Зміст журналу «Довідник кадровика» № 8 — 2014


Шановні колеги!

До редакції журналу телефонують працівники кадрових служб зі східних регіонів України і запитують, на яких підставах можна надати працівникам тривалі відпустки для збереження їх життя і здоров’я з огляду на ситуацію, яка там склалася.

Як відомо, Законом «Про відпустки» передбачено надання різних видів відпусток, у тому числі і без збереження заробітної плати.

Однак буває й так, що працівник уже використав усі можливі відпустки, а все ж нема можливості повернутися на роботу, і тоді роботодавець може звільнити його за прогул. Чи правильно це?

Відповідь на запитання дало Міністерство соціальної політики України у листі від 8 липня 2014 року № 7302/3/14-14/13.

«З метою недопущення звільнення власником або уповноваженим ним органом підприємства, установи, організації громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах, Мінсоцполітики звертає увагу на таке.

Працівники, які не виходять на роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення антитерористичної операції, або ті, які залишаються у таких районах під час проведення антитерористичної операції і не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя та здоров’я, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП України на підставі «прогул».

Зазначене зумовлено необхідністю збереження життя і здоров’я таких працівників та їх сімей і вважається як відсутність на роботі з поважних причин. У такому випадку за працівниками зберігаються робоче місце та посади.

Разом з тим пропонуємо рекомендувати роботодавцям за необхідності надавати працівникам на їх прохання оплачувані відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, що надаються працівникам в обов’язковому порядку, та відпустки без збереження заробітної плати, які надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством».

Бажаємо вам миру й добра!

З глибокою повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Оплата листка непрацездатності

Оформлення повторної декретної відпустки

КОРИСНІ ПОРАДИ

Відпустки: актуальні консультації для кадровика

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Герасимов Олексій
Скорочення працівників на підприємстві: основні етапи та документальне оформлення (Закінчення)

Роботодавець планує звільнення працівників у зв’язку із скороченням чисельності або штату. Як це зробити правильно, дотримуючись усіх законодавчих норм? А чи важливою є послідовність дій роботодавця при цьому? Яка роль профспілки? Кого слід повідомити насамперед про таке рішення? Коли попередити працівників? Які документи слід оформляти? Які практичні питання вирішувати? Пропонуємо нашу допомогу-підказку всім, хто стикається з такою проблемою.

НОВИНКИ

Вересневий спецвипуск від журналу «Довідник кадровика»

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Герасимов Олексій
Практичні аспекти проведення атестації працівників

У практичній діяльності будь-якого підприємства існує порядок посадового просування з урахуванням здібностей працівника, фахової підготовки, стажу та інших факторів. Порядок і критерії просування залежать від умов найму, виду робіт і займаної посади. Головними критеріями слугують стаж і якість роботи. Враховується також здатність виконувати більш відповідальну роботу й ефективність праці. Цим та іншим питанням атестації працівників присвячено цю статтю.

Биць Ігор
Випробування при прийнятті на роботу

Приймаючи на роботу нового працівника, роботодавець має право переконатися в тому, що працівник справді є фахівцем, застосувавши до такого кандидата на посаду випробування, за результатами якого ухвалюватиме рішення щодо рівня професійності та доцільності у прийнятті його на роботу. Отож, якщо ви плануєте прийняти працівника з випробуванням і хочете знати про особливості укладення трудових договорів із встановленням випробування, пропонуємо статтю, в якій ідеться про те, який строк випробування можна встановити, про порядок його обчислення, проходження, продовження строку випробування і т. ін.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Постернак Микола
Курс «Основи загальнообов’язкового державного соціального страхування»
ЗАНЯТТЯ 8. Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

На практиці часто виникають запитання, як визначити розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати, якщо до настання страхового випадку працівник пропрацював на підприємстві менше одного календарного місяця або захворів у перший день роботи, з яких виплат її обчислювати, як оплачувати ЛН сумісникам, працівникам, переведеним з іншого підприємства, або тим, що поєднують роботу з навчанням в аспірантурі або з підприємницькою діяльністю…

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Бойко Микола
Про направлення офіційного опонента на захист дисертації в іншу місцевість

Працівника направляють офіційним опонентом на засідання спеціалізованої вченої ради в іншу установу (інше місто). Хто має оплачувати йому проживання, проїзд тощо, якщо установа, в якій працює працівник, бюджетна? На підставі яких документів компенсують такі витрати? Чи можна на прохання офіційного опонента надати додатково один день на відрядження?

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про відшкодування моральної шкоди у разі загибелі працівника» від 25 червня 2014 року (Витяг)

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • На підприємстві скорочено посаду касира, оскільки заробітна плата перераховується на карткові рахунки працівників. Водночас виникла потреба періодично виплачувати кошти готівкою певній категорії осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами. У зв’язку з цим відповідно до наказу директора функції касира було покладено на бухгалтера з нарахування заробітної плати. Працівниця, яка обіймає цю посаду, ознайомившись із відповідним наказом, не заперечувала проти виконання функцій касира, але відмовилася укладати договір про повну матеріальну відповідальність. Чи обов’язково укладати з нею такий договір?
 • Із працівником укладено контракт строком на два місяці. Але згодом виникла виробнича потреба використати працю цього працівника ще протягом двох місяців для заміщення тимчасово відсутнього працівника. Як правильно переоформити контракт? Чи треба робити тижневу перерву між закінченням строку дії першого контракту й укладенням наступного? Чи потрібно вносити до трудової книжки запис про переоформлення контракту?
 • Науково-педагогічного працівника звільнено у зв’язку з виходом на пенсію. Після цього він звернувся до закладу з приводу праце¬влаштування на попередню посаду. Чи можна цього пенсіонера прийняти знову на посаду науково-педагогічного працівника, якщо він переїхав на постійне проживання в іншу місцевість? Якої тривалості надається відпустка науково-педагогічним працівникам, що працюють за строковим трудовим договором (контрактом) неповний рік?

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Цимбалюк Світлана
Формуємо соціальний пакет на підприємстві

Усе більше роботодавців і керівників докладають певних зусиль для формування корпоративного духу і лояльності з боку працівників. А які ж чинники впливають на мотивацію працівника? Безперечно, це можливості для професійного та особистісного розвитку, ставлення керівників і колег по роботі, надання соціальних виплат, винагород і благ — все, що створює відчуття захисту, турботи й комфорту. Далі постає запитання: як же сформувати набір соціальних виплат, винагород і благ і що може впливати на структуру соціального пакета й розмір виплат і винагород, що їх одержують наймані працівники?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 25 червня 2014 року № 208
 • Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року № 12» від 30 травня 2014 року № 18
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Про надання роз’яснення» від 17 лютого 2014 року № 1617/0/14-14/18
 • Лист Міністерства юстиції України «Щодо застосування антикорупційного законодавства» від 11 березня 2014 року № 1050-0-4-14-1111 (Витяг)
 • Лист Міністерства фінансів України «Щодо застосування законодавства при відшкодуванні здійснених під час закордонного відрядження витрат» від 8 січня 2014 року № 31-07250-06-29/19
 • Лист Міністерства фінансів України «Щодо застосування критерію суттєвості» від 28 березня 2014 року № 31-08420-07/23-639/1/1084
 • Лист Міністерства охорони здоров’я України «Щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення» від 6 травня 2014 року № 10.02.11/520-4504
 • Лист Міністерства охорони здоров’я України, Профспілки працівників охорони здоров’я України «Про правомірність залучення медпрацівників первинної ланки до чергувань вдома та оплати праці» від 23 травня 2014 року № 10.03.68/14230, 01-115
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» від 16 червня 2014 року № 1/9-319