Передплати журнал

Про внесення змін до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2012 р. N 1137

Київ

Про внесення змін до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 114 – із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1283), від 9 липня 2008 р. N 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1699), від 8 грудня 2009 р. N 1432 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 522), від 2 листопада 2011 р. N 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 85, ст. 3113) і від 23 травня 2012 р. N 412 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 39, ст. 1471), зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2012 р. N 1137

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ

1. Пункт 24 викласти в такій редакції:

“24. У разі незаконного звільнення або переведення на іншу посаду особи рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ підлягають поновленню на попередній посаді з виплатою грошового забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці в грошовому забезпеченні за час виконання службових обов’язків, але не більш як за один рік.

Якщо заява про поновлення на службі розглядається більше одного року не з вини особи рядового, начальницького складу, така особа має право на отримання грошового забезпечення за весь час вимушеного прогулу.”.

2. Підпункт “г” пункту 31 виключити.

3. Абзац дев’ятий пункту 34 виключити.

4. В абзаці третьому пункту 38 слова “, або за рішенням Кабінету Міністрів УРСРвиключити.

5. Абзац перший пункту 52 викласти в такій редакції:

“52. Чергова відпустка надається особі рядового або начальницького складу, як правило, до кінця робочого року.”.

6. У другому реченні абзацу першого пункту 55 слова “(від начальника управління внутрішніх справ Кримської АРСР, області, м. Києва, йому рівних і вище)” замінити словами “(від начальників головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті та науково-дослідних установ, ректорів вищих навчальних закладів МВС, прирівняних до них і вище)”.

7. В абзаці другому пункту 56 слова “(крім осіб, указаних в абзаці першому цього пункту)” виключити.

8. У третьому реченні абзацу другого пункту 58 слова “(від начальника управління внутрішніх справ Кримської АРСР, області, м. Києва, йому рівних і вище)” замінити словами “(від начальників головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті та науково-дослідних установ, ректорів вищих навчальних закладів МВС, прирівняних до них і вище)”.

9. У пункті 65:

1) підпункт “а” після слова “встановленогодоповнити словами і цифрою “пунктом 7 цього Положення та”;

2) підпункт “б” після сліввійськово-лікарської комісіїдоповнити словами “, винесеним до звільнення особи із служби“.

10. В абзаці другому пункту 70 слова “управлінь внутрішніх справ Кримської АРСР, областей, м. Києвазамінити словами “головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі“.

11. У першому реченні пункту 71 слова і цифри “органах Комітету державної безпеки СРСР 20″ замінити словами і цифрами “СБУ 25″.

12. У тексті Положення слова “Збройні Сили СРСР” в усіх відмінках замінити словами “Збройні Сили” у відповідному відмінку, слова “Законом СРСР “Про загальну військову повинність” – словами “Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”, а слова “Міністерства внутрішніх справ СРСР,”, “Міністерства внутрішніх справ СРСР і” та “УРСРвиключити.

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...
Український ветеранський фонд: які зміни ухвалено щодо його функціонування
27 серпня на засіданні Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ...