програмного забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно
надаються страхувальникам в органі Пенсійного фонду за місцем взяття на облік.

1.5. Звіт
страхувальником повинен подаватися в повному обсязі. В разі неподання однієї із
необхідних таблиць звіт не приймається.

1.6. До страхувальників
за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або
подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі
персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, до
територіальних органів Пенсійного фонду застосовуються фінансові санкції,
передбачені Законом.

1.7. Виконавчі органи
Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення,
адміністративні стягнення у порядку, визначеному законодавством за неподання,
несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових
внесків відповідно до вимог статті 106 Закону.

1.8. Страхувальник
зобов’язаний повідомляти органи Пенсійного фонду про зміну відомостей, що
вносяться до системи персоніфікованого обліку, про застраховану особу, за яку
або на користь якої ним сплачуються страхові внески, в десятиденний строк з дня
одержання цих відомостей.

1.9. Керівник органу
Пенсійного фонду з метою раціонального перерозподілу навантаження протягом
періоду звітування може ініціювати розроблення та затвердження рекомендованого
графіка подання звітності для страхувальників. Після затвердження керівником органу
Пенсійного фонду такого графіка відповідальна особа Пенсійного фонду повідомляє
страхувальника про рекомендовані терміни подання звітності.

1.10. Інформація у
сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування використовується
з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію.

Надання органами
Пенсійного фонду відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку,
юридичним і фізичним особам надається у разі надходження від них письмового
запиту лише у випадках, передбачених законодавством, та за рішенням суду.

Інформація про
застрахованих осіб із системи персоніфікованого обліку надається тільки на
паперових носіях застрахованій особі, яка особисто звернулася до органів
Пенсійного фонду, на підставі паспорта, довідки ДПА про присвоєння
ідентифікаційного номера або свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне
страхування чи пенсійного посвідчення.

II.
Порядок формування та подання звіту щодо сум нарахованих внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду

2.1. Страхувальники,
крім осіб, зазначених в пунктах 2.2 – 2.4 цього розділу, формують та подають до
органів Пенсійного фонду звіт не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня
закінчення базового звітного періоду.

Базовим звітним
періодом для них є календарний місяць.

Звіт подається за
формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

2.2. ФО – СПД, у тому
числі ті, які обрали ОСО, самі за себе і за членів сім’ї, які беруть участь у
провадженні підприємницької діяльності; особи, які забезпечують себе роботою
самостійно – займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою
діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності,
самі за себе формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на
рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом.

Базовим звітним
періодом для них є календарний рік.

Звіт подається за
формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

2.3. Особи, які досягли
16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону, у тому числі
іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на
території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за
межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на
добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, формують та подають самі за себе звіт один раз на рік до 1 квітня
року, наступного за звітним періодом.

Базовим звітним
періодом для них є календарний рік.

Звіт подається за
формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

2.4. Особи, які на
підставі пункту 3 статті 24 Закону здійснюють доплату до суми страхових внесків
таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не
меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують самі за себе звіт та подають
його протягом одного календарного місяця після здійснення доплати через
установи банків.

Звіт подається за
формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

2.5. Районні (міські)
управління праці та соціального захисту населення за осіб, які відповідно до
законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків,
усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за
дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд
за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі
непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до
законодавства, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на
рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом.

Базовим звітним
періодом для них є календарний рік.

Звіт подається за
формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.

2.6. Фонд
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення базового
звітного періоду формує та подає до органів Пенсійного фонду відомості про
осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на
випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю.

Базовим звітним
періодом для них є календарний місяць.

2.7. Якщо останній день
строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день,
то останнім днем строку вважається перший після нього робочий день.

2.8. На паперових
носіях звіт формується у двох примірниках та подається страхувальником до
органу Пенсійного фонду за місцем взяття його на облік.

Один примірник звіту з
відміткою органу Пенсійного фонду про його прийняття зберігається у
страхувальника.

2.9. Таблиці 2 та 9
додатка 4 до цього Порядку про нарахування внесків (сум грошового забезпечення)
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії
застрахованих осіб та батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу,
прийомним батькам, якщо вони не працюють, формують та подають до органів
Пенсійного фонду лише районні (міські) управління праці та соціального захисту
населення.

Базовим звітним
періодом для них є календарний місяць.

2.10. Таблиці 3 та 10
додатка 4 до цього Порядку про нарахування внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову та альтернативну
військову службу, формують та подають до органів Пенсійного фонду
страхувальники, які нараховують та сплачують страхові внески за застрахованих
осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу у Збройних Силах
України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України
військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ
України.

Базовим звітним
періодом для них є календарний місяць.

2.11. Таблицю 4 додатка
4 до цього Порядку про нарахування внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування на суми грошового забезпечення формують та подають до
органів Пенсійного фонду страхувальники, які нараховують та сплачують страхові
внески за застрахованих осіб із числа військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і
начальницького складу.

2.12. ФО – СПД, які
нараховують страхові внески на суми доходу (прибутку) від підприємницької діяльності,
що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, формують та подають
до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 1 додатка 5 до цього Порядку
за себе та членів сім’ї і таблицею 4 додатка 5 до цього Порядку за членів
сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності.

ФО – СПД, які обрали
ОСО, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 2
додатка 5 до цього Порядку за себе та членів сім’ї і таблицею 5 додатка 5 до
цього Порядку за членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької
діяльності.

Особи, які забезпечують
себе роботою самостійно – займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та
іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї
діяльності, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з
таблицею 3 додатка 5 до цього Порядку.

2.13. У випадках, коли
страхувальник із числа страхувальників, зазначених в пункті 2.1 цього розділу,
у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання (за межами
територіального обслуговування органу Пенсійного фонду, в якому він перебував
на обліку), звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного
числа звітного періоду) подається до органу Пенсійного фонду за новим місцем
взяття на облік.

2.14. У разі ліквідації
страхувальника звіт до органу Пенсійного фонду може надаватися
правонаступником, якщо правонаступництво підтверджено установчими документами.

2.15. У разі виявлення
помилки у звіті страхувальник має право до кінцевого терміну подання цього
звіту повторно сформувати та подати звіт до органу Пенсійного фонду за місцем
взяття на облік.

Чинним вважається
останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення
термінів подання звітності, визначених цим Порядком.

2.16. У разі виявлення
під час перевірки органом Пенсійного фонду недостовірних відомостей про
застрахованих осіб, які подані та/або накопичені в електронних базах даних
персоніфікованого обліку, Пенсійний фонд протягом двох робочих днів повідомляє
страхувальника про виявлення недостовірних даних. Страхувальник подає до
відповідного органу Пенсійного фонду протягом наступних десяти робочих днів
необхідні коригуючі або скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних даних
про застраховану особу.

2.17. Коригуючі
(коригуючий або скасовуючий документ) дані до системи персоніфікованого обліку
відомостей про застрахованих осіб надаються також у таких випадках:

2.17.1. Якщо
страхувальником було допущено помилку в прізвищі, імені або по батькові застрахованої
особи, подаються коригуючі відомості, зазначені в таблиці 5 додатка 4 до цього
Порядку, з позначкою “коригуюча”, які є підставою для заміни значень
реквізитів відповідної таблиці, що попередньо була подана до органів Пенсійного
фонду. На підставі поданої таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку з позначкою
“коригуюча” проводиться технологічна заміна попередньо накопичених
даних в обліковій картці особи на актуальні дані, що подані страхувальником у
таблиці з позначкою “коригуюча”.

2.17.2. Якщо страхувальником
було допущено помилку в коді страхувальника, звітному місяці, номері облікової
картки застрахованої особи (ідентифікаційний номер за довідкою ДПА або серія та
номер свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування), коді
підстави для обчислення стажу окремим категоріям осіб відповідно до
законодавства (спеціальний стаж), подаються:

таблиці 5, 6, 7 або 8
додатка 4 до цього Порядку з позначкою “скасовуюча” за ті звітні
періоди, в яких дані були подані з невірними вищезазначеними реквізитами;

таблиці 5, 6, 7 або 8
додатка 4 до цього Порядку з позначкою “початкова” з правильними
вищезазначеними реквізитами за ті звітні періоди, у даних яких було допущено
помилку. Зміни в сумах нарахованого заробітку, грошового забезпечення або
доходу та сумах страхових внесків за звітний місяць при формуванні та поданні
такої звітності не допускаються.

На підставі поданих
документів з позначкою “скасовуюча” недостовірні дані облікової
картки вилучаються із переліку чинних для використання, але залишаються в
електронному архіві для збереження звітування.

2.18. Звіт до органів
Пенсійного фонду формується на підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують
нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на
які відповідно до Закону нараховуються страхові внески.

2.19. Таблиці звіту,
наведені в додатках 4, 5, 6 та 7 до цього Порядку, формуються страхувальником з
використанням спеціального комплексу програм.

2.20. Паперовий звіт
заповнюється українською мовою друкованими літерами кульковою ручкою синьою або
чорною пастою. Помарки та виправлення не допускаються. У разі незаповнення того
чи іншого рядка в звіті через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

2.21. При заповненні
полів, що складаються з клітинок, кожен із необхідних символів каліграфічно
вписується до відповідної окремої клітинки. Символи не повинні виходити за межі
клітинок, а також накладатись на сусідні клітинки. Символи: крапка, апостроф,
кома, дефіс тощо – проставляються в окремих клітинках.

При заповненні поля без
клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і
перекривати службові написи бланка.

2.22. Грошові суми в
таблицях звіту заповнюються в гривнях з копійками.

2.23. Таблиці
завіряються підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої
посади у страхувальника). Якщо страхувальник є юридичною особою, таблиці
засвідчуються печаткою страхувальника.

2.24. Якщо
страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, на кожному аркуші
звіту зазначається реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації
вихідної документації страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та
комплектуються відповідальною особою страхувальника.

III.
Вимоги щодо формування звіту до органів Пенсійного фонду

3.1. Звіт до органів
Пенсійного фонду включає таблиці, що наведені:

у додатку 4 – для
страхувальників, зазначених в пункті 2.1 розділу II цього Порядку;

у додатку 5 – для осіб,
зазначених в пункті 2.2 розділу II цього Порядку;

у додатку 6 – для осіб,
зазначених в пунктах 2.3 та 2.4 розділу II цього Порядку;

у додатку 7 – для
районних (міських) управлінь праці та соціального захисту населення за осіб,
які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних
батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд
за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють
догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо
такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно
до законодавства.

Звіт містить основні
дані про страхувальника, перелік таблиць звіту до органів Пенсійного фонду.

Звіт формується
відповідальною особою страхувальника.

3.2. Навпроти тих
таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.

У графі “Кількість
аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі “Кількість
рядків” зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів
однієї таблиці для таблиць 5 – 10 додатка 4 до цього Порядку.

У графі
“Усього” зазначаються загальна кількість аркушів документів та
загальний підсумок рядків у цих аркушах.

3.3. Відповідальна особа
органу Пенсійного фонду, яка приймає звіт від страхувальника, реєструє його та
проставляє реєстраційний номер із зазначенням дати реєстрації та обов’язково
засвідчує власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів.

Розписка про одержання
звіту заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла
пакет документів. При прийнятті документів розписка про одержання звіту
завіряється печаткою для довідок відповідальною особою органу Пенсійного фонду
та повертається страхувальнику.

3.4. Таблиця 5 додатка
4 до цього Порядку призначена для реєстрації застрахованих осіб у системі
персоніфікованого обліку відомостей.

Таблиця 5 додатка 4 до
цього Порядку подається страхувальником у разі, якщо протягом звітного періоду:

було укладено або
розірвано трудовий договір із застрахованою особою;

відбулися зміни в
прізвищі, імені, по батькові або в ідентифікаційному номері.

У разі коли за даними
страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання
та розірвання трудових угод або не відбулося змін у прізвищі, імені, по
батькові або ідентифікаційному номері застрахованих осіб, таблиця 5 додатка 4
до цього Порядку не формується та не надається до органу Пенсійного фонду.

3.5. Таблиця 6 додатка
4 до цього Порядку призначена для відображення в розрізі кожної застрахованої
особи:

3.5.1. Щомісячних
загальних сум фактично нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення,
доходу) працівника, що включають виплату винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, або суми доходу, що обчислюється з
урахуванням вимог для відповідного об’єкта нарахування страхових внесків (крім
нарахувань, зазначених в пункті 3.6).

Якщо нарахування фонду
оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням
кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді
оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Нарахування відображаються
за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

Графа 12 “Сума
страхових внесків за звітний місяць (із заробітку/доходу) 1 – 5 %” таблиці
6 додатка 4 до цього Порядку включає суми страхових внесків за відповідний
місяць (із заробітку/ доходу) 1 – 5 %, у тому числі із сум оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (лікарняні за
рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності),
заробітку (доходу) за дні відпустки та суми, яка пов’язана з уточненням
кількості відпрацьованого часу з тимчасової непрацездатності.

3.5.2. Щомісячних сум
нарахованого заробітку, грошового забезпечення або доходу у межах максимальної величини,
на яку нараховуються страхові внески відповідно до чинного законодавства.

3.5.3. Фактично
нарахованих сум страхових внесків із заробітку, грошового забезпечення або
доходу відповідно до Закону.

Значення
взаємообумовлених реквізитів таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку відносно
категорії застрахованої особи визначається за Таблицею відповідності кодів
категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
наведеною у додатку 2.

3.5.4. Щомісячних сум
нарахованого заробітку згідно із Законом України “Про наукову і
науково-технічну діяльність” застрахованих осіб, для яких у звітному році
одночасно є декілька підстав для визначення відповідних пенсійних прав.

Нарахування
відображаються окремими записами в таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку.

При цьому в першому
рядку зазначаються відомості про заробітну плату та код підстави для обчислення
спеціального стажу, що відображають науково-технічну діяльність, а у другому
рядку на зазначену особу вносяться тільки відомості про заробітну плату або
винагороду, які не належать до науково-технічної діяльності.

3.6. Таблиця 7 додатка
4 до цього Порядку формується та подається страхувальником до органу Пенсійного
фонду за наявності нарахувань застрахованим особам протягом звітного періоду, а
саме:

суми оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів
роботодавця). Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 1 при заповненні
графи 11 таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку, графа 14 таблиці 7 додатка 4 до
цього Порядку для нього не заповнюється;

суми допомоги у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю (лікарняні за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності). Зазначений тип виплати має код
типу нарахувань 2 при заповненні графи 11 таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку.
Графа 14 таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку не заповнюється;

суми заробітку (доходу)
за дні відпустки. Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 3 при
заповненні графи 11 таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку, графа 14 таблиці 7
додатка 4 до цього Порядку для нього не заповнюється;

суми заробітку
(доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно
до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування
(обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення у попередніх
періодах, на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховано
страхові внески відповідно до чинного законодавства. Зазначений тип виплати має
код типу нарахувань 4;

суми заробітку
(доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно
до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування
(обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення у попередніх
періодах, на яку страхувальником помилково нараховано страхові внески.
Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 5;

суми перерахунків
заробітку (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю – код типу нарахувань 6, графа 14 таблиці
7 додатка 4 до цього Порядку для нього не заповнюється.

Суми в таблиці 7
додатка 4 щодо нарахувань зазначаються за відповідний місяць.

Суми коштів, нараховані
за щорічні та додаткові відпустки, вносяться до поля відповідного місяця тільки
в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні
відпустки в наступному місяці, включаються до поля наступного місяця.

Суми виплат, нараховані
за дні тимчасової непрацездатності, вносяться до поля відповідного місяця
тільки в сумі, що припадає на зазначений місяць.

Вищезазначені суми нарахувань
у таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку вносяться в межах максимальної величини
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення,
оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які
нараховуються страхові внески, з урахуванням суми заробітку (доходу), що
зазначена у таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку.

Суми нарахувань у межах
максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески та суми страхових
внесків за відповідний місяць у таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку можуть
містити нульові значення “0,00” у випадку, якщо сума в графі 10
“Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку
звітного місяця)” таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку за відповідний
звітний період перевищує максимальну величину, з якої справляються страхові
внески, на момент обліку відповідно до законодавства.

3.7. Таблиця 8 додатка
4 до цього Порядку призначена для визначення страхувальником періодів (строків)
трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються
умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну
пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або
професійною діяльністю.

У випадку, коли у
страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до
спеціального стажу, таблиця 8 не формується та не подається до органу
Пенсійного фонду.

Код підстави для обліку
стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у
вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

Для кодування підстав
для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку
стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 8 до цього
Порядку).

 

Директор
департаменту

персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж 

 
 
О. М. Малецький 


 

Додаток 1
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам
Пенсійного фонду України 


Довідник
кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування

N з/п 

Код
типу ставки страхового внеску
 

Повна
назва коду типу ставки страхового збору
 

Коротка
назва коду типу ставки страхового збору
 

Примітка 

Громадяни України, іноземці (якщо інше не
встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на
підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства
України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у
філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих
підприємств та організацій, в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий
спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент) на
умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах,
передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених
підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами
цивільно-правового характеру 

Наймані працівники на загальних підставах 

  

Працюючі інваліди або особи, які працюють на
підприємствах, що належать до всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків від
загальної чисельності працюючих 

Працюючі інваліди 

  

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування – фіксований
податок 

Для ФО – платників фіксованого податку  

  

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування – єдиний податок 

Для ФО – платників єдиного податку 

  

Члени сімей фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку),
отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи
фізичних осіб 

Член сім’ї фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності на загальних підставах 

  

10 

Члени сімей фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування 

Член сім’ї фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності на ОСО 

  

11 

Особи, які беруть добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

Особи, які страхуються добровільно по
договору 

  

12 

Особи, які на підставі частини третьої статті 24
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином,
щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою
мінімального страхового внеску 

Особи, які доплачують страхові внески 

  

13 

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно
– займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю,
пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності 

Особи, які забезпечують себе роботою
самостійно 

  

10 

14 

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від
цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних
осіб 

ФО – СПД на загальних підставах (%) 

  

11 

15 

Члени колективних та орендних підприємств,
сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі
тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний
податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний
торговий патент) 

Члени КСП, кооперативів (%) 

  

12 

16 

Особи, які проходять строкову військову службу у
Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до
законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства
внутрішніх справ України 

Особи, які проходять строкову військову
службу 

  

13 

17 

Особи, які відповідно до законів отримують
допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

Особи, які отримують допомогу по догляду за
дитиною 

  

14 

18 

Один з непрацюючих працездатних батьків,
усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за
дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють
догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку,
якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію
відповідно до законодавства 

Особа, яка доглядає інваліда або
престарілого 

  

15 

19 

Батьки – вихователі дитячих будинків сімейного
типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до
законодавства 

Батьки – вихователі дитячих будинків сімейного
типу, прийомні батьки 

  

16 

20 

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування – фіксований податок та
доплачують страхові внески не менше як один мінімальний розмір страхового
внеску, з урахуванням частини фіксованого податку, що перерахована до
Пенсійного фонду України 

Для ФО – платників фіксованого податку з
підприємців, які доплачують страхові внески 

Постанова КМУ від 14 квітня 2009 року N 366,
чинна з 1 травня 2009 року 

17 

21 

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності,
які обрали особливий спосіб оподаткування – єдиний податок та доплачують
страхові внески не менше як один мінімальний розмір страхового внеску, з
урахуванням частини єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду
України 

Для ФО – платників єдиного податку з
підприємців, які доплачують страхові внески 

Постанова КМУ від 14 квітня 2009 року N 366,
чинна з 1 травня 2009 року 

18 

22 

Члени сімей фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування –
фіксований податок та за яких доплачують страхові внески не менше як один
мінімальний розмір страхового внеску, з урахуванням частини фіксованого податку,
що перерахована до Пенсійного фонду України 

Член сім’ї фізичної особи на ОСО – фіксований
податок, за якого доплачують страхові внески 

Постанова КМУ від 14 квітня 2009 року N 366,
чинна з 1 травня 2009 року 

19 

23 

Члени сімей фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування –
єдиний податок та за яких доплачують страхові внески не менше як один
мінімальний розмір страхового внеску, з урахуванням частини єдиного податку,
що перерахована до Пенсійного фонду України 

Член сім’ї фізичної особи на ОСО – єдиний
податок, за якого доплачують страхові внески 

Постанова КМУ від 14 квітня 2009 року N 366,
чинна з 1 травня 2009 року 


 

Директор
департаменту

персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж 

 
 
О. М. Малецький 


 

Додаток 2
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам
Пенсійного фонду України 


Таблиця
відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування
і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

N
з/п 

Перелік
категорій застрахованих осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню 

Об’єкт
нарахування страхових внесків 

Розмір
страхового внеску 

 

Одиниця
виміру 

на
зарплату 

із
зарплати  

із
доходу 

Код 

Назва
категорії застрахованих осіб 

Код 

Назва
 

 

1 

Громадяни України, іноземці (якщо інше не
встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на
підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства
України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у
філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих
підприємств та організацій, в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий
спосіб оподаткування – фіксований податок, єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок) на умовах трудового договору (контракту) або
працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи
на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за
договорами цивільно-правового характеру.

Коротка назва: найманий працівник на загальних підставах 

1 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України
“Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування 

– 

 

2 

Працюючі інваліди або особи, які працюють на
підприємствах, що належать до всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків від
загальної чисельності працюючих.

Коротка назва: працюючий інвалід 

1 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України
“Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

– 

 

3 

Наймані працівники з числа осіб льотного складу
цивільної авіації.

Коротка назва: особа льотного складу 

1 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України
“Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

– 

 

4 

Члени колективних та орендних підприємств,
сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі
тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний
податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний
торговий патент).

Коротка назва: член КСП, сільськогосподарського
кооперативу 

3 

Суми доходу, що розподіляється між
членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських
кооперативів, фермерських господарств і підлягає оподаткуванню податком на
доходи фізичних осіб.

Коротка назва: дохід члена КСП,
сільськогосподарського кооперативу 

– 

– 

  

 

5 

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від
цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Коротка назва: ФО – СПД на загальних
підставах 

2 

Сума доходу (прибутку), отриманого від
відповідної діяльності фізичною особою – суб’єктом підприємницької
діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. 

Коротка назва: сума доходу (прибутку),
отриманого від відповідної діяльності 

– 

– 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування 

 

6 

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок,
єдиний податок).

Коротка назва: ФО – СПД на ОСО 

4 

– 

грн. 

– 

– 

Відсоток від місячної суми відповідного
податку 

 

7 

Члени сімей фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку),
отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи
фізичних осіб.

Коротка назва: член сім’ї ФО – СПД на загальних підставах 

2 

Сума доходу (прибутку), отриманого від
відповідної діяльності членом сім’ї фізичної особи – суб’єкта підприємницької
діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Коротка назва: сума доходу (прибутку),
отриманого від відповідної діяльності 

– 

– 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування 

 

8 

Члени сімей фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування.

Коротка назва: член сім’ї ФО – СПД на ОСО 

4 

– 

грн. 

– 

– 

відсоток від місячної суми відповідного
податку 

 

9 

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно
– займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю,
пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.

Коротка назва: особа, яка отримує дохід від
незалежної професійної діяльності 

2 

Сума доходу (прибутку), отриманого від
відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних
осіб.

Коротка назва: сума доходу (прибутку),
отриманого від відповідної діяльності 

– 

– 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

 

10 

10 

Громадяни України, які працюють у розташованих
за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах
України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств
та організацій (в тому числі міжнародних), створених відповідно до
законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

Коротка назва: громадянин України, працюючий за
її межами 

1 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України
“Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та
лікарняні 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

– 

 

11 

11 

Громадяни України та особи без громадянства, які
працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах
іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах
іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих
на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

Коротка назва: працівник іноземних організацій в
Україні 

1 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України
“Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

– 

 

12 

12 

Особи, обрані на виборні посади до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян,
профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за
роботу на виборній посаді.

Коротка назва: особа на виборній посаді 

1 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України
“Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

– 

 

13 

13 

Працівники воєнізованих формувань,
гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий
склад аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на
постійній основі.

Коротка назва: працівник воєнізованих
формувань 

1 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України
“Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

– 

 

14 

14 

Особи, які проходять альтернативну (невійськову)
службу.

Коротка назва: особа на альтернативній
службі 

1 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України
“Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування  

– 

 

15 

15 

Особи, які проходять професійну підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за
направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної
плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства).

Коротка назва: особа, яка навчається з відривом
від виробництва 

 

– 

– 

– 

– 

– 

 

16 

16 

Особи, які беруть добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Коротка назва: особа, яка страхується
добровільно  

5 

Дохід, що розраховується виходячи з суми внеску,
сплаченого згідно з договором про добровільну участь, за формулою

З = Ф х
100 % / Т, де:

З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої
особи;
Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць;
Т – розмір страхового внеску у відповідному місяці.

Коротка назва: розрахований на підставі суми
добровільного внеску показник 

грн.
 

– 

– 

Не менше суми мінімального страхового внеску та
не більше максимального розміру 

 

17 

17 

Особи, які на підставі частини третьої статті 24
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином,
щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою
мінімального страхового внеску.

Коротка назва: особа, яка доплачує страхові
внески 

6 

Сума заробітної плати (доходу) застрахованої
особи розраховується виходячи із передбаченої частиною третьою статті 24
доплати за формулою

Зд = Д х
100 % / Т, де:

Зд – сума заробітної плати (доходу), розрахована
виходячи із доплати;
Д – сума доплати;
Т – розмір страхового внеску у відповідному місяці.

Коротка назва: розрахований на підставі суми
доплати показник 

грн.
 

– 

– 

Розрахункова величина до розміру мінімального
страхового внеску  

 

18 

18 

Особи, які проходять строкову військову службу у
Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до
законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства
внутрішніх справ України.

Коротка назва: особа, яка проходить строкову
військову службу 

7 

– 

грн. 

– 

– 

Розрахункова величина до розміру мінімального
страхового внеску 

 

19 

19 

Особи, які отримують щомісячні страхові виплати
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності”, крім осіб, які
отримують виплати у зв’язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які
отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання.

Коротка назва: особа, яка отримує страхові
виплати з ФСНВ 

На суми
страхових виплат в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
(абзац шостий частини 1 статті 19 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”) 

 

20 

20 

Особи, які відповідно до законів отримують
допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по
догляду за дитиною 

– 

грн. 

– 

  

Розрахункова величина від розміру мінімального
страхового внеску 

 

21 

21 

Один з непрацюючих працездатних батьків,
усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за
дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють
догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку,
якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію
відповідно до законодавства.

Коротка назва: особа, яка доглядає інваліда або
престарілого 

– 

грн. 

– 

– 

Розрахункова величина від розміру мінімального
страхового внеску 

 

22 

22 

Безробітні в період отримання допомоги по
безробіттю.

Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по
безробіттю 

Відповідно до статті 21 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” відомості про осіб,
які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на
випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю, надаються Фондом
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття для зарахування періодів отримання допомоги до стажу для таких
осіб 

 

23 

23 

Особи, які не набули (не набудуть) права на
пенсію за вислугу років згідно із Законом України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”.

Коротка назва: військовослужбовець, який не
набув права на пенсію за вислугу років 

У
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
(пункти 9 та 10 частини 14 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”) 

 

24 

24 

Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного
типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до
законодавства (Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, статті 11 та
21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”).

Коротка назва: батьки-вихователі 

8 

Сума грошового забезпечення батькам-вихователям
дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють.

Коротка назва: сума грошового забезпечення 

Відповідно до законодавства, що діяло на момент
нарахування 

– 

– 

 


 

Директор
департаменту

персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж 

 
 
О. М. Малецький 


 

Додаток 3
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам
Пенсійного фонду України 


Довідник
категорій страхувальників, які сплачують страхові внески на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування

N з/п 

Код
категорії страхувальника
 

Назва
категорій страхувальників
 

Повна
назва
 

1.
Юридичні особи – страхувальники
 

111 

Підприємства, установи і організації, створені
відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду
діяльності та господарювання, об’єднання громадян, профспілки, політичні
партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян,
профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть
розрахунки із застрахованими особами), які використовують працю фізичних осіб
на умовах трудового договору (контракту), або на інших умовах, передбачених
законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру.

Коротка назва: ЮО на загальних підставах 

113 

Підприємства, установи і організації, створені
відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду
діяльності та господарювання (у тому числі філії, представництва, відділення
та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій,
які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими
особами), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору
(контракту), або на інших умовах, передбачених законодавством, або за
договорами цивільно-правового характеру, що обрали особливий
спосіб оподаткування – єдиний податок.

Коротка назва: ЮО на єдиному податку 

114 

Підприємства, установи і організації, створені
відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду
діяльності та господарювання (у тому числі філії, представництва, відділення
та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій,
які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими
особами), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту), або на інших умовах, передбачених законодавством, або
за договорами цивільно-правового характеру, що обрали особливий
спосіб оподаткування – фіксований сільськогосподарський податок.

Коротка назва: ЮО-СПД 

120 

Колективні та орендні підприємства,
сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті,
які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний
податок, фіксований сільськогосподарський податок).

Коротка назва: колективні, орендні
підприємства 

130 

Дипломатичні представництва, консульські
установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи
підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно
до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють
розрахунки із застрахованими особами.

Коротка назва: дипломатичні представництва
України 

140 

Іноземні дипломатичні представництва та
консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші
відокремлені підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних
організацій, розташованих на території України.

Коротка назва: іноземні дипломатичні
представництва

150 

Підприємства, установи, організації, військові
частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове
забезпечення, допомогу.

Коротка назва: організації – не
роботодавці 

170 

Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійного захворювання України.

Коротка назва: Фонд страхування від нещасного
випадку на виробництві 

180 

Районні (міські) управління праці та соціального
захисту населення.

Коротка назва: Управління праці та соціального
захисту населення 

2.
Фізичні особи – страхувальники
 

10 

211 

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності, які сплачують внески від суми доходу, отриманого від цієї
діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, в
тому числі ті, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту), або на інших умовах, передбачених законодавством, або
за договорами цивільно-правового характеру.

Коротка назва: ФО – СПД на загальних
підставах 

11 

212 

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування – фіксований податок, в
тому числі ті, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту), або на інших умовах, передбачених законодавством, або
за договорами цивільно-правового характеру.

Коротка назва: ФО – СПД на фіксованому
податку 

12 

213 

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування – єдиний податок, в
тому числі ті, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту), або на інших умовах, передбачених законодавством, або
за договорами цивільно-правового характеру.

Коротка назва: ФО – СПД на єдиному податку 

13 

221 

Фізична особа – член сім’ї суб’єкта
підприємницької діяльності, який сплачує внески від суми доходу, отриманого
від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних
осіб.

Коротка назва: член сім’ї ФО – СПД на загальних
підставах 

14 

222 

Фізична особа – член сім’ї суб’єкта
підприємницької діяльності, який обрав особливий спосіб оподаткування.

Коротка назва: член сім’ї ФО – СПД на ОСО 

15 

230 

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно
– займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю,
пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.

Коротка назва: особа, яка здійснює незалежну
професійну діяльність 

16 

241 

Особи, які досягли 16-річного віку, не належать
до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному
страхуванню відповідно до статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”, у тому числі іноземці та особи без
громадянства, які постійно проживають або працюють на території України,
громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України,
якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь
у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Коротка назва: добровільні учасники 

17 

242 

Особи, які на підставі ч. 3 ст. 24 Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума
сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий
внесок.

Коротка назва: особа, яка доплачує 


 

Директор
департаменту

персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж 

 
 
О. М. Малецький 


 

Додаток 4
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам
Пенсійного фонду України 


Звіт про
суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу)
застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України

 

Вихідний N у
страхувальника __________________________ Дата “___” ____________
20__ року.

Код органу Пенсійного фонду, до якого подається
звіт ____________________________

Звіт подається страхувальником до органів ПФУ не
пізніше ніж через 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем
звітного місяця. 


Перелік
таблиць звіту

N з/п 

Назва
таблиці
 

Кількість
аркушів
 

Кількість
рядків
 

Нарахування внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування 

  

Нарахування внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб  

  

Нарахування внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову
службу  

  

Нарахування внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення  

  

Трудові відносини застрахованих осіб 

  

  

Відомості про нарахування заробітку (доходу)
застрахованим особам 

  

  

Суми, нараховані за дні тимчасової
непрацездатності, щорічні та додаткові відпуски, та суми, нараховані у
минулих періодах  

  

  

Наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства  

  

  

Нарахування сум грошового забезпечення батькам –
вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не
працюють 

  

  

10  

Відомості про осіб, які проходять строкову та
альтернативну військову службу 

  

  

  

Усього 

  

  


<?if !supportMisalignedColumns?>

<?endif?>

Керівник 

______________________
(ідентифікаційний
номер) 

___________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

  

Головний бухгалтер 

______________________
(ідентифікаційний
номер) 

___________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

Реєстраційний N
звіту в органі Пенсійного фонду:

_________ ____

Дата реєстрації в
органі Пенсійного фонду:
________________________ 

Відповідальна особа
органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт 

___________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

  

  

– – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
лінія відрізу

Розписка
про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____________ місяць 20__
року

Реєстраційний N
звіту в органах Пенсійного фонду: __________________

Дата реєстрації в
органах Пенсійного фонду: _________________________

Одержано відомостей
на ___________________________ аркушах. 

Відповідальна особа
органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт 

___________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

М. П.  

  


 

_________________________________Назва
страхувальника _________________________________


Міністерство, інший
центральний орган виконавчої влади _________________

________________________________
Місцезнаходження (місце
проживання) _____________________
_______________ тел. _____________
Форма
власності ________________________
________________________________
Номер реєстрації в органі Пенсійного фонду
________________________________

Назва банку ______________________

МФО ___________________________

N п/рахунку ______________________

Середньооблікова чисельність штатних
працівників облікового складу за звітний період
(заповнюється відповідно до наказу Держкомстату України
від 28.09.2005 N 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.11.2005 за N 1442/11722) ____________________________________________________ 

у тому числі: середньооблікова кількість
штатних працівників, яким відповідно до

чинного законодавства встановлена інвалідність (заповнюється
відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від
10.02.2007 N 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за
N 117/13384)
______________________________________________________________ 

Кількість застрахованих осіб у звітному
періоді _______________________

Кількість осіб, які виконували роботи за
договорами цивільно-правового характеру
______________________________________________________

Обрана система оподаткування
____________________________________
 


Таблиця
1. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

<?if !supportMisalignedColumns?>

<?endif?>

N з/п 

Назва
показника
 

Сума
(грн)

1 

2 

3 

  

Розділ
I

За період з 01.01.2004 

  

Сума рядків 1.1 та 1.2  

  

1.1 

Загальна сума фактичних витрат на оплату
праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму
 

  

  

     у т. ч.: 

  

1.1.1 

а) сума оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності 

  

1.1.2 

б) сума допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю 

  

1.2 

Суми доходу, що розподіляється між членами
колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів,
фермерських господарств 

  

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності, суми допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних,
орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських
господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)
 

  

2.1 

     для 33,2 % 

  

2.2 

     для 4 % 

  

2.3 

     для 42 % 

  

Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2 + 3.3) 

  

3.1 

     33,2 % 

  

3.2 

     4 % 

  

3.3 

     42 % 

  

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна
плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб
 

  

Утримано 2 %, 1 – 5 %  

  

Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з
виправленням помилки в період після 01.01.2004
 

  

6.1 

     32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2
%, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %, 26,56 % 

  

6.2 

     0,5 – 5 % 

  

6а 

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку
донараховані страхові внески 

  

Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з
виправленням помилки в період після 01.01.2004
 

  

7.1 

     32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2
%, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %, 26,56 % 

  

7.2 

     0,5 – 5 % 

  

7а 

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво
нараховані страхові внески 

  

  

Зміст помилки 

  

Загальна сума страхових внесків за розділом I
(рядки 3 + 5 + 6 – 7)
 

  

8.1 

     (рядки 3 + 6.1 – 7.1) 

  

8.2 

     (рядки 5 + 6.2 – 7.2) 

  

 

Розділ
II* 

Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.2004 

  

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці 

  

Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з
графою 4 додатка до розрахунку, усього
 

  

2.1 

     32 % 

  

2.2 

     4 % 

  

2.3 

     42 % 

  

2.4 

     1 – 5 % 

  

Сума, на яку збільшено внески (збір) у
зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004
 

  

Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з
виправленням помилки за період до 01.01.2004
 

  

 

Зміст помилки 

Загальна сума внесків (збору) за розділом II
                     
        (рядки 2 + 3 – 4)
 

  

Розділ
III**

Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі
та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески 

Назва місяця 

Сума за минулий період  

Сума за майбутній період 

  

  

  

  

  

  


Операції за додатковими ставками у звітному
періоді здійснювалися / не здійснювалися

       
                     
                     
                     
                       
           (необхідне підкреслити) 


  

____________
*
Заповнюється платниками, які визначали своє зобов’язання
за виплаченою заробітною платою.

** Заповнюється платниками, які включають
зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.
 

Відмітка про
результати камеральної перевірки працівником органу Пенсійного фонду:
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________
       
         (підпис) 

“___”
____________ 20__ року 


 

Додаток
до таблиці 1

Розділ
I*

<?if !supportMisalignedColumns?>

<?endif?>

Сума заборгованості з виплати заробітної плати
на початок звітного періоду ______________ грн.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати
на кінець звітного періоду ________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 “Розрахунки
за страхуванням” субрахунку 651 “За пенсійним забезпеченням”
на початок звітного періоду: 

Дт 

грн 

Кт 

грн, у тому числі: 

відшкодування фактичних витрат на виплату та
доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів “б” –
“з” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”,
грн;

відшкодування фактичних витрат на виплату та
доставку пенсій, призначених відповідно до пункту “а” статті 13
Закону України “Про пенсійне забезпечення”, грн; 

пеня 

грн; 

фінансові санкції 

грн; 

інші 

грн. 

Сальдо розрахунків рахунку 65 “Розрахунки
за страхуванням” субрахунку 651 “За пенсійним забезпеченням”
на кінець звітного періоду: 

Дт 

грн 

Кт 

грн, у тому числі: 

відшкодування фактичних витрат на виплату та
доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів “б” –
“з” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”,
грн;

відшкодування фактичних витрат на виплату та
доставку пенсій, призначених відповідно до пункту “а” статті 13
Закону України “Про пенсійне забезпечення”, грн; 

пеня 

грн; 

фінансові санкції 

грн; 

інші 

грн. 

Довідково: виплачено заробітної плати і інших
виплат та винагород, пов’язаних з відносинами трудового найму, у звітному
періоді: 

усього 

грн, 

у т. ч. у натуральній формі 

грн**. 


Розділ
II***

Місяць,
за який виплачується заробітна плата 

Одержаний
фонд оплати праці у звітному місяці
(чистий) 

Коефіцієнт
К = НЗП: ВЗП 

Належить
до сплати 

Одержаний
фонд оплати праці у звітному місяці, приведений до нарахованого 

усього 

у тому
числі 

32 %
(гр. 2 х гр. З х 32 %) 

4 %
(гр. 2 х гр. З х 4 %) 

42 %
(гр. 2 х гр. З х 42 %) 

1 – 5

  

  

  

  

  

  

  

  

  


К – поправний
коефіцієнт, який обраховується щомісяця;

НЗП – нарахована
заробітна плата за місяць;

ВЗП – заробітна плата
до виплати за місяць. 


  

____________
*
Заповнюють усі
платники.

** Відповідно до статті 23 Закону України “Про оплату праці”, із
змінами та доповненнями.

*** Заповнюється платниками внесків, які
мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у т.
ч. і за наявності заборгованості з виплати заробітної плати).
 


 

Таблиця
2. Нарахування внесків на загальнообов’язкове

державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
(заповнюється районними (міськими) управліннями праці та
соціального захисту населення)

<?if !supportMisalignedColumns?>

<?endif?>

Розділ
I
 

N з/п 

Назва
показника 

Кількість
осіб, яким нарахована допомога у звітному місяці 

Нараховано
внесків (грн) 

у
звітному місяці 

з початку
року 

Особи, які отримують допомогу по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, усього:  

  

  

  

Непрацюючі працездатні батьки, усиновителі,
опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом
та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства 

  

  

  

Непрацюючі працездатні особи, що здійснюють
догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно
до законодавства 

  

  

  

Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють
догляд за престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують
допомогу або компенсацію відповідно до законодавства 

  

  

  

Разом (рядки 1 + 2 + 3 + 4)  

Х 

  

  

Батьки – вихователі дитячих будинків
сімейного типу та прийомні батьки, що отримують грошове забезпечення
відповідно до законодавства, у т. ч.
 

  

Х 

Х 

6.1 

Батьки – вихователі дитячих будинків
сімейного типу та прийомні батьки, що отримують грошове забезпечення
відповідно до законодавства, які не працюють
 

  

Х 

Х 

Розділ
II

Розрахунок суми страхових внесків, що підлягає сплаті
за батьків-вихователів та прийомних батьків

N
з/п 

Назва
показника 

Сума 

Сума грошового забезпечення, на яку
нараховуються страхові внески

  

Нараховано страхових внесків (рядок 1 х 33,2
%) 

  


 

Відмітка про
результати камеральної перевірки працівника органу Пенсійного фонду:
_______________________________________________________________ 

_________________
       
     (підпис) 

“___”
____________ 20__ року 


  

Таблиця
3. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за
осіб, які проходять строкову військову службу

Назва
показника 

Кількість
осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці 

Нараховано
внесків (грн) 

за
звітний місяць 

з початку
року 

Особи, які проходять строкову військову службу у
Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових
формуваннях, а також в органах МВС 

  

  

  


  

Відмітка про
результати камеральної перевірки працівника органу Пенсійного фонду:
_______________________________________________________________ 

_________________
       
         (підпис) 

“___”
____________ 20__ року 


 

Таблиця
4. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на
суми грошового забезпечення

Кількість осіб, яким
у звітному періоді нараховано грошове забезпечення ______________ 


N
з/п 

Назва
показника 

Сума
(грн) 

Загальна сума грошового забезпечення 

  

Сума грошового забезпечення, на яку
нараховуються страхові внески (в межах максимальної величини, з якої
справляються страхові внески)  

  

Нараховано страхових внесків 33,2 % 

  

Сума грошового забезпечення, з якого утримуються
страхові внески із застрахованих осіб 

  

Утримано страхових внесків 2 % 

  

Сума, на яку збільшені внески у зв’язку з
виправленням помилки, допущеної у попередніх періодах (р. 6.1 + р. 6.2) 

  

6.1 

33,2 % 

  

6.2 

0,5 %, 2 % 

  

Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з
виправленням помилки, допущеної у попередніх періодах (р. 7.1 + р. 7.2) 

  

7.1 

33,2 % 

  

7.2 

0,5 %, 2 % 

  

  

Зміст помилки 

Загальна сума страхових внесків (р. 3 + р. 5 +
р. 6 – р. 7)  

  

8.1 

33,2 % (р. 3 + р. 6.1 – р. 7.1) 

  

8.2 

0,5 %, 2 % (р. 5 + р. 6.2 – р. 7.2) 

  


  

Відмітка про
результати камеральної перевірки працівника органу Пенсійного фонду:
_______________________________________________________________ 

_________________
       
       (підпис) 

“___”
____________ 20__ року 


  

 

  

  

  

  

Додаток 5
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам
Пенсійного фонду України 


Звіт про
суми нарахованого доходу застрахових осіб та суми нарахованих внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду
України

 

Перелік
таблиць звіту

N з/п 

Назва
таблиці
 

Кількість
аркушів
 

Кількість
рядків
 

Нарахування внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування фізичними особами – суб’єктами підприємницької
діяльності 

  

Нарахування внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування фізичними особами – суб’єктами підприємницької
діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок,
фіксований податок) 

  

Нарахування внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування особами, які забезпечують себе роботою
самостійно 

  

Відомості про дохід (прибуток), на який
нараховуються страхові внески, членів сім’ї, які беруть участь у провадженні
підприємницької діяльності 

  

Відомості про податок, з якого відраховується
встановлений розмір страхових внесків, що сплачується фізичними особами –
суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб
оподаткування, за членів сім’ї, які беруть участь у провадженні
підприємницької діяльності 

  

  

Усього 

  

  


Страхувальник 

_______________________
(ідентифікаційний
номер) 

______________
(підпис) 

_______________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

  

Реєстраційний N
звіту в органі Пенсійного фонду: ______ __________ 

Дата реєстрацій в
органі Пенсійного фонду: _______________________
 

Відповідальна особа
органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт 

______________
(підпис) 

_____________________
(П. І. Б.) 


– – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
лінія відрізу

Розписка
про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ___ місяць 20__ року

Реєстраційний N
звіту в органі Пенсійного фонду: ___________________________________

Дата реєстрації в
органі Пенсійного фонду: _________________________________________

Одержано відомостей
на ___________________________ аркушах. 

Відповідальна особа
органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт 

______________
(підпис) 

_____________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  


 

Таблиця
1. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
фізичними особами – суб
єктами
підприємницької діяльності

(грн)

Назва
місяця
 

Сума
чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації
 

Сума
доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини
 

Нараховано
внесків

(гр. 4 х 33,2 %) 

Сплачено
авансових сум
 

фізичної
особи – суб’єкта підприємницької діяльності
 

членів
сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності*1
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Січень 

  

  

  

  

  

Лютий  

  

  

  

  

  

Березень 

  

  

  

  

  

Квітень 

  

  

  

  

  

Травень 

  

  

  

  

  

Червень 

  

  

  

  

  

Липень 

  

  

  

  

  

Серпень 

  

  

  

  

  

Вересень 

  

  

  

  

  

Жовтень 

  

  

  

  

  

Листопад 

  

  

  

  

  

Грудень 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  


 

 

Таблиця
2. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий
спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований податок)

N з/п 

Місяць 

Встановлений
розмір страхових внесків (грн)
 

Фактично
сплачено страхових внесків (грн)
 

фізичної
особи – суб’єкта підприємницької діяльності
 

членів
сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності 1
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  


 

 

Таблиця
3. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
особами, які забезпечують себе роботою самостійно

(грн)

Назва
місяця
 

Сума
доходу, заявлена в податковій декларації
 

Сума
доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини
 

Нараховано
внесків

(гр. 3 х 33,2 %) 

1 

2 

3 

4 

Січень 

  

  

  

Лютий 

  

  

  

Березень 

  

  

  

Квітень 

  

  

  

Травень 

  

  

  

Червень 

  

  

  

Липень 

  

  

  

Серпень 

  

  

  

Вересень 

  

  

  

Жовтень 

  

  

  

Листопад 

  

  

  

Грудень 

  

  

  

Усього 

  

  

  


 

 

Таблиця
4. Відомості про дохід (прибуток) членів сім’ї фізичної особи – суб
єкта підприємницької діяльності, які беруть участь у
провадженні підприємницької діяльності, на який нараховуються страхові внески

 

  

Таблиця
5. Відомості про податок, з якого відраховується встановлений розмір страхових
внесків, що сплачується фізичними особами – суб’єктами підприємницької
діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, за членів сім’ї, які
беруть участь у провадженні підприємницької діяльності

 

 

Додаток 6
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам
Пенсійного фонду України 


Звіт про
суми страхових внесків, передбачених договором про добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, які підлягають сплаті,
та суми доплати до органів Пенсійного фонду України

  

Вихідний N у
страхувальника _______________________ Дата “___” ____________ 20__
року

Код органу Пенсійного
фонду, до якого подається звіт ____________________________
N договору про добровільну участь у системі

загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування ______________

Дата укладання
договору “___” ____________ 20__ року

Дата початку терміну
дії договору “___” ____________ 20__ року

Дата кінця терміну
дії договору “___” ____________ 20__ року

Дата здійснення
доплати
через установи банків “___” ____________ 20__ року 


Перелік
таблиць звіту

N з/п 

Назва
таблиці
 

Кількість
аркушів
 

Кількість
рядків
 

Відомості про суми добровільних внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або суми доплати 

  

  

Усього 

  

  


Страхувальник 

______________________
(ідентифікаційний номер) 

______________
(підпис) 

____________________________
(П. І. Б.) 

Реєстраційний N
звіту в органі Пенсійного фонду: ______

Дата реєстрації в
органі Пенсійного фонду:_______________________
 

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що
прийняла звіт 

_________
(підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 


– – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
лінія відрізу

Розписка
про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____________ місяць 20__
року

Реєстраційний N
звіту в органах Пенсійного фонду: __________________

Дата реєстрації в
органах Пенсійного фонду:_________________________

Одержано відомостей
на ___________________________ аркушах. 

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що
прийняла звіт 

_________
(підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

М. П. 


  

  

Додаток 7
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам
Пенсійного фонду України 


Звіт
про осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних
батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд
за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють
догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо
такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно
до законодавства до органів Пенсійного фонду України 

 

Вихідний N у
страхувальника __________________________

Дата “___”
____________ 20__ року

Код органу Пенсійного
фонду, до якого подається звіт ________________________________________
       
  Звіт подається страхувальником до органів Пенсійного фонду один раз на
рік до  1 квітня року, наступного за звітним.
 


Перелік
таблиць звіту

N
з/п 

Назва
таблиці
 

Кількість
аркушів
 

Кількість
рядків
 

Відомості про осіб, які підлягали
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та отримували
допомогу або компенсацію відповідно до законодавства 

  

  

Усього 

  

  


Керівник 

___________________
(ідентифікаційний
номер) 

___________
(підпис) 

___________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

  

Головний бухгалтер 

___________________
(ідентифікаційний
номер) 

___________
(підпис) 

___________________________
(П. І. Б.) 


Реєстраційний N
звіту в органі Пенсійного фонду: ____

Дата реєстрації в
органі Пенсійного фонду:_______________________
 


Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що
прийняла звіт 

______
(підпис) 

_______________
(П. І. Б.) 


—————————————————————————————————————————————–
лінія відрізу 


Розписка
про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____________ місяць 20__
року


Реєстраційний N
звіту в органах Пенсійного фонду: ___________________ 

Дата реєстрації в
органах Пенсійного фонду: _________________________

Одержано відомостей
на ___________________________ аркушах. 


Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що
прийняла звіт 

______
(підпис) 

_______________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  


 

Таблиця
1. Відомості про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню та отримували допомогу або компенсацію відповідно до
законодавства


 

 

Додаток 8
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам
Пенсійного фонду України 


Довідник
кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до
законодавства

N з/п 

Код
підстави
 

Термін
дії
 

НАЗВА 

початок 

кінець 

ЗПЗ013А1 

05.11.91 

  

Працівники, зайняті повний робочий день на
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими
умовами праці, – за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і
показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації
робочих місць; чоловіки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не
менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах; жінки – після
досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7
років 6 місяців на зазначених роботах. Працівникам, які мають не менше
половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці,
пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого
статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам
і на 1 рік 4 місяці – жінкам 

ЗПЗ013Б1 

05.11.91 

  

Працівники, зайняті повний робочий день на інших
роботах із шкідливими і важкими умовами праці, – за Списком N 2 виробництв,
робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів
України, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки – після
досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12
років 6 місяців на зазначених роботах; жінки – після досягнення 50 років і при
стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених
роботах. Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи із шкідливими
і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із
зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожні 2
роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи –
жінкам 

ЗПЗ013В1 

05.11.91 

  

Трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у
виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших
підприємствах сільського господарства, чоловіки після досягнення 55 років і
при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на
зазначеній роботі 

ЗПЗ013Г1 

05.11.91 

  

Жінки, які працюють трактористами-машиністами,
машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин,
змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, після досягнення 50 років і при
загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на
зазначеній роботі 

ЗПЗ013Д1 

05.11.91 

  

Жінки, які працюють доярками (операторами
машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших
підприємствах сільського господарства, після досягнення 50 років і при стажі
зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм
обслуговування 

ЗПЗ013Е1 

05.11.91 

  

Жінки, зайняті протягом повного сезону на
вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, після досягнення 50
років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років 

ЗПЗ013Є1 

05.11.91 

  

Робітниці текстильного виробництва, зайняті на
верстатах і машинах, – за Списком виробництв і професій, затвердженим у
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, після досягнення 50
років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років 

ЗПЗ013Ж1 

05.11.91 

  

Жінки, які працюють у сільськогосподарському
виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, незалежно від віку і
трудового стажу, при досягненні найменшою дитиною віку 14 років 

ЗПЗ013З1 

05.11.91 

  

Водії міського пасажирського транспорту
(автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих в
технологічному процесі важких і шкідливих виробництв: чоловіки – після
досягнення 55 років і при стажі роботи 25 років, в тому числі на зазначеній
роботі не менше 12 років 6 місяців; жінки – після досягнення 50 років і при
стажі роботи 20 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 10
років 

10 

ЗПЗ013І1 

05.11.91 

  

Працівники інших виробництв, професій та посад,
дострокові пенсії яким залежно від умов праці (але не раніше, як після
досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) встановлені за
результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та
організацій, призначених на оплату праці, які перераховуються до Пенсійного
фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку,
передбаченого статтею 12 цього Закону 

11 

ЗПЗ014А1 

05.11.91 

  

Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий
день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад
гірничорятувальних частин) по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших
корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, за Списком
робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, незалежно від
віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років 

12 

ЗПЗ016А1 

05.11.91 

  

Військовослужбовці, особи начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а
також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних при захисті Батьківщини, або при виконанні інших обов’язків
військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на
фронті чи виконанням інтернаціонального обов’язку, а також батьки і дружини
(якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період
військової служби: чоловіки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не
менше 25 років; жінки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше
20 років 

13 

ЗПЗ017А1 

05.11.91 

  

Жінки, які народили п’ятеро і більше дітей і
виховали їх до восьмирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які
виховали їх до цього віку, після досягнення 50 років і при стажі роботи не
менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми (пункти
“є” і “ж” статті 56). При цьому до числа інвалідів з
дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років, які мають право на
одержання соціальної пенсії. У разі відсутності матері, коли виховання
дитини-інваліда здійснювалось його батьком, йому призначається пенсія за
віком після досягнення 55 років при стажі роботи 20 років 

14 

ЗПЗ018А1 

05.11.91 

  

Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути),
і диспропорційні карлики: чоловіки – після досягнення 45 років і при стажі
роботи не менше 20 років; жінки – після досягнення 40 років і при стажі
роботи не менше 15 років. Інваліди по зору I групи – сліпі та інваліди з
дитинства I групи: чоловіки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не
менше 15 років; жінки – після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше
10 років 

15 

ЗПЗ056А2 

05.11.91 

  

При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період
після 1965 року, якщо член колгоспу не виконав без поважних причин
встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві,
враховується час роботи за фактичною тривалістю 

16 

ЗЧК056А1 

28.02.91 

  

Працівникам, безпосередньо зайнятим на
ліквідації наслідків аварії і попередженні забруднення навколишнього
середовища в 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС, період роботи до
01.01.88 відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР та Укрсовпрофа від
10.06.86 N 207 зараховується у потрійному розмірі до стажу, що дає право на
пільгову пенсію за Списком N 1, затвердженим постановою РМ СРСР від 22.08.56
N 1173 

17 

ЗЧК056Б1 

28.02.91 

  

Працівникам, зайнятим на експлуатації
Чорнобильської АЕС і ліквідації наслідків аварії в зоні відселення, період
роботи з 01.01.88 до 01.01.91 відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 06.01.88 N 12-рс зараховується у полуторному розмірі в трудовий стаж і в
стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію за Списком N 1, затвердженим
постановою РМ СРСР від 22.08.56 N 1173 

18 

ЗЧК056В1 

28.02.91 

  

Працівникам, зайнятим на експлуатації
Чорнобильської АЕС і ліквідації наслідків аварії в зоні відселення, період
роботи з 01.01.91 до 01.01.96 відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 28.12.90 N 597-р зараховується у полуторному розмірі в трудовий стаж і в
стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію за Списком N 1, затвердженим
постановою РМ СРСР від 22.08.56 N 1173 

19 

ЗЧК056Г1 

28.02.91 

  

Працівникам, які постійно виконують роботи з
експлуатації Чорнобильської АЕС і у зоні відчуження в період роботи з
01.01.96 до 01.01.2000, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 29.02.96 N 250 зараховується у полуторному розмірі до загального
трудового стажу та стажу, що дає право на пільгову пенсію за Списком N 1,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.94 N 162 

20 

ЗЧК056Д1 

28.02.91 

  

Працівникам, які постійно виконують роботи або
службові обов’язки у зоні відчуження, період роботи (служби) з 01.07.98 до
01.01.2000 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.98 N
982 зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі
(в тому числі за Списком N 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 11.03.94 N 162) 

21 

ТУР001А1 

15.01.93 

  

Громадяни сторін, що домовляються, які
пропрацювали не менше 15 календарних років в районах Крайньої Півночі,
незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав:
чоловіки – після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи на менше
25 років, жінки – після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не
менше 20 років 

22 

ЗВП021А1 

16.12.93 

  

Особи передпенсійного віку, трудовий договір з
якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ,
організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою
невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, за півтора
року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають необхідний
загальний трудовий стаж, у тому числі на пільгових умовах 

23 

ЗЗН026Г1 

01.03.91 

  

Працівники, трудовий договір з якими було
розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв’язку із
змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією,
реорганізацією, перепрофілюванням установ, організацій, у зв’язку із скороченням
чисельності або штату працівників, за умови їх реєстрації в службі зайнятості
протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу,
за півтора року до встановленого законодавством строку осіб передпенсійного
віку, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення
необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах) 

24 

ЗДС037А1 

16.12.93 

  

Державних службовців, які досягли встановленого
законодавством України пенсійного віку, в період роботи на державній службі,
за наявності загального трудового стажу – для чоловіків не менше 25 років,
для жінок – не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби – не менше
10 років 

25 

ЗСЕ018А1 

25.02.94 

  

Працівники державних спеціалізованих установ,
судових експертиз і відомчих експертних служб (поширюються особливості
матеріального і соціально-побутового обслуговування, передбачених Законом
України “Про державну службу”), які досягли встановленого
законодавством України пенсійного віку, в період роботи на державній службі,
за наявності загального трудового стажу – для чоловіків не менше 25 років,
для жінок – 20 років, у тому числі стажу державної служби не менше 10
років 

26 

ЗСС043Г1 

15.12.92 

  

Судді, які вийшли у відставку, за наявності
відповідного віку і стажу роботи (для чоловіків – не менше 25 років, для
жінок – не менше 20 років) на умовах, передбачених статтею 37 Закону України
“Про державну службу”. Особи, які досягли встановленого
законодавством України пенсійного віку в період роботи на державній службі,
за наявності загального трудового стажу 

27 

ЗСД032О1 

17.11.92 

  

Народні депутати України, починаючи з 12
скликання, за наявності трудового стажу для чоловіків – не менше 25 років,
для жінок – не менше 20 років 

28 

ЗВМ008В1 

25.06.92 

  

На державних інспекторів ветеринарної медицини
поширюється дія Закону України “Про державну службу”. На одержання
пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого
законодавством України пенсійного віку, в період роботи на державній службі,
за наявності загального трудового стажу, для чоловіків – не менше 25 років,
для жінок – не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби – не менше
10 років 

29 

ЗЗЖ016Б1 

23.09.97 

  

Журналісту державного або комунального засобу
масової інформації період роботи прирівнюється до стажу державної
служби 

30 

ППД001А2 

22.05.98 

  

Помічник-консультант народного депутата України,
який зараховується до штату Секретаріату Верховної Ради України або
виконавчого органу місцевого самоврядування, на умовах, передбачених статтею
37 Закону України “Про державну службу” 

31 

ЗПЗ014А2 

05.11.91 

  

Працівники провідних професій: робітники
очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи
гірничих виймальних машин, які безпосередньо зайняті повний робочий день на
підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад
гірничорятувальних частин) по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших
корисних копалин, на будівництві шахт і рудників за списком робіт і професій,
затвердженим Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку, якщо вони були
зайняті на цих роботах не менше 20 років 

32 

ЗПЗ014А3 

05.11.91 

  

Працівники провідних професій: сталевари,
горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, які безпосередньо
зайняті повний робочий день в металургії за списком робіт і професій,
затвердженим Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку, якщо вони були
зайняті на цих роботах не менше 20 років 

33 

ЗПЗ016А2 

05.11.91 

  

Батьки і дружини (якщо вони не взяли повторний
шлюб) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової
служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення зі служби, але
внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків
військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з
перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи
виконанням інтернаціонального обов’язку: чоловіки – після досягнення 55 років
і при стажі роботи не менше 25 років; жінки – після досягнення 50 років і при
стажі роботи не менше 20 років 

34 

ЗПЗ014А4 

05.11.91 

  

Інженерно-технічні працівники, безпосередньо
зайняті повний робочий день на підземних роботах, – за списком робіт і
професій, затверджуваним постановою Кабінету Міністрів України, при наявності
стажу на підземних роботах 

35 

ТУР001А2 

15.01.93 

  

Громадяни сторін, що домовляються, які
пропрацювали не менше 20 календарних років в місцевостях, які прирівнені до
районів Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на
території обох держав: чоловіки – після досягнення 55 років і при загальному
стажі роботи на менше 25 років, жінки – після досягнення 50 років і при
загальному стажі роботи не менше 20 років 

36 

ЗЧК056Д2 

28.02.91 

23.04.2002 

Працівники, які постійно виконують роботи або
службові обов’язки за межами зони відчуження, в порядку, встановленому
законодавством України 

37 

ЗЗЖ016В1 

23.09.97 

  

У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних
під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій, на
журналіста або прирівненого до нього працівника поширюється дія статті 16
Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Вони мають право на
пенсію: чоловіки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років,
жінки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років 

38 

ЗНТ024А1 

13.12.91 

  

Пенсія науковому (науково-педагогічному)
працівнику призначається при досягненні пенсійного віку: чоловікам – за
наявності стажу роботи не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи
не менше 20 років; жінкам – за наявності стажу роботи не менше 20 років, у
тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років 

39 

ЗПЗ054А1 

05.11.91 

  

Працівники льотного складу при вислузі років на
цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок, згідно
порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

40 

ЗПЗ054В1 

05.11.91 

  

Інженерно-технічний склад – за Переліком посад і
робіт, що затверджується в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів
України: чоловіки – після досягнення 55 років і при загальному стажі
роботи в цивільній авіації не менше 25 років, з них не менше 20 років на
зазначених посадах; жінки – після досягнення 50 років і при загальному стажі
роботи в цивільній авіації не менше 20 років, з них не менше 15 років на
зазначених посадах 

41 

ЗПЗ054Г1 

05.11.91 

  

Бортпровідники: чоловіки – після досягнення 55
років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 15
років як бортпровідник; жінки – після досягнення 45 років і при загальному
стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років як бортпровідниця 

42 

ЗПЗ055А1 

05.11.91 

  

Робітники локомотивних бригад і окремі категорії
працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і
забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах, за
списками професій і посад, що затверджуються в порядку, який визначається
Кабінетом Міністрів України 

43 

ЗПЗ055Б1 

05.11.91 

  

Працівники експедицій, партій, загонів, дільниць
і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових,
топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних,
лісовпорядних і розвідувальних роботах: чоловіки – після досягнення 55 років
і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6
місяців на зазначеній роботі; жінки – після досягнення 50 років і при
загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на
зазначеній роботі 

44 

ЗПЗ055В1 

05.11.91 

  

Робітники, майстри (у тому числі старші
майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи
зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, – за списком професій,
посад і виробництв, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом
Міністрів України: чоловіки – після досягнення 55 років і при загальному
стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на
зазначеній роботі; жінки – після досягнення 50 років і при загальному стажі
роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі 

45 

ЗПЗ055Г1 

05.11.91 

  

Механізатори (докери-механізатори) комплексних
бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах: чоловіки – після
досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не
менше 20 років на зазначеній роботі; жінки – після досягнення 50 років і при
загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на
зазначеній роботі 

46 

ЗПЗ055Д1 

05.11.91 

  

Плавсклад морського, річкового флоту і флоту
рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії
порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського
сполучення): чоловіки – після досягнення 55 років і при загальному стажі
роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній
роботі; жінки – після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не
менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі 

47 

ЗПЗ055Е1 

05.11.91 

  

Працівники освіти при наявності спеціального
стажу роботи від 25 до 30 років за Переліком, що затверджується у порядку,
який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку 

48 

ЗПЗ055Є1 

05.11.91 

  

Спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри
спорту міжнародного класу – члени збірних команд при загальному стажі роботи
не менше 20 років – у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України,
незалежно від віку 

49 

ЗПЗ055Ж1 

05.11.91 

  

Артисти театрально-концертних та інших
видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не
менше 20 років за Переліком, що затверджується у порядку, який визначається
Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку 

50 

ЗПП050Б1 

26.11.93 

12.07.2001 

Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо
стаж служби в органах прокуратури становить не менше 12 років – після
досягнення чоловікам 60 років при загальному стажі роботи 25 років і більше,
а жінками 55 років при загальному стажі роботи 20 років і більше 

51 

КМУ154А1 

12.12.91 

  

Службовим особам митних органів України, які
мають персональні звання, встановлюється строк вислуги: чоловікам 25 років, з
правом виходу на пенсію у 55 років; жінкам 20 років, з правом виходу на
пенсію у 50 років 

52 

ЗПЗ054А2 

05.11.91 

  

Працівники льотно-випробного складу при вислузі
років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у
жінок, згідно порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України 

53 

ЗПЗ054А3 

05.11.91 

  

Працівники льотного і льотно-випробного складу,
звільнені від льотної роботи за станом здоров’я (через хворобу), при
наявності вислуги років у чоловіків не менше 20 років і у жінок не менше 15
років (пропорційно відпрацьованому часу) 

54 

ЗПЗ054Б1 

05.11.91 

  

Працівники, які здійснюють управління повітряним
рухом, звільнені від роботи по безпосередньому управлінню польотами за станом
здоров’я, при наявності вислуги років у чоловіків не менше 10 років і у жінок
не менше 7 років 6 місяців (пропорційно відпрацьованому часу) 

55 

ЗПЗ054Б2 

05.11.91 

  

Працівники, які здійснюють управління повітряним
рухом і мають посвідчення диспетчера – незалежно від віку, якщо вони були
зайняті на цих роботах: чоловіки – не менше 20 років; жінки – не менше 17
років 6 місяців 

56 

ЗПЗ055А2 

05.11.91 

  

Водії вантажних автомобілів, безпосередньо
зайняті в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних
кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи: чоловіки – після
досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не
менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі; жінки – після досягнення 50
років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10
років на зазначеній роботі 

57 

ЗПЗ055Д2 

05.11.91 

  

Працівники окремих видів суден, професій і посад
плавскладу суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості – за
списком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів
України, незалежно від віку: чоловіки – при стажі роботи на цих суднах, за
цими професіями і посадами не менше 25 років; жінки – при стажі роботи на цих
суднах, за цими професіями і посадами не менше 20 років 

58 

ЗПЗ055Е2 

05.11.91 

  

Працівники охорони здоров’я при наявності
спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується
у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від
віку. 

59 

ЗПЗ055Е3 

05.11.91 

  

Працівники соціального забезпечення при
наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що
затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України,
незалежно від віку 

60 

ЗПЗ055Ж2 

05.11.91 

  

Артисти театрально-концертних та інших
видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не
менше 25 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається
Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку 

61 

ЗПЗ055Ж3 

05.11.91 

  

Артисти театрально-концертних та інших
видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не
менше 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається
Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку 

62 

ЗПП050Б2 

26.11.93 

12.07.2001 

До стажу роботи, що дає право на пенсію за
вислугу років, зараховується: прокурорським працівникам – час роботи на
прокурорських посадах, перелічених у статті 56 Закону України “Про
прокуратуру”, в тому числі у військовій прокуратурі, слідча робота в
органах прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України; робота
суддею; частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до
досягнення нею трьох років 

63 

ЗПП050А1 

26.11.93 

12.07.2001 

Слідчі працівники незалежно від віку з вислугою
не менше 20 років роботи в органах прокуратури, в тому числі військової
прокуратури, на посадах слідчого, начальника або заступника начальника
слідчого підрозділу (відділу, частини), що безпосередньо займаються
провадженням попереднього слідства; робота на зазначених посадах в органах
внутрішніх справ і Служби безпеки України по безпосередньому провадженню
попереднього слідства; частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за
дитиною до досягнення нею трьох років 

64 

ЗПЗ056А3 

05.11.91 

  

Період одержання допомоги по безробіттю 

65 

ЗПЗ056В1 

05.11.91 

  

Військова служба та перебування в партизанських
загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах
внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби 

66 

ЗПЗ056Д1 

05.11.91 

  

Навчання у вищих і середніх спеціальних
навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню
кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній
ординатурі 

67 

ЗПЗ056Е1 

05.11.91 

  

Тимчасова непрацездатність, що почалася у період
роботи 

68 

ЗПЗ056Є1 

05.11.91 

  

Час догляду за інвалідом I групи 

69 

ЗПЗ056Ж1 

05.11.91 

  

Час догляду непрацюючої матері за малолітніми
дітьми, до досягнення кожною дитиною 3-річного віку 

70 

ЗПЗ056З1 

05.11.91 

  

Період проживання дружин осіб офіцерського
складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з
чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за
спеціальністю, але не більше 10 років 

71 

ЗПЗ058А1 

05.11.91 

  

Час тримання під вартою, час відбування
покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на
примусовому лікуванні громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної
відповідальності, репресованим і згодом реабілітованим, зараховується до
стажу роботи у потрійному розмірі 

72 

ЗПЗ059А1 

05.11.91 

  

Робота, незалежно від віку, в тому числі як
вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової
служби, передбаченої статтею 57 цього Закону, в роки Великої Вітчизняної
війни зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі 

73 

ЗПЗ060А1 

05.11.91 

  

Робота в лепрозорних і протичумних закладах, у
закладах (відділеннях) по лікуванню осіб, заражених вірусом імунодефіциту
людини або хворих на СНІД, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях
лікувальних закладів зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі 

74 

ЗПЗ061А1 

05.11.91 

  

Робота на водному транспорті протягом повного
навігаційного періоду зараховується за рік роботи. Робота протягом повного
сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості,
незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій, – за
списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, зараховується до
стажу роботи за рік роботи. Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи
за їх фактичною тривалістю 

75 

ЗПЗ063А1 

05.11.91 

  

Іноземним громадянам, а також їх сім’ям у тих
випадках, коли для призначення пенсії потрібний певний стаж роботи, пенсії
призначаються за умови, що половина необхідного стажу роботи припадає на
роботу в Україні, якщо договорами (угодами) не передбачено інше 

76 

ЗПЗ057А1 

05.11.91 

  

Військова служба у складі діючої армії у період
бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов’язку, а також
перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, зараховується до стажу
роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для обчислення строків
цієї служби при призначенні пенсії за вислугу років військовослужбовців 

77 

ЗПЗ056Д2 

05.11.91 

23.04.2002 

Час навчання в юридичному вузі 

78 

ЗПЗ056Д3 

05.11.91 

  

Час навчання у вищих навчальних закладах
авіації, якщо цьому передувала робота на льотних посадах 

79 

ЗПЗ056Д4 

05.11.91 

  

Час навчання робітників підземних професій,
зазначених у статті 14 Закону України “Про пенсійне
забезпечення” 

80 

ЗПЗ056Є2 

05.11.91 

  

Час догляду за дитиною-інвалідом віком до 16
років 

81 

ЗПЗ056Є3 

05.11.91 

  

Час догляду за пенсіонером, який за висновком
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду 

82 

ЗПЗ059А2 

05.11.91 

  

Служба у складі діючої армії в період ведення
бойових дій зараховується до стажу роботи в потрійному розмірі 

83 

ЗПЗ059А3 

05.11.91 

  

Робота в період ведення бойових дій
зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі 

84 

ЗПЗ056Ж2 

05.11.91 

  

Час догляду непрацюючої матері за малолітніми
дітьми, до досягнення кожною дитиною 6-річного віку за висновком медичного
закладу. (Ця підстава зарахування трудового стажу наведена в даному словнику
за рекомендацією Міністерства праці та соціальної політики України на основі
ч. 2 ст. 181 КЗпП України) 

85 

ЗПЗ059А4 

05.11.91 

  

Час перебування в фашистських концтаборах, гетто
та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі
дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої
Вітчизняної війни, зараховується у потрійному розмірі 

86 

ЗПЗ059Б1 

05.11.91 

  

Робота в місті Ленінграді в період його блокади
в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року
зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі 

87 

ЗПЗ059Б2 

05.11.91 

  

Час проживання в місті Ленінграді в період його
блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року по 27 січня
1944 року зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі 

88 

ЗСД032Л1 

17.11.92 

  

Перерва в роботі дружині (чоловіку) народного
депутата України, звільненій (звільненому) у зв’язку з переїздом депутата для
виконання депутатських повноважень у Верховній Раді України або її органах на
постійній основі, в разі непрацевлаштування її (його) за місцем проживання
чоловіка (дружини) зараховується до загального і безперервного стажу роботи
(служби). На вказаний період за дружиною (чоловіком) депутата зберігається
місце роботи (служби), стаж роботи (служби) за спеціальністю, стаж роботи
(служби), що дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної
плати, процентних надбавок і одержання виплат за вислугу років (за стаж
роботи за спеціальністю на даному підприємстві), на виплату винагороди за
результатами роботи підприємств, установ і організацій за рік, а також стаж
роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах і у пільгових розмірах,
якщо ця особа на момент переїзду займала посаду, працювала за професією, що
передбачає такі пільги 

89 

ЗПЗ100Б1 

05.11.91 

  

Особам, які не мають повного стажу роботи із
особливо шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення
пенсії відповідно до статті 12 Закону, знижується пропорційно наявному стажу
в порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону, виходячи з вимог цього
стажу, встановлених раніше діючим законодавством – Список N 1 

90 

ЗПЗ100Б2 

05.11.91 

  

Особам, які не мають повного стажу роботи із
шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії
відповідно до статті 12 Закону, знижується пропорційно наявному стажу в
порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону, виходячи з вимог цього стажу,
встановлених раніше діючим законодавством – Список N 2 

91 

ЗПЗ100А1 

05.11.91 

  

Особам, які працювали до введення в дію цього
Закону на роботах із особливо шкідливими і важкими умовами праці,
передбаченим раніше діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на
таких умовах: особам, які мають на день введення в дію цього Закону повний
стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах,
пенсії в розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до
вимог за віком і стажем, встановлених раніше діючим законодавством – Список N

92 

ЗПЗ100А2 

05.11.91 

  

Особам, які працювали до введення в дію цього
Закону на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбаченим раніше
діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах: особам,
які мають на день введення в дію цього Закону повний стаж на зазначених
роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах,
передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і
стажем, встановлених раніше діючим законодавством – Список N 2 

93 

ПСД003А1 

03.05.94 

  

Період, коли державний службовець не працював з
поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним
органом 

94 

ПСД003Б1 

03.05.94 

  

Час відпустки по догляду за дитиною до
досягнення нею віку трьох років 

95 

ПСД003Б2 

03.05.94 

  

У виняткових випадках, якщо за медичними
показниками дитині потрібний домашній догляд, – період додаткової відпустки
без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку,
але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років 

96 

ПСД003В1 

03.05.94 

  

Час підвищення кваліфікації з відривом від
роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у
державному органі 

97 

ПСД003Г1 

03.05.94 

  

Час військової служби у збройних силах та інших
військових формуваннях 

98 

ЗЧК030М1 

28.02.91 

  

Зарахування до стажу роботи одному з батьків час
догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років 

99 

ЗПВ026А2 

15.11.96 

02.11.2000 

У порядку, визначеному колективним договором,
власник або уповноважений ним орган у разі простою підприємства з незалежних
від працівників причин може надавати відпустку без збереження заробітної
плати або частковим її збереженням. (Згідно роз’яснення Міністерства праці та
соціальної політики, наданого Пенсійному фонду України, зазначений період
відпустки зараховується до загального трудового стажу (лист N
02-266/7-201з)) 

100 

ЗПП501А1 

12.07.2001 

  

Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20
років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих
прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за
вислугу років незалежно від віку 

101 

ЗПП501Г1 

12.07.2001 

  

Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо
стаж служби в органах прокуратури становить не менше 10 років, після
досягнення чоловіками 55 років при загальному стажі роботи 25 років і більше,
а жінками – 50 років при загальному стажі роботи 20 років і більше  

102 

КЗП084В1 

18.09.98 

  

У порядку, визначеному колективним договором,
власник або уповноважений ним орган у разі простою підприємства, установи,
організації з не залежних від працівників причин може надавати відпустку без
збереження заробітної плати або з частковим її збереженням. До загального
стажу роботи враховується весь період знаходження у таких відпустках. До
стажу роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, зараховується
лише місячний термін цієї відпустки у календарному році (лист Мінпраці N
01-3/3131-02-6 від 26.12.2000) 

103 

ЗСД034В4 

22.03.2001 

  

Помічник-консультант народного депутата України,
який зараховується до штату Секретаріату Верховної Ради України або
виконавчого органу місцевого самоврядування, на умовах, передбачених статтею
37 Закону України “Про державну службу” 

104 

ЗМС021І1 

07.06.2001 

  

Посадові особи місцевого самоврядування, які
досягли встановленого цим Законом граничного терміну перебування на службі в
органах місцевого самоврядування, віку та за наявності загального трудового
стажу для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 років, у
тому числі стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної
служби – не менше 10 років 

105 

ЗМС021К1 

07.06.2001 

  

Посадові особи місцевого самоврядування, які
працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і
більше за наявності загального трудового стажу для чоловіків – не менше 25
років, для жінок – не менше 20 років; призначається пенсія відповідно до
цього Закону незалежно від того, де вони працювали перед призначенням
пенсії 

106 

ЗШП001А1 

02.09.2008 

  

Працівники, які видобувають вугілля, залізну
руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди,
працівники шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний
робочий день, та працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб
(формувань) у вугільній промисловості – за Списком N 1 виробництв, робіт,
професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо
шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий
день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом
Міністрів України, та члени їх сімей 


 

Директор
департаменту

персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж 

 
 
О. М. Малецький