Зміст журналу «Довідник кадровика» № 2 — 2014


Шановні колеги!

Нагадуємо, що не пізніше 28 лютого 2014 року потрібно здати до органів статистики статистичне спостереження № 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці», нову форму якого затвер­джено наказом Держстату України 7 серпня 2013 року № 238.

Цей звіт подається один раз на два роки, і вже за 2012–2013 роки потрібно подавати звіт нової форми.

Вважаємо не зайвим нагадати, що у формі № 1-ПВ (умови праці) дані наводяться щодо працівників, які враховуються в обліковій кількості на 31 грудня звітного року. Облікову кількість обчислюють відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286. Дані у звіті наводяться щодо всього персоналу.

Дані про кількість жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством, до рядків 10020–11140 не вносяться.

Дані для розділу І «Стан умов праці» готують фахівці з охорони праці або фахівці, на яких покладено ці обов’язки.

Розділ II «Пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці та за особливий характер праці» заповнюють фахівці з нормування праці або фахівці, які їх замінюють.

Дані для рядків 10010, 10170, 11090–11130 готують фахівці відділу кадрів.

У рядку 11140 кожен працівник незалежно від того, користується він одним чи кількома видами пільг та компенсацій, ураховується тільки один раз.

Бажаємо, щоб у ваших документах завжди був лад!

З повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Кравцов Сергій
Про професію, спеціальність і кваліфікацію при дорученні додаткових трудових функцій

На практиці трапляються випадки, коли працівникам доручають додаткові завдання й обов’язки у межах різних, на їх думку, професій. Це породжує невдоволення працівників, що може призвести до колективно-трудових спорів або навіть до їх звільнення. Аби уникнути непорозумінь, слід визначитися з такими категоріями, як «спеціальність», «спеціалізація», «кваліфікація» і «професія».

Бойко Микола
Підстави та порядок застосування колективної матеріальної відповідальності

У чому полягає відмінність матеріальної відповідальності від дисциплінарної? Чи можна притягнути працівника до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну через необережність, у стані крайньої необхідності? Чи підлягають відшкодуванню неодержані (списані в дохід держави) прибутки, упущена вигода? Що таке природні товарні втрати?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Горобцов Володимир
Професійні таємниці. Таємниці приватного життя (Продовження)

«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України», — так записано в Конституції України. Які ж саме відомості про громадянина і його сім’ю вважаються таємницею? А які бувають випадки, коли в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди? Давайте дізнаємося із прикладів судової практики, як працюють норми законодавства, коли йдеться про захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок, під час яких порушено право на особисте та сімейне життя, честь, гідність та ділову репутацію громадянина.

Герасимов Олексій
Особливості ведення табеля обліку використання робочого часу для деяких категорій працівників

Для чого на підприємстві потрібно вести табель обліку використання робочого часу? Можна сказати, що його призначення багатофункціональне, він належить до первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників. У табелі ведеться облік фактичного використання робочого часу працівниками на всіх підприємствах. Дані щодо відпрацьованих годин з табеля використовують під час розрахунку заробітної плати за конкретний період та для контролю за дотриманням працівниками встановленого режиму праці на підприємстві. І це ще не все. Отже, — про призначення табеля, про робочий час та особливості його обліку, форму табеля та його ведення і порядок заповнення читайте в матеріалі.

ПОДІЯ

Як середньовіччя команду згуртувало, або Кадри загартовуються у фортеці!

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Постернак Микола
Курс «Основи загальнообов’язкового державного соціального страхування».
ЗАНЯТТЯ 2. Санаторно-курортне лікування працівників: планування, розподіл і облік путівок

Як роботодавець може допомогти найманому працівникові добре і правильно, з користю для здоров’я відпочити під час відпустки? Він у цьому зацікавлений, тому що зацікавлений у підвищенні продуктивності праці на підприємстві. Посередником між роботодавцем і працівником може бути Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, який займається не лише оплатою листків непрацездатності, а й дбає про те, щоб люди менше хворіли, і тому чималі кошти спрямовує на профілактику захворюваності та відновлення здоров’я працівників у санаторно-курортних закладах. Отже, дізнаємося, як за рахунок коштів Фонду отримати путівку на санаторно-курортне лікування.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Товстенко Олександр
Доплати й надбавки для старшого інспектора з кадрів, який обіймає дві посади по 0,5 ставки

У державній медичній установі у штатному розписі передбачено дві посади, які обіймає один працівник, — 0,5 ставки старшого інспектора з кадрів і 0,5 ставки інспектора з кадрів. Чи вважається такий працівник за обома посадами основним працівником? Чи належать йому доплати за суміщення роботи оператора комп’ютерного набору в розмірі 50 %, за ведення військового обліку в розмірі 50 % і надбавка за складність і напруженість у роботі в розмірі 50 %? Як оформити накази про установлення доплат і надбавок для такого працівника?

СУДОВА ПРАКТИКА

Григор’єва Лілія
Розірвання трудового договору з ініціативи власника. Зміни в організації виробництва і праці як підстава звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого органу (п. 1 ст. 40 КЗпП України) (Продовження)

На практиці часто виникає дискусія про те, чи може суд втручатися в питання правомірності змін в організації виробництва і праці, зокрема скорочення чисельності або штату працівників. Представники власника підприємства, установи чи організації стверджують у суді, що питання збереження робочих місць або їх скорочення — це його безумовна прерогатива. Одначе, враховуючи, що після укладення власником із працівником трудового договору, між його сторонами виникають взаємні обов’язки; об’єктивна неможливість виконання власником своїх обов’язків перед працівником щодо забезпечення його роботою з виплатою заробітної плати має бути предметом судової перевірки. Докладніше — у статті…

Постанова Верховного Суду України «Про зміну формулювання причин звільнення, стягнення вихідної допомоги та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні» від 20 листопада 2013 року

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Чи може недержавний службовець — працівник відділу кадрів органу виконавчої влади (юрисконсульт обласного відділу кадрового забезпечення, запобігання та протидії корупції Головного управління Держсанепідслужби) вести особові справи державних службовців і займатися питаннями запобігання та протидії корупції? У якому нормативно-правовому акті про це сказано?
 • Водій 1-го класу має стаж роботи слюсарем з ремонту автомобілів — три роки і водієм 3–1-го класу — 17 років. Освіта середня (10 класів). У вересні 2013 року пройшов підвищення кваліфікації та перевірку знань з питань перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками в Державному автотранспортному науково-дослідному інституті. Посвідчення дійсне до 6 вересня 2018 року.        
  Чи можна цього працівника призначати механіком автотранспортного цеху з огляду на вимоги з охорони праці?
 • Як трактувати терміни «один із батьків» і «одинока мати (батько)» у Законі України «Про зайнятість населення»? Хто до них належить? Які документи треба подавати для зарахування цих громадян до 5 % квоти як таких, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню?
 • Посада інспектора з кадрів віднесена до групи фахівців. Просимо роз’яснити, який максимальний тарифний розряд можна (допустимо) встановити інспектору з кадрів Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)?
 • Бухгалтер комунального закладу — обласна клінічна лікарня, який працює на 1,5 ставки (на основній роботі — на 1 ставку бухгалтера і має внутрішнє сумісництво 0,5 ставки бухгалтера). Чи має право цей працівник, який є у списку таких працівників у колективному договорі, що мають право на цю відпустку із встановленим терміном, на 7 додаткових днів щорічної відпустки за ненормований робочий день?        
  У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 3 вересня 2009 року № 246/13/116-09 роз’яснено, що такий працівник має право на цю додаткову відпустку, а в листі Міністерства праці та соціальної політики від 26 серпня 2010 року № 265/13/116-10 — що не має права па таку додаткову відпустку, хоча в цьому листі і є посилання на лист від 3 вересня 2009 року № 246/13/116-09.
 • Чи може працівник, який здобув вищу освіту за спеціальністю «фізична реабілітація» і має кваліфікацію спеціаліста з фізичної реабілітації, працювати сестрою медичною з лікувальної фізкультури в міській лікарні чи лікарем?
 • Працівник працював на підприємстві А з 9 жовтня 1974 року, 12 червня 1984 року звільнився за власним бажанням, а 2 липня 1984 року знову працевлаштувався на це саме підприємство. Відповідно до запису в трудовій книжці 1 вересня 1984 року працівник звільнився за власним бажанням, а 7 вересня 1984 року — прийнятий на підприємство Б у порядку переведення на підставі наказу організації вищого рівня (призначений на посаду начальника служби). На підприємстві Б введено Програму реструктуризації, відповідно до якої сума вихідної допомоги, яка виплачується працівникові при звільненні, залежить від стажу роботи на підприємстві. При цьому до загального стажу роботи на підприємстві зараховується період роботи на іншому підприємстві, якщо працівника прийнято на роботу в порядку переведення. Чи потрібно враховувати в загальний стаж роботи на підприємстві Б всі роки роботи працівника на підприємстві А, тобто з 9 жовтня 1974 року до 1 вересня 1984 року, чи лише останній період — з 2 липня до 1 вересня 1984 року?
 • У лікарні працює медична сестра, яка мала вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю, дійсну до 4 травня 2013 року. Працівниця не підтвердила категорії (тобто втратила її), але бухгалтерія нараховувала їй заробітну плату за чотири місяці після 4 травня 2013 року як медичній сестрі з вищою категорією. Як правильно відрахувати із заробітної плати працівниці нараховані помилково кошти?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Типовий порядок обробки персональних даних, затверджений наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 8 січня 2014 року № 1/02-14

  Роз’яснення до Типового порядку обробки персональних даних

 • Порядок здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних, затверджений наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 8 січня 2014 року № 1/02-14

  Роз’яснення до Порядку здійснення Уповноваженим контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних

 • Порядок повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, затверджений наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 8 січня 2014 року № 1/02-14

  Роз’яснення основних положень Порядку повідомлення Уповноваженого щодо визначення обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних