Зміст журналу «Довідник кадровика» № 3 — 2014


Шановні колеги!

Можна стверджувати, що комфортність корпоративної атмосфери для працівника кадрової служби залежить від стилю керівництва не лише вищого начальства, а й безпосереднього керівника.

Роберт Блейк і Джейн Мутон — відомі американські практичні психологи та управлінські консультанти — досліджували проблеми організаційної поведінки та ефективності стилів керівництва.

Вони побудували власну модель стилів управління, яка отримала назву «управлінської, або менеджерської, сітки». Ця модель містить типологію стилів керівництва, що найкраще відповідають ситуаціям, у яких опиняються організації.

Менеджерська сітка побудована виходячи з того, що робота менеджера головним чином заснована на комбінуванні двох фундаментальних складових його поведінки: концентрації на виробництві йконцентрації уваги на людях. Це, на думку дослідників, є загальним підходом до управління, що допомагає керувати діями й поведінкою менеджерів, а саме тим, як вони визначають свої стратегії стосовно виробництва і стосовно людей.

Блейк і Мутон вважали найефективнішим стилем керівництва так зване групове управління. Менеджер, який сповідує цей стиль, намагається знайти найкращі і найефективніші рішення і орієнтований на досягнення найвищої продуктивності завдяки потужному внеску всіх членів організації, які відчували б задоволеність від досягнутого.

Бажаємо віднайти свій, комфортний для вас, стиль управління і отримувати від роботи лише задоволення.

Щиро вітаємо усіх жінок зі святом 8 Березня і бажаємо завжди бути коханими! Нехай щастить!

З глибокою повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Відсторонення працівника з інвалідністю від роботи

Відсторонення працівника від роботи зазвичай застосовується тоді, коли працівник виконує функціональні обов’язки з порушенням певних правил і продовження роботи за таких обставин створює загрозу настання шкідливих наслідків для роботодавця або для самого працівника. Який порядок відсторонення від роботи інваліда?

Васильова Зоя
Переведення і переміщення працівників: особливості застосування

У законодавстві передбачено переведення на іншу роботу, переміщення на інше робоче місце та зміна істотних умов праці. У статті розглядається, у чому саме полягають відмінності між поняттями «переведення» і «переміщення».

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Горобцов Володимир
Професійні таємниці. Таємниця про стан здоров’я (Закінчення)

Таємниця про стан здоров’я є близькою до лікарської таємниці за об’єктом захисту , але відрізняється від неї тим, що обов’язок не порушувати цю таємницю поширюється на всіх суб’єктів, яким ця інформація стала відома. Таємниця про стан здоров’я є одним із різновидів таємниць приватного життя.

Герасимов Олексій
Особливості ведення табеля обліку використання робочого часу для деяких категорій працівників (Закінчення)

Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Детально про ведення табеля на педагогічних, медичних працівників та водіїв автотранспортних засобів — у статті…

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Нове у сфері захисту персональних даних

З 1 січня цього року питання додержання законодавства у сфері захисту персональних даних передано Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. Відбулися й інші зміни, що стосуються сфери збирання, обробки і захисту персональних даних. 8 січня 2014 року наказом № 1/02-14 Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини затверджено ряд нормативних актів, вимоги яких повинні знати і виконувати працівники кадрових служб. Про основні новації поговоримо з представником Уповноваженого з питань захисту персональних даних.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Постернак Микола
Курс «Основи загальнообов’язкового державного соціального страхування».
ЗАНЯТТЯ 3. Звітність до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Згідно із законодавством підприємство зобов’язане вести облік коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням і вчасно надавати органам Фонду встановлену звітність щодо цих коштів. У статті розглядається процедуру формування і подання звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Клименко Олександр
Присвоєння 3-го розряду дозувальнику медичних препаратів

Працівники виконують роботу з фасування й дозування медичних препаратів на невеликому підприємстві. Їхній роботі за кваліфікаційними характеристиками і обов’язками підходить код КП 8211 «Дозувальник медичних препаратів 3-го розряду». Чи буде помилкою присвоєння працівникам 3-го розряду, якщо на підприємстві шкалу розрядів не розробляли?

СУДОВА ПРАКТИКА

Ухвала Вищого адміністративного суду України «Про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди» від 24 травня 2013 року

БАНК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

  • Голова ради (науково-технічної, наукової, експертної)
  • Директор-розпорядник
  • Прес-секретар

ДІЛОВОДСТВО

Гаранін Олександр
Звільнили, але не забули… Передаємо особові справи та інші кадрові документи в архів

Особова справа формується протягом усього часу роботи працівника на підприємстві будь-якої форми власності: від прийняття його на роботу до звільнення. Після звільнення працівника з роботи його особова справа передається до архівного підрозділу підприємства для наступного зберігання. Як правильно це зробити?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • Чи входитиме до встановленої законодавством 4 % квоти інвалід-пенсіонер? Чи є істотна відмінність у зарахуванні до 4 % квоти інваліда-пенсіонера, коли є всі документи щодо інвалідності? У першому випадку в пенсійному посвідченні зазначено: пенсія за віком, у другому — вид пенсії по інвалідності, але в довідці МСЕК стосовно умов праці зазначено: пенсія за віком; у третьому — особа вже на пенсії за віком, але в документах по інвалідності нічого не зазначено.
  • Згідно зі статтею 1821 КЗпП додаткова відпустка надається особі, яка взяла дитину під опіку. Рішенням виконавчого комітету міської ради опікунами призначено дружину й чоловіка. Чи зобов’язане підприємство надати додаткові відпустки обом працівникам? Якщо лише один з них має право, то чи можливе надання такої відпустки чоловікові, у якого дружина не працює, бо є пенсіонеркою за вислугою років, або не працює тимчасово у зв’язку з відсутністю роботи? Які документи слід затребувати у цих випадках?
  • Чи має право на додаткову відпустку за особливий характер праці бібліотекар центральної районної лікарні і якої тривалості має бути ця відпустка? Основним місцем роботи є центральна районна лікарня, посада за атестацією — бібліотекар ІІ категорії.
  • Соціальний працівник геріатричного пансіонату більшу частину робочого часу проводить безпосередньо з підопічними пансіонату. Згідно зі штатним розписом він належить до персоналу соціальної адаптації. У цю групу входять також інструктор з трудової терапії та культорганізатор. Ці працівники мають 25 календарних днів додаткової відпустки та скорочений робочий день. Чи має право зазначений працівник на відпустку тривалістю 25 календарних днів і скорочений робочий час?
  • Чи може обіймати посаду заступника головного лікаря з медсестринства центральної районної лікарні особа, яка закінчила медичне училище за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобула кваліфікацію фельдшера, має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Лікувальна справа» та закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом і здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» і кваліфікацію менеджера медицини та фармації?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

  • Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2014 рік» від 19 грудня 2013 року № 403