Зміст журналу «Довідник кадровика» № 9 — 2014


Шановні колеги!

Протягом останніх місяців законодавцем було внесено багато змін, запроваджено нові норми, які стосуються трудового права, соціального і пенсійного забезпечення тощо. Ми інформуємо вас про ці зміни не лише у наших друкованих виданнях (журналах «Довідник кадровика», «Кадрова практика», газеті «Кадри і зарплата»), а й на сайті ВГО «Всеукраїнська асоціація кадровиків».

У цьому номері журналу ми підібрали для вас основні зміни до законодавства, які ви повинні знати і виконувати.

Звертаю вашу увагу, що з 3 серпня поточного року набула чинності норма щодо військового збору у розмірі 1,5 % від об’єкта оподаткування. Цей збір встановлюється тимчасово, до 1 січня 2015 року.

З рахунками можна ознайомитися на відповідних сайтах Державної фіскальної служби.

Вартий уваги і лист Держстатистики від 4 липня 2014 року № 09.3-6/145-14, в якому розглядається відображення у формах державної статистичної звітності з праці працівників, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації. Так, у формі № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» таких працівників відображають лише у рядку 3070 «Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду». При цьому вони не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників за аналогією з працівниками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та по догляду за дитиною. Також вони не відображаються у показниках руху кадрів і фонду робочого часу.

Бажаємо вам миру й добра!

З глибокою повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Особливості прийняття на роботу іноземців та осіб без громадянства

Які особи вважаються особами без громадянства та в чому полягає їх відмінність від іноземців? Які підстави вважаються законними для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України з наданням посвідки на проживання? На який строк видається дозвіл на працевлаштування іноземців в Україні?

НОВИНКИ

Нестандартні ситуації під час звільнення: актуальні консультації для кадровика

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Рожнов Віктор
Деякі особливості внесення записів до трудової книжки працівника

Як правильно оформити записи про присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічним працівникам; про присвоєння чергового рангу (державна служба)? Чи вноситься до трудової книжки запис про присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам і класу водіям автотранспортного засобу? У якому порядку вноситься запис про заохочення працівників за успіхи в роботі?

ДАЙДЖЕСТ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА

Зведена інформація для кадровика: І півріччя 2014 року

Увага! Підвищено ставки деяких податків і зборів. Уведено збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі юридичними і фізичними особами іноземної валюти. Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування втратили право на грошову допомогу в розмірі 10 місячних посадових окладів у разі виходу на пенсію. Знижено розмір пенсії державним службовцям. Відбулися зміни у законодавстві про мобілізацію…

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Постернак Микола
Курс «Основи загальнообов’язкового державного соціального страхування»
Заняття 9. Обчислення середньої заробітної плати для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах особам, що працюють за трудовим договором (контрактом)

Як визначити розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати, якщо працівниця пропрацювала на підприємстві менше одного календарного місяця або не мала заробітку в розрахунковому періоді чи страховий випадок настав у перший день роботи?
Які періоди виключають із розрахункового періоду? Як оплачувати ЛН у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці, яка працює за сумісництвом; поєднує роботу з навчанням в аспірантурі або з підприємницькою діяльністю; переведена з іншого підприємства; у разі передчасних або багатоплідних пологів?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Киба Володимир
Збереження відпусток раніше встановленої тривалості

Якщо працівник продовжує працювати на своїй посаді, за якою раніше він мав право на відпустку більшої тривалості, ніж це передбачено чинним законодавством, якої тривалості йому слід надати відпустку зараз? Якими нормами у цьому випадку слід керуватися?

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного суду України «Про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні» від 2 липня 2014 року № 6-76цс14

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Жінка має дитину віком 14 років і є опікуном шестирічної дитини. Якої тривалості надати їй соціальну відпустку, передбачену статтею 19 Закону України «Про відпустки»: 10 календарних днів чи 17 (як жінці, яка має двох або більше дітей віком до 15 років, та особі, що взяла дитину під опіку)? Чи має право на таку відпустку жінка, яка має власну дитину віком до 15 років і яка усиновила дитину віком до 15 років?
 • Чоловік став вдівцем 5 червня 2012 року, має двох дітей: 24.02.1998 і 17.02.2001 р. н. Його жінка перед смертю тривалий час не працювала, перебувала на інвалідності. Такий працівник має право на додаткову відпустку за 2013 рік як батько (вдівець), що має двох дітей віком до 15 років, і як батько, що виховує дітей без матері (17 календарних днів). Чи має він право на таку ж саму відпустку за 2012 рік? Якщо має, то які документи потрібно подати?
 • Працівниця отримала опікунство над дитиною 25 січня 2013 року. 29 листопада цього ж року опікунство було знято. Чи може така працівниця отримати додаткові 10 календарних днів відпустки після 29 листопада 2013 року?
 • Чи може комісія або уповноважений із соціального страхування підприємства ухвалити рішення щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з травмою, що сталася внаслідок алкогольного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням?
 • Працівникові підприємства встановлено безстрокову інвалідність (II група, рекомендації — непридатний до регулярної праці). Що в цьому разі слід розуміти під терміном «нерегулярна праця»? Працівник повинен працювати 36 год. чи за його заявою підприємство має встановити йому іншу (меншу) тривалість робочого часу, наприклад, 35,5 год.?
 • Чи потрібно вносити запис до трудової книжки працівника, якщо він пройшов навчання за контрактом у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з метою набуття і систематичного оновлення спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту (навчання потрібне підприємству)? Якщо так, то як правильно його зробити? Хто має внести відповідний запис: відділ кадрів за місцем роботи працівника чи методичний центр цивільного захисту, де він проходив навчання?
 • Як оплатити довідку працівникові, у якого робочий день за графіком із 07.00 до 19.00, але на роботу він не виходив, оскільки відповідно до повістки райвійськкомату його викликали на збори, де він перебував з 08.00 до 16.00?
 • Чи зараховується період навчання лікаря в інтернатурі на контрактній основі до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, якщо:
  • лікар отримав кваліфікацію на контрактній основі в недержавному медичному закладі охорони здоров’я, а навчання в інтернатурі проходив у державному медичному закладі охорони здоров’я на контрактній основі? Після проходження інтернатури йому видали довідку без занесення запису до трудової книжки;
  • якщо запис про проходження інтернатури на контрактній основі занесено до трудової книжки працівника за основним місцем роботи, за його бажанням, на підставі виданої довідки?

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Лазоренко Олександр
Порядок заповнення листка непрацездатності в медичному закладі та на підприємстві

У яких випадках видається ЛН і які частини заповнюють у медичному закладі, а які — на підприємстві? Як оформляють листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами? Чи можна виправляти помилки на листку непрацездатності і як відновити втрачений?

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Кравцов Сергій
Організація робочих місць діловодів: загальні норми

Від правильної організації робочих місць залежить продуктивність праці працівників, їхнє здоров’я, комунікабельність і мобільність, а також інші речі, що задіяні під час виконання трудових функцій. А як часто ви замислюєтеся над тим, чому робочі місця ваших працівників мають такий, а не інакший вигляд і як це впливає на продуктивність їх праці?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Закон України «Про внесення змін до законів України «Про освіту» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо гарантій для студентів, аспірантів, педагогічних, науково-педагогічних працівників» від 3 липня 2014 року № 1575-VII
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій соціального захисту військовослужбовців в особливий період» від 4 липня 2014 року № 1589-VII
 • Указ Президента України «Про часткову мобілізацію» від 21 липня 2014 року № 607/2014
 • Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги» від 13 червня 2014 року № 383/684/698
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації» від 11 січня 2014 року № 26
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Про збереження місця роботи працівників, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах» від 8 липня 2014 року № 7302/3/14-14/13
 • Роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби «Щодо надання роз’яснення стосовно виплати грошової допомоги у розмірі 10 місячних посадових окладів» від 12 травня 2014 року
 • Лист Державної служби статистики України «Стосовно відображення даних щодо працівників, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації» від 4 липня 2014 року № 09.3-6/145-14

ШПАРГАЛКА НА КОЖЕН ДЕНЬ

 • Оновлено звіти зі статистики праці
 • Допомога по тимчасовій непрацездатності й по вагітності та пологах
 • Зарахування періодів до страхового стажу для оплати листків непрацездатності