Передплати журнал

Зміст №12, 2012


Зміст № 12 2012

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Як звільнити «пільгового» працівника
Ця тема завжди викликає безліч запитань у кадровиків, перед якими постає ця проблема. Для деяких категорій працівників, що потребують соціальної захищеності, трудовим законодавством передбачено певні пільги, переваги й додаткові гарантії у сфері трудових відносин. До таких, зокрема, віднесено жінок, неповнолітніх працівників, працівників зі зниженою працездатністю, працівників, обраних до профспілкових органів, працівників, що поєднують роботу з навчанням. Окремими законодавчими актами передбачено певні пільги та гарантії в сфері трудових відносин і для осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та інших. З-поміж решти пільг та гарантій, передбачених законодавством для вказаних працівників, особливе місце посідають гарантії при звільненні цих працівників з роботи, зокрема, з ініціативи роботодавця. Автор розглядає особливості звільнення окремих категорій «пільгових» працівників.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Лаврінчук Ірина
Регулювання трудових відносин на державній службі
Трудові відносини на державній службі підлягають «подвійному» регулюванню. Що це означає? А те, що державна служба, як окремий вид трудових відносин, є предметом правового регулювання загальних і спеціальних законодавчих актів. Зі вступом на державну службу особа також отримує встановлений загальним трудовим законодавством захист її соціально-трудових прав та інтересів. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих спеціальним законом, а це значний обсяг нормативних положень КЗпП України, Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди» та ін., дублювання яких у спеціальних законодавчих актах з метою однозначного застосування не доцільно. А Закон України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року № 4050-VІ визначає особливості регулювання відносин, що виникають у зв’язку зі вступом на державну службу, її проходженням та припиненням. Отже, про детальнішу регламентацію професійної діяльність державних службовців у спеціальному законодавстві читайте у матеріалі, де висвітлюється це питання.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Лихотоп Ростислав
Охорона здоров’я: медичні огляди працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення (Продовження)
Автор подає Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (закінчення). Працівники, визначені в Переліку, як правило, проходять періодичні медичні огляди один раз на рік, а окремі категорії працівників — два рази на рік в цілому або у певних лікарів. Детальніше — у статті…

Лихотоп Ростислав
Охорона здоров’я: обов’язки роботодавця та функції закладу охорони здоров’я при проведенні медичних оглядів працівників (Закінчення)
Хто створює комісію з проведення медичних оглядів, здійснює контроль за проведенням медичних оглядів, відсторонюєвід роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичних оглядів, приймає рішення про профпридатність працівника? Автор допоможе правильно розмежувати функції роботодавця і закладу охорони здоров’я під час проведення медичних оглядів.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Звірич Лариса
Чи посаду скорочено, якщо вона є у новому штатному розписі?
У науково-дослідному відділі скорочуються посади лаборантів, а збільшується кількість посад наукових співробітників. Працівникові, який обіймає посаду наукового співробітника науково-дослідної лабораторії екогігієни і медико-санітарних проблем цього відділу й підлягає звільненню за пунктом 1 статті 40 КЗпП, запропонували взяти участь у конкурсі на заміщення посади наукового співробітника у тому ж відділі. Чи можна вважати посаду наукового співробітника скороченою, якщо вона присутня в новому штатному розписі науково-дослідного відділу? Чи є підстави для звільнення працівника за пунктом 1 статті 40 КЗпП? Чи повинен працівник брати участь у конкурсі на заміщення посади наукового співробітника?

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про зобов’язання виплатити грошову допомогу в розмірі 10 місячних посадових окладів» від 18 вересня 2012 року

ДІЛОВОДСТВО

Загорецька Олена
Номенклатура справ відділу кадрів
Відділ кадрів, як і кожний структурний підрозділ будь-якого підприємства, повинен мати номенклатуру справ. Адже в результаті діяльності цього підрозділу кадрові документи підприємства формуються у справи й зберігаються протягом певного часу. Можна навіть стверджувати, що в поточному діловодстві відділу кадрів зберігається найбільша (порівняно з іншими структурними підрозділами) кількість документів і ведеться найбільше справ. Зі статті дізнаєтеся, що слід враховувати під час складання номенклатури справ відділу кадрів, які вимоги висуваються до її оформлення, формування, строків зберігання, як правильно закрити номенклатуру справ. У статті наведено зразок оформленої номенклатури справ відділу кадрів.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • – Якою датою затвердити та ввести в дію внутрішні нормативні документи товариства щодо захисту персональних даних, які регламентують порядок обробки, внесення змін до положень про відділи, посадових інструкцій, договорів, призначення відповідальних тощо, якщо заяви про реєстрацію баз персональних даних були направлені до Державної служби України з питань захисту персональних даних у грудні 2011 року, — з 1 січня 2012 року чи з 1 липня 2012 року у зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних» щодо перенесення терміну введення в дію» від 13 січня 2012 року № 4343-VІ? Чи може товариство у 2011 році обмежитися виданням лише наказу про реєстрацію баз персональних даних? 
  • – Чи має право фельдшер і сестра медична, які отримали право на пенсію за вислугу років, працювати в медпункті, що є структурним підрозділом підприємства? Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року № 909 посади медичних працівників, зайнятих на цьому підприємстві, не входять до переліку посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років. У Пенсійному фонді без посилання на конкретні нормативні документи роз’яснили, що вищезазначеним медичним працівникам у разі працевлаштування в медпункт цього підприємства виплату пенсії буде припинено.
  • – Згідно з пунктом 6 Порядку № 228 інваліди отримують автомобілі на 10-річний строк без права продажу, дарування, передання іншій особі. Після закінчення зазначеного строку інваліди можуть користуватися таким автомобілем до отримання нового. Згідно з абзацом 1 пункту 11 Порядку компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля, одержаного безкоштовно чи на пільгових умовах, призначаються на 10-річний строк його експлуатації. Чи можна після закінчення строку експлуатації автомобіля продовжувати виплату компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля чи після закінчення строку експлуатації такого автомобіля мають призначати компенсацію на транспортне обслуговування? 
  • – З 18 жовтня 1984 року до 24 жовтня 1990 року особа працювала у комсомольських та партійних органах колишнього СРСР. Робота в цих органах зараховується до стажу державної служби. На сьогодні особа обіймає посаду наукового працівника. Відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» для осіб, які працюють на посадах, що згідно із законодавством належать до посад державного службовця, попередній стаж наукової роботи, набутий у державних установах, організаціях, закладах, зараховується до стажу державної служби незалежно від наявності перерв у роботі, а для осіб, які працювали (працюють) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, попередній стаж державної служби зараховується до стажу наукової роботи незалежно від наявності перерв у роботі. Чи зараховується до наукового стажу період роботи працівника у комсомольських та партійних органах колишнього СРСР?
  • – Чи мають право на надбавку за вислугу років медичні працівників, які працюють у навчальних закладах? 
  • – Згідно з листом Міністерства охорони здоров’я від 7 липня 2003 року № 08.01-26/1296 випускникам, які навчалися за контрактом та не мали трудових книжок, робляться записи про навчання та проходження інтернатури при прийнятті на роботу на підставі довідок, виданих навчальним закладом. Молоді спеціалісти, які приймаються на посаду лікарів, вимагають підтвердження цих записів підписом і печаткою, посилаючись на вказаний лист міністерства. Наша установа робить записи про навчання, але не підтверджує їх підписом і печаткою. Як правильно чинити?
  • – Працівник працює бібліотекарем у школі на 1 «основну» ставку і на 0,5 ставки за сумісництвом. Скільки йому платити надбавок за особливі умови роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073 — 50 % від окладу за основною роботою і 50 % від окладу за роботою за сумісництвом (загальний розмір надбавки — 75 % від окладу)? 

УСЕ ПРО ПЕНСІЇ

Шамбір Наталія
Призначення і виплата пенсій по-новому. Пенсія по інвалідності (Продовження)
Ця стаття присвячена питанням призначення і виплати пенсії по інвалідності. Розглядаються категорії осіб, які мають право на пенсію по інвалідності, та умови визначення права на цей вид пенсії. Які бувають причини інвалідності, який мінімальний розмір зазначених пенсійних виплат, який стаж повинна мати особа, яка звертається за призначенням пенсії по інвалідності, який встановлюється розмір пенсії по інвалідності залежно від групи, які документи, потрібні для її призначення — про все це йдеться у матеріалі. Крім того, наводяться приклади розрахунку пенсії по інвалідності.

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Єременко Ірина
Оформлення страхового свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Читачів цікавить питання: «Який порядок оформлення свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування і яку відповідальність передбачено за невчасне подання документів, потрібних для його оформлення?» Отже, вперше на сторінках нашого журналу про страхове свідоцтво.

КЛУБ КАДРОВИКА

Терещенко Ігор
Зміни до Закону «Про захист персональних даних» — чи треба?
Проект Закону України від 28 травня 2012 року № 10472 «Про внесення змін до Закону України “Про захист персональних даних”» 9 жовтня ц. р. Верховна Рада передала на підпис Президенту України, а 24 жовтня Президент зі своїми пропозиціями повернув його на доопрацювання Верховній Раді. Що нового готують для кадровиків ці зміни і як впливатимуть на роботу з персональними даними працівників журнал «Довідник кадровика» запитав заступника голови Державної служби з питань захисту персональних даних Володимира Федоровича Козака.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (Закінчення)

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ «ДОВІДНИК КАДРОВИКА» У 2012 РОЦІ