Зміст журналу «Довідник кадровика» № 4 — 2014


Відомий німецький психолог і соціолог, один із найбільш різносторонніх і схильних до новаторства фахівців у галузі соціальних наук ХХ століття Курт Левін (1890–1947) багато уваги приділяв людським відносинам. Він був одним із перших, хто намагався побудувати мости між різними соціальни¬ми науками, включаючи соціологію, психологію, управління й економіку.

Левін виявив, що авторитарне керівництво добивалося виконання більшого обсягу роботи, ніж демократичне. Однак використання авторитарного стилю супроводжувалося такими негативними явищами, як низька мотивація, менша оригінальність і значно менші дружні стосунки між членами групи, відсутність групового мислення, більша агресивність, що виявлялася по відношенню як до керівника, так і до інших членів групи, велика придушувана тривога і одночасно — більш залежна і покірна поведінка підлеглих.

Курт Левін виявив, що при ліберальному керівництві (порівняно з демократичним) обсяг виконуваної роботи зменшувався, з’являлося більше гри і при опитуваннях підлеглі надавали перевагу демократичному керівництву.

Усі ми прагнемо жити й працювати у демократичному середовищі, де зможемо у повній мірі розкрити свої здібності, побачити результати своєї праці й отримати не лише матеріальну винагороду, а й радість від того, що наші зусилля принесуть комусь щастя.

Напередодні Дня кадровика, який ми святкуємо із 2008 року, бажаємо вам щастя, здоров’я, професійної наснаги і великого задоволення від своєї роботи!
Нехай щастить!

З глибокою повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

НОВИНКИ

Єдина електронна система «КАДРОВИК-онлайн»: відповідаємо на запитання кадровиків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Як прийняти на роботу працівника, діяльність якого пов’язана з державною таємницею?

Порядок прийняття на роботу працівників, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, поряд із загальними правилами, має свої особливості. Йдеться, зокрема, про допуск працівника до державної таємниці. Особа, котра влаштовується на таку роботу, має подати певний набір документів. До статті додається зразок договору і зразок зобов’язання громадянина України у зв’язку з допуском до державної таємниці.

Звірич Лариса
Робочий час: правові аспекти. Нормований робочий час і ненормований робочий день

Що таке робочий час? Які існують види робочого часу? У чому полягають відмінності між робочим часом нормальної тривалості і робочим часом скороченої тривалості? Якої тривалості має бути робочий час працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, неповнолітніх, медичних, педагогічних працівників, інвалідів? Відповіді на ці та інші запитання — у статті…

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Кравцов Сергій
Керівні посади та підпорядкованість працівників

Як і коли на підприємстві можна вводити такі посади, як: «Директор фінансовий», «Директор комерційний», «Директор виконавчий» тощо, якщо підприємством керує директор, обраний загальними зборами засновників, і він сам є одним із засновників цього підприємства? У яких випадках можна призначати чи добирати осіб на такі посади? Чи можуть ці посади існувати без відповідних відділів?

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Сологуб Євген
Якими мають бути дії роботодавця у разі призову працівників — військовозобов’язаних і резервістів — на збори та під час мобілізації?

Про обов’язки призовників і військовозобов’язаних, про тих, хто зараховується в запас, а також про категорії запасу. Особливості проходження служби у військовому резерві. Пропонується алгоритм дій кадрової служби під час виклику працівників для проходження зборів, а також на військову службу під час оголошення мобілізації. Детально розглядається забезпечення військовозобов’язаних і резервістів матеріальними засобами.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Постернак Микола
Курс «Основи загальнообов’язкового державного соціального страхування».
Заняття 4. Порядок заповнення листка непрацездатності

На практиці часто виникають проблеми із заповненням листка непрацездатності. Які відомості вказує лікар на лицьовому боці ЛН? Що зазначають у примітках до ЛН? Скільки виправлень може бути зроблено в ЛН? Як відновити втрачений ЛН? Які відомості вносять табельник, відділ кадрів, комісія із соціального страхування, бухгалтерія?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Клименко Антоніна
Про чергову атестацію педагогічного працівника і робочий час сестри медичної у дошкільному закладі

Працівникові, зарахованому до бюджетної установи на посаду інструктора фізичного виховання, в оплаті не враховують як спеціалістові вищу категорію, бо не пройшов чергову атестацію. Працівник наполягає, щоб до нього застосували норму пункту 3.17 Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Як бути в такій ситуації?
Яке буде навантаження сестри медичної в ДНЗ при 9-годинному режимі роботи установи, в якій функціонує 10 груп, з них дві ясельні?

СУДОВА ПРАКТИКА

Григор’єва Лілія
Розірвання трудового договору з ініціативи власника. Зміни в організації виробництва і праці як підстава звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого органу (п. 1 ст. 40 КЗпП України) (Продовження)

Одночасно з письмовим попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці підприємства власник зобов’язаний запропонувати працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. На практиці завжди виникає запитання: як слід розуміти поняття «інша робота» — вона має бути в конкретному структурному підрозділі, у межах відокремленого підрозділу (філії, представництва) чи в межах усієї організації?

Постанова Верховного суду України «Про стягнення середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати та відшкодування моральної шкоди» від 29 січня 2014 року

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Носіков Олександр
Як і про що спілкуватися з претендентом на вакансію?

Як ефективно «продати» місце в компанії фахівцеві, який вкрай потрібен підприємству? У цьому фахівцеві з управління персоналом допоможуть деякі презентаційні навички. Автор пропонує, складаючи план співбесіди з претендентами на вакансію, скористатися такою методикою структурування інформації, як інтелект-картки (mіnd maps). Цю тактику спілкування зі здобувачами для наочності показано на схемі і прокоментовано в тексті статті.

Васьковський Дмитро
Розширюємо інструментарій для оцінювання персоналу — сервіс HR Grades

Чому кадрове питання набуває такого важливого значення для компаній? Охарактеризуємо його комплексно. Воно охоплює і завдання з підвищення професійного рівня, і спрямовування на розвиток, і кар’єрне зростання, і налагодження постійного двостороннього зв’язку між керівництвом і виконавцями. Розв’язанню цих завдань сприяла розробка методологій з управління і розвитку персоналу. Сервіс HR Grades — це повноцінний інструмент для оцінювання персоналу. Він дає можливість поєднати набір компетенцій або критеріїв для оцінювання з підходящою шкалою і проводити регулярні атестації. Схема надає готові до використання шаблони. Які саме переваги має сервіс HR Grades — про це йдеться в матеріалі.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • Працівник тривалий час не виходить на роботу. Встановити причини цього неможливо, оскільки він за місцем реєстрації не проживає, місце перебування його невідоме, по телефону зв’язатися з ним неможливо. Як має діяти в цьому випадку роботодавець? Чи можливе припинення трудових відносин із таким працівником?
  • Працівник унаслідок тимчасової непрацездатності більше ніж чотири місяці підряд не з’являється на роботі. Яким чином цей працівник може бути звільнений за пунктом 5 статті 40 КЗпП, якщо він перебуває на стаціонарному лікуванні і не дає письмової згоди на розгляд виборним органом первинної профспілкової організації подання роботодавця щодо надання попередньої згоди на його звільнення без його участі, а також не уповноважує представника бути присутнім при розгляді цього подання?
  • Відповідно до письмового наказу роботодавця працівника притягнуто до дисциплінарної відповідальності, але він усіляко ухиляється від ознайомлення під розписку із цим наказом. Яким чином у такій ситуації можна виконати вимоги частини четвертої статті 149 КЗпП?
  • Працівниками територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки було виявлено факт порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки завідувачем складом. За це його було притягнуто до адміністративної відповідальності. З яких підстав та в який строк можна звільнити цього працівника, з огляду на те, що в ми¬нулому він уже не раз притягувався за аналогічні правопорушення до дисциплінарної відповідальності (оголошувалися догани)?
  • Підприємство прийняло на роботу прибиральника території зі строком випробування один місяць. Протягом цього строку керівництво підприємства неодноразово виявляло неякісне прибирання території працівником, про що свідчать доповідні записки начальника господарської дільниці. Чи можна звільнити працівника як такого, що не витримав випробування за статтею 28 КЗпП?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

  • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації» від 27 березня 2014 року № 1169-VII
  • Указ Президента України «Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 року № 303/2014