...
Реєструйся

Зміст № 10, 2012


МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Випробування при прийнятті на роботу
Описано основні сім кроків, за якими відбувається випробування при прийнятті на роботу. Перший крок — це визначення трудової функції при укладенні трудового договору. Звернено увагу на трудову функцію як центральну умову трудового договору. Тут-таки зазначається, якими основними категоріями вона визначається, а також чим розрізняються «посада» і «спеціальність». Зазначається також, якими нормативними актами визначаються кваліфікаційні вимоги щодо окремих посад. Наступні кроки такі: вибір способу перевірки відповідності працівника запропонованій роботі (посаді); визначення кола осіб, стосовно яких може застосовуватися випробування при прийнятті на роботу; визначення строку випробування; оформлення випробування; продовження строку випробування; вчинення роботодавцем дій після закінчення строку випробування. Про них читайте в матеріалі статті.

Яковицька Світлана
Службові відрядження, навчання та стажування за кордоном
Як правильно, відповідно до законодавства, відправити працівника у відрядження від підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів? Які основні питання треба при цьому враховувати і як грамотно їх вирішувати? А це не так і просто, як може видатися на перший погляд. Щонайперше треба знати, що таке службове відрядження і хто має право на відшкодування витрат на відрядження, як його оформити і на який строк. Читачі дізнаються про оплату праці, відшкодування витрат, підтвердні документи на понесені витрати та про витрати на винаймання житла і харчування тощо. Окремо висвітлено питання направлення наукових працівників та аспірантів за кордон на навчання чи стажування.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Кравцов Сергій, Татарінов Ігор
Праця неповнолітніх: що дозволено законодавством і що заборонено
Приймаючи на роботу неповнолітнього, роботодавець має враховувати деякі особливості праці такого працівника, зокрема щодо тривалості робочого часу, оплати праці, виконання нічних і надурочних робіт, надання відпустки, проведення медичних оглядів тощо. Які саме — дізнаєтеся зі статті… До того ж автор наводить перелік загальних видів робіт, на яких забороняється використання праці неповнолітніх, граничні норми підіймання й переміщення вантажів підлітками та граничні норми сумарної ваги вантажу для них.

Лихотоп Ростислав
Охорона здоров’я: медичні огляди працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення (Продовження)
Автор подає Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (продовження). Працівники, визначені в Переліку, як правило, проходять періодичні медичні огляди один раз на рік, а окремі категорії працівників — два рази на рік в цілому або у певних лікарів.

Нічик Світлана
Проведення перевірок посадовими особами Держпраці України: що має знати роботодавець
З метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду органами Державної інспекції України з питань праці наказом Міністерства соціальної політики України від 2 липня 2012 року № 390 затверджено Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів. У який термін проводяться перевірки, що перевіряється під час їх проведення, яку відповідальність несе роботодавець за недотримання приписів інспектора праці, як оскаржити рішення про накладення штрафу — дізнаєтеся з матеріалу…

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди» від 11 липня 2012 року (Витяг)

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Козак Володимир
Захист персональних даних: практикум для кадровиків і фахівців із захисту інформації (Закінчення)
Державна служба захисту персональних даних здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства про захист персональних даних шляхом проведення перевірок фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів державної влади, що є володільцями та/або розпорядниками баз персональних даних.
Протягом 2011–2012 років ДСЗПД розглянула кілька тисяч пропозицій, запитів, звернень, вимог та скарг фізичних і юридичних осіб щодо збирання, обробки і захисту ПД, а отже, можна говорити про певні тенденції та можливі рекомендації щодо ефективного використання юридичними і фізичними особами механізму обробки та захисту персональних даних. Конкретні рекомендації — у статті…

ДІЛОВОДСТВО

Рожнов Віктор
Оформлення і ведення трудових книжок (у запитаннях і відповідях)
На практиці часто виникають запитання, чи ведеться трудова книжка на фізичну особу —підприємця, аспіранта; яку назву посади записати в трудову книжку: відповідно до штатного розпису чи Класифікатора професій; чи заносяться в трудову книжку записи про прийняття і звільнення з роботи за сумісництвом, про роботу за конкурсом, контрактом; як оформити в трудовій книжці запис про встановлення строку випробування; який запис внести у трудову книжку в разі смерті працівника. Про ці та інші особливості ведення трудових книжок — у матеріалі…

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Чи зараховується до стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років медичним працівникам час навчання в медичному училищі та час строкової служби в армії, якщо особа після закінчення училища не працювала?
 • – Чи враховується при визначенні стажу для обчислення надбавки за вислугу років робота на посаді сестри медичної та сестри милосердя Товариства Червоного Хреста?
 • – Лікаря-психіатра періодично залучають до роботи в медичній комісії військкомату. Чи зараховується цей період до стажу роботи, що дає право на надбавку за вислугу років?
 • – Чи зараховується до стажу роботи, що дає право на надбавку за вислугу років, час роботи особам, які під час навчання у медичному університеті на денній формі працювали на посадах сестер медичних у закладах охорони здоров’я?
 • – Чи нараховується надбавка за вислугу років працівникам закладів медико-соціальної експертизи за час роботи у медико-соціальних комісіях?
 • – Фахівець з неповною вищою медичною освітою працював 15 років на посаді сестри медичної відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні, потім перейшов на посаду сестри медичної стоматологічної поліклініки. Як підрахувати стаж роботи для нарахування надбавки за вислугу років, якщо згідно зі статтею 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» працівникам реанімаційних відділень стаж зараховується у подвійному розмірі?
 • – Працівник навчався за направленням підприємства у коледжі (США). Хто має внести запис про освіту в трудову книжку і якою мовою?
 • – Чи заноситься в трудову книжку запис про переміщення працівника в інший структурний підрозділ за тією самою спеціальністю або на таку саму посаду?
 • – Судовим рішенням працівника поновлено на роботі і стягнено на його користь суму заробітної плати за час вимушеного прогулу та за моральну шкоду. Яким чином і хто має відшкодувати збитки підприємству, установі, організації?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення санаторно-курортними путівками» від 5 липня 2012 року № 5062-VI 
 • Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів» від 2 липня 2012 року № 390
 • Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 7 липня 2012 року № 807
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2013 рік» від 21 серпня 2012 року № 9050/0/14-12/13