...
Реєструйся

Зміст №3, 2012


МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Переведення на іншу роботу як зміна умов трудового договору (Продовження)
Хто визначає необхідність і строки переведення на легшу роботу? Як має діяти роботодавець, якщо робота, яку виконує працівник, протипоказана йому за станом здоров’я, але працівник відмовляється від переведення на легшу роботу або у роботодавця відсутня інша, легша робота? Чи вважається переведенням в іншу місцевість переведення на роботу до іншого населеного пункту (іншого села), якщо територіальні громади цих сіл об’єдналися в одну територіальну громаду? Чи потрібно видавати наказ про переведення працівника в іншу місцевість разом з підприємством, якщо працівник продовжує працювати на цьому ж підприємстві, за цією самою посадою? Відповідь на ці та інші запитання — в матеріалі…

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Нагребецька Ірина
Модернізація держави і кадри
З 1 січня 2013 року набуде чинності новий Закон України «Про державну службу». Він містить досить багато новацій і вже активно обговорюється в суспільстві. У цьому законодавчому акті запроваджено системну класифікацію посад залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків, установлено єдині стандарти прийняття на службу. Новими стали підходи до управління персоналом та оцінювання службової діяльності. Закон прямо зобов’язує державних службовців до професійного навчання. Істотних змін зазнали оплата праці державних службовців, преміювання та заохочення, а також дисциплінарна та матеріальна відповідальність.
Новий закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця, розмежовує державну службу з політичною діяльністю.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Лихотоп Ростислав
Охорона здоров’я: медичні огляди працівників, зайнятих на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці (Продовження)
На підприємстві проводиться медичний огляд. Які документи для цього має пред’явити працівник? Чи можливе спрощення процедури проведення медогляду? Як правильно оформити його результати? Де має зберігатися картка працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду? У скількох примірниках складають заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників? Хто здійснює контроль за організацією та якістю проведення медичних оглядів?

Горобцов Володимир
Інформація в трудових правовідносинах: конституційно-правові засади регулювання
З розвитком інформаційних технологій і переходом України до інформаційного суспільства посилюється і роль правового регулювання суспільних відносин, котрі виникають у процесі інформаційної діяльності фізичних і юридичних осіб (як-от, пошук, збирання, обробка, використання, зберігання, поширення різного виду інформації). Важливе значення має інформація і в трудових правовідносинах. Права працівника закріплено і в законодавстві ЄС, у так званій інформаційній директиві трудового контракту. Інформаційне законодавство спрямоване, з одного боку, на забезпечення права кожного на вільний доступ до інформації, а з другого — на захист персональних даних (інформації про фізичну особу). Тепер можна стверджувати, що в Україні створено систему інформаційного законодавства. Автор статті розкриває основні засади правового регулювання інформаційних відносин, торкається питання інформаційно-правової культури в інформаційному суспільстві.

Клименко Олександр
Ризик- та криза-менеджери: для чого вони потрібні та як забезпечити їх відповідність Класифікатору професій
Для того щоб запобігти кризовим явищам, забезпечити стабільність підприємств і ефективне управління ними в умовах кризи, а також вивести підприємства з кризового стану, існують відповідні фахівці, найбільш типовою скороченою назвою яких є «ризик-менеджер» або «криза-менеджер». Разом з тим такі фахівці ще достатньо рідко трапляються на українських підприємствах і не передбачені безпосередньо як такі в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій. Отож спробуємо розібратися… Автор пропонує розібратися з основними поняттями, пов’язаними з «ризик-» та «криза-менеджментом», розкриває можливі підходи й дії щодо деяких ризиків, звертає увагу на досвід США у професійній класифікації персоналу, пов’язаного з «ризик-» та «криза-менеджментом».

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Вакуленко Ольга
Набув чинності Закон України «Про професійний розвиток працівників»
Закон України «Про професійний розвиток працівників на виробництві» від 12 січня 2012 року № 4312-VI набув чинності 5 лютого 2012 року. Закон розроблено з метою створення та забезпечення ефективного функціонування системи професійного розвитку працівників підприємств, установ та організацій, їхнього професійного навчання, атестації та підтвердження кваліфікації за результатами неформального навчання. Створення зазначеної системи сприятиме: вирішенню питання щодо забезпечення у повному обсязі потреб розвитку виробництва та сфери послуг кваліфікованими працівниками, узгодженню рівня кваліфікації та мобільності робочої сили з вимогами сучасного виробництва, які дедалі зростають. Цим Законом визначено правові, організаційні та методичні засади регулювання системи професійного розвитку працівників. Уведено поняття «неформальне професійне навчання працівників» та передбачено можливість здійснення цього навчання роботодавцем безпосередньо на виробництві та у сфері послуг. Запровадження процедури підтвердження кваліфікації працівників допоможе вирішити проблему визначення кваліфікації працівників, які не мають документа державного зразка про професійну освіту, але мають значний практичний стаж роботи, осіб, які здобули професійні знання та вміння неформальним навчанням, самоосвітою, розширено повноваження трудових колективів із зазначених питань.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Білоткач Галина
Ви телефонували! Про соціальні відпустки одиноким матерям, одиноким батькам та ін.

 • – Працівниця працює черговим адміністратором готелю з 29 грудня 2003 року. Має сина 1998 року народження. Документів, які б свідчили про те, що вона одинока мати, не надавала. 1 лютого 2008 року одружилася. 12 жовтня 2008 року народила другу дитину. Перша дитина не всиновлена. 22 грудня 2008 року закінчилася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. 18 листопада 2008 року працівниця надала документи, які свідчили про те, що вона одинока мати, довідку про отримання допомоги на сина і подала заяву про надання їй додаткової відпустки як одинокій матері за весь період роботи у готелі, оскільки протягом п’яти років вона ці відпустки не використовувала. Чи маємо ми право надати таку відпустку за всі п’ять років?
 • – Розлучений чоловік сам виховує чотирирічного сина, який зареєстрований за місцем проживання колишньої дружини, матері дитини, але фактично проживає з батьком. Чи має право батько на додаткову відпустку 7 календарних днів, пред’явивши такі документи: свідоцтво про народження дитини; свідоцтво про розірвання шлюбу; довідку від вуличного комітету про те, що дитина фактично проживає з батьком; рішення суду про надання днів побачень матері й сина; рішення суду про утримання аліментів з матері на утримання сина?
 • – Чи ділиться на частини додаткова відпустка одинокої матері, якщо вона надається за двома підставами?
 • – Чи має право на щорічну відпустку жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до виповнення їй трьох років?
 • – Трудовий колектив ТОВ перевели 26 червня 2008 року на інше підприємство — філію ВАТ. Юрист стверджує, що відпустку можна взяти лише до закінчення робочого річного періоду, тобто до кінця червня 2009 року. Чи може працівник взяти відпустку в липні 2009 року?
 • – За роботу в зоні посиленого радіологічного контролю надається додаткова відпустка тривалістю 6 календарних днів згідно зі статтею 47 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Чи переноситься ця відпустка на наступний рік? Чи нараховується на цю відпустку компенсація під час звільнення? Чи надається така відпустка сумісникам, сезонним і тимчасовим працівникам?

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом, та зобов’язання вчинити певні дії» від 28 листопада 2011 року

КАДРОВИК РОКУ – 2011

Відповіді на завдання фіналу конкурсу Олександра Левіта, володаря звання «Кадровик року – 2011»
У конкурсі взяли участь понад сімсот працівників кадрових служб зі всієї України. Конкурс тривав близько року. Запитання формулювалися із різних сфер професійної діяльності  кадровиків і були досить складними. Переможцем конкурсу став заступник начальника управління кадрів Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”-“Машпроект”» О. Левіт. З невеликим відривом у балах у фінал вийшло 35 учасників. Гадаємо, що не лише їм будуть цікаві відповіді переможця  конкурсу «Кадровик року-2011» на практичне завдання.

ДІЛОВОДСТВО

Загорецька Олена
Зміни в діловодстві: набула чинності нова Типова інструкція (Закінчення)
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 затверджено Типову інструкцію з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. Автор статті розглядає відмінності типової інструкції від ДСТУ 4163–2003. Зважаючи на те, що типова інструкція, як нормативно-правовий акт, має обов’язковий характер, а національний стандарт на оформлення документів — лише рекомендаційний, під час визначення назв реквізитів слід керуватися саме типовою інструкцією. Але зауважимо, що ДСТУ 4163-2003 є обов’язковим для установ, на які поширюється дія цього нормативно-правового акта, а саме — для усіх центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління. Головна вимога типової інструкції, що установи повинні організовувати діловодство на підставі власних інструкцій з діловодства, котрі розробляються на підставі цієї інструкції, а також регламентів і національних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію. Також у роботі розглядаються положення типової інструкції, що стосуються особливостей організації електронного документообігу, і такі, що стосуються роботи з кадровою документацією.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • – Чи може працювати за сумісництвом державний службовець, який працює на 0,5 посадового окладу?
 • – Чи можна проводити конкурс на заміщення вакантних посад, якщо документи подав один претендент?
 • – Працівник органу місцевого самоврядування досяг пенсійного віку у травні 2011 року. Йому продовжено термін перебування на посаді до 31 грудня 2011 року. Норма закону, який набув чинності 1 жовтня 2011 року, дозволяє працювати до 62 років, але цей працівник фактично пенсіонер, який отримує пенсію. Який механізм продовження його роботи після 31 грудня 2011 року? Як оформити відповідне розпорядження?
 • – Особа, якій виповнилося 60 років, у 2012 році переходить з пенсії за вислугу років на пенсію за віком. Матимемо перехід з одного виду пенсії на інший чи перерахунок пенсії за віком? Яка середня заробітна плата при цьому враховується — за 2011 чи 2006 рік (працівник вийшов на пенсію за вислугу років у 2007 році)? Середня заробітна плата за 2006 рік становила 928 грн. 81 коп.
 • – Товариство, зареєстроване в м. Києві (центральний офіс також розташований у Києві), у 2004 році відкрило представництво в м. Одесі. У січні 2009 року працівниця, яка працює в представництві, народила дитину й пішла у відпустку. У серпні 2009 року товариство прийняло рішення про закриття представництва в Одесі. Працівниця повинна була вийти на роботу 10 січня 2012 року, оскільки не писала заяви про звільнення за власним бажанням, однак ані 10 ані 11 і 12 січня 2012 року на роботу вона не з’явилася. Це підтверджено відповідними актами про прогул. Працівниця вимагає надати їй місце роботи в Одесі або Києві (з оплатою проїзду) або ж виплатити компенсацію при звільненні. Товариство може запропонувати їй місце роботи лише в Києві без оплати проїзду. Як діяти в такій ситуації?
 • – Зважаючи на рекомендаційний характер форм первинної облікової документації (журнал «Довідник кадровика», № 6, 2010, с. 33), кадрова служба оформляє розділи І і ІІ особової картки працівника в паперовій формі. Одночасно ця інформація заноситься в ПК. Записи про переведення, відпустки, присвоєння розрядів тощо в розділи ІІІ, ІV і V особової картки в паперову форму не вносяться через брак місця. Вказані записи формуються в електронному вигляді. Комп’ютерна роздруківка всіх наказів окремо за розділами ІІІ, ІV і V надається працівникові та органам контролю (на їхню вимогу) й обов’язково вклеюється в особову картку працівника при звільненні. Керівник обов’язково підписує накази про прийняття, переведення, відпустки, звільнення тощо у паперовій формі, і працівники ознайомлюються з ними під розписку. Чи правомірні дії кадрової служби?
 • – Як відповідно до Класифікатора професій правильно назвати в штатному розписі роботу бригадира виноградної (садівничої) бригади? У Класифікаторі професій є «керуючий дільницею (сільськогосподарською)».
 • – На підприємстві працює газоелектрозварювальник з 1 липня 2008 року. З 8 жовтня 2008 року до 5 червня 2010 року він відбував на нашому підприємстві альтернативну (невійськову) службу (період служби збільшено за рахунок використаних навчальних відпусток). Відпустку за робочий період з 1 липня до 8 жовтня 2008 року він уже використав. За який робочий період належить військовослужбовцеві відпустка 15 календарних днів згідно з «Положенням про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби»: з 8 жовтня 2008 року до 5 червня 2010 року (І варіант) чи з 8 жовтня 2008 року до 7 жовтня 2009 року (ІІ варіант)? Якщо брати ІІ варіант, то чи належить така відпустка за робочий період з 8 жовтня 2009 року до 5 червня 2010 року?
 • – Працівники підприємства відповідно до колективного договору працюють за скороченою тривалістю робочого часу — 36 год. на тиждень. Чи є правомірним наказ про перехід на 36-го­динний робочий тиждень у такому формулюванні, щоб останній робочий день тижня працювати 7 год., тобто на 1 год. менше, а решту робочих днів тижня по 8 год.? Чи не суперечитиме трудовому законодавству те, щоб передсвятковий день (якщо він припадає на останній робочий день тижня) працювати на 2 год. менше, тобто 6 год. (1 год. як передсвятковий день + + 1 год. як останній робочий день тижня)?

ПОДІЯ

Нагородження переможців і фіналістів конкурсу «Кадровик року – 2011»
20 січня 2012 року відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і фіналістів Всеукраїнського професійного конкурсу «Кадровик року – 2011», організованого Всеукраїнською асоціацією кадровиків та журналом «Довідник кадровика» — лідером серед вітчизняних видань для працівників кадрових служб. Конкурс проводився за підтримки Міністерства соціальної політики України, Державного центру зайнятості та Нацдержлужби.

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Мельник Сергій
Національна рамка кваліфікацій: спроба гармонізації якості освіти і компетентностей фахівців
Ураховуючи досвід ЄС у розробленні Європейської рамки кваліфікацій, а також те, що Україна взяла на себе відповідні зобов’язання, постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 було затверджено Національну рамку кваліфікацій. Рамка здебільшого копіює ЄРК, однак має і суттєві відмінності. Які саме — дізнаєтеся зі статті…

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

  • Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VI
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 року № 1341