...
Реєструйся

Зміст №4, 2012


МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Переведення на іншу роботу як зміна умов трудового договору (Закінчення)
На практиці досить часто трапляються випадки, коли працівникам одного роботодавця надходять пропозиції від іншого щодо роботи з вигіднішими умовами. Як правильно оформити наказ — про переведення працівника чи звільнення у зв’язку з переведенням за його згодою на інше підприємство? Як діяти, якщо підприємство не надало згоди на переведення працівника на інше підприємство? Чи можна встановлювати випробування особі, запрошеній на роботу в порядку переведення? Які пільги надаються такому працівникові за новим місцем роботи? У статті наведено відповідні зразки наказів.

Костюк Віктор, Яцкевич Іван
Порядок укладення трудового договору з працівниками, які мають інвалідність

На роботу приймається інвалід. Який норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів встановлюється для фізичних осіб, які використовують найману працю? Які гарантії, передбачені законодавством для осіб з інвалідністю, має враховувати роботодавець? У якому документі зазначаються види робіт, протипоказані або ж, навпаки, — рекомендовані інвалідові? Чи зобов’язана особа з інвалідністю пред’являти індивідуальну програму реабілітації? Як діяти, якщо інвалід зареєстрований у державній службі зайнятості як безробітний? Поетапно — у матеріалі…

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Хамайдюк Ольга
Навчальна відпустка працівника
Чи надається навчальна відпустка працівникові, який навчається за кордоном, і працівникові-сумісникові? Яке навчання слід вважати успішним і чи стосується вимога навчатися успішно надання навчальної відпустки для складання випускних чи перевідних іспитів працівникам, які здобувають загальну середню освіту? Чи можна поділити навчальну відпустку на частини або перенести на інший період?А якщо навчальна відпустка припала на святкові чи неробочі дні або в її період працівник захворів? Відповіді на ці та інші запитання — у статті… До того ж автор у зручних таблицях наводить тривалість відпусток.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Білоткач Галина
Ви нам телефонували! Про відпустки «чорнобильцям», сезонним працівникам, без збереження заробітної плати та ін.
Про право на додаткову відпустку особам, віднесеним до категорії 1 і 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, про додаткову відпустку за ненормований робочий день, якщо працівник працює 4 дні на тиждень по 8 год. у день, та ін.

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про визнання звільнення незаконним, стягнення вихідної допомоги та середнього заробітку за час вимушеного прогулу» від 11 січня 2012 року

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Правдивець Олександр
Прийняття та звільнення з роботи громадян, направлених для проходження альтернативної служби: поетапні дії
Хто має право на альтернативну службу? Якими видами діяльності можуть займатися громадяни, що її проходять? Які документи повинна пред’явити особа для проходження цієї служби? Чи зараховується достроку альтернативної служби період відпустки у зв’язку з навчанням у середніх або вищих навчальних закладах, скорочення тривалості робочого часу? У яких випадках альтернативна служба припиняється достроково? Як правильно оформити записи про прийняття на роботу і звільнення у трудовій книжці працівника? Про це та інше — у матеріалі…

ІЗ ДОСВІДУ ФАХІВЦІВ

Паньків Ярослава
Практичне застосування Закону України «Про захист персональних даних»
Хоча Закон України «Про захист персональних даних» діє вже другий рік, та все ж при його практичному застосуванні виникає ряд запитань. Своїм досвідом щодо організації роботи з обробки і захисту персональних даних поділилася Криворізька міська рада.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • – Працівниця має педагогічний стаж роботи 21 рік. З 1 серпня 1990 року до 1 вересня 2011 року працювала в школі на посаді вихователя групи продовженого дня. З 1 вересня 2011 року переведена на посаду вихователя дошкільного навчального закладу. Чому і на якій підставі як вихователю ДНЗ їй не виплачується індексація? Чи має вона право на індексацію?
 • – 1 грудня 2010 року заступника генерального директора — головного інженера звільнено з роботи за одноразове грубе порушення трудових обов’язків (п. 1 ст. 41 КЗпП). Він звернувся з позовом до суду про поновлення на попередній роботі, однак рішенням суду першої інстанції від 9 вересня 2011 року в задоволенні позовних вимог йому відмовлено. 3 жовтня 2011 року особа працевлаштувалася на інше підприємство, де й досі працює, про що свідчить запис у її трудовій книжці. За рішенням апеляційного суду від 22 листопада 2011 року працівника поновлено на попередній роботі, а роботодавця зобов’язано оплатити йому час вимушеного прогулу. 26 грудня 2011 року на підприємстві видано наказ про поновлення працівника на попередній посаді, однак він не має наміру працювати на цьому підприємстві і, мотивуючи тим, що вже працює на іншому підприємстві, просить звільнити його з роботи днем, що передує працевлаштуванню на інше підприємство, тобто 30 вересня 2011 року (1 і 2 жовтня 2011 року — вихідні дні). Як правильно провести звільнення зазначеної особи, якою датою? Що слід відобразити в табелі обліку використання робочого часу, якщо особа працює й отримує заробітну плату на іншому підприємстві? Яку дату потрібно поставити у графі 2 трудової книжки працівника у зв’язку з його поновленням на посаді: 2 жовтня 2010 року чи 26 грудня 2011 року?
 • – Підприємство розташовується в 3-й зоні радіоактивного забруднення. Відпустка щорічна — 37 календарних днів. Управління праці (чорнобильський відділ), котре погашає кошти за 13 календарних днів відпустки, роз’яснює: ця частина відпустки (13 календарних днів) надається за календарний рік; не переноситься, якщо захворів, не продовжується на святкові дні і втрачається, якщо не використана в цьому календарному році. Тобто ця частина так званої щорічної відпустки аж ніяк не підпадає під норми закону «Про відпустки». І взагалі, управління праці вказує, що це є пільга для працівників у зоні. 
  Як же бути, якщо на «чорнобильську» частину припав листок непрацездатності або святковий день, а якщо щорічна не використана в цьому році? Ніде детально це не розписано, і кожен кадровик працює за власними домислами.
   

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Єременко Ірина
Видача листків непрацездатності — на особливому контролі
Увага! Запроваджується електронний облік листків непрацездатності. Хто є володільцями баз персональних даних Реєстру ЛН? Протягом якого терміну мають зберігатися персональні дані в Реєстрі? Крім цього, ви дізнаєтесь, як сьогодні проводиться експертиза тимчасової непрацездатності, які порушення в оформленні листків непрацездатності зазвичай виявляються при їх перевірці, хто розглядає на підприємстві підставу й обґрунтованість видачі ЛН, за якими критеріями перевіряється їх оформлення і чи несе лікар відповідальність за порушення порядку видачі ЛН.

ОХОРОНА ПРАЦІ

Лисюк Микола
Розслідування та облік нещасних випадків по-новому
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 затверджено нову редакцію Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Статтю присвячено документальному забезпеченню питань, що стосуються виробничого травматизму — документуванню нещасного випадку, починаючи зі створення комісії для проведення розслідування та завершуючи заходами компенсування потерпілому завданих негативних наслідків. Що ж до змісту самих процедур розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, то принципових відмінностей між старим Порядком розслідування і новим нема. Зазначено дії потерпілого або працівника, який виявив нещасний випадок, чи іншої особи — свідка нещасного випадку, далі дії лікарні, а відтак — роботодавця, який одержав повідомлення про нещасний випадок.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань навчання і стажування громадян України за кордоном» від 28 грудня 2011 року № 1411
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11 січня 2012 року № 10
 • Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва» від 20 грудня 2011 року № 59
 • Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень» від 1 грудня 2011 року № 1537
 • Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ» від 13 липня 2004 року № 1590
 • Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо соціального захисту осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 24 жовтня 2011 року № 3183-07
 • Лист Національного агентства України з питань державної служби «Щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення державним службовцям» від 2 листопада 2011 року № 7183/12-11
 • Лист Пенсійного фонду України «Щодо підтвердження заробітної плати для обчислення пенсії первинними документами» від 29 грудня 2011 року № 30021/02-20
 • Лист Пенсійного фонду України «Щодо нарахування єдиного внеску на вартість форменого одягу» від 13 січня 2012 року № 915/03-20 (Витяг)

__________________________________________________________________________________

Замовити цей та інші номери журналу “Довідник кадровика” можна,

замовивши випуск в редакції (044) 507-2226 (27), podpiska@mediapro.com.ua
або передплативши через каталог ДП “Преса” за індексами: 01158 (укр.), 89358 (рос.)

Завантажити рахунок-фактуру>>>
Завантажити картку передплатника>>>