Кодекс етики суддів та Правила поведінки працівників апарату судів оновлять

Дата публікації: 20.06.2018

Рада суддів України створила робочі групи для оновлення положень Кодексу суддівської етики та підготовки коментаря до Кодексу суддівської етики, а також для оновлення Правил поведінки працівника апарату суду. Про це повідомляє прес-служба РСУ.

"Зміни до Кодексу та Правил є вкрай необхідними з огляду на те, що змінилось багато законодавчих актів, відбувається судова реформа, сформовано Верховний Суд, змінились повноваження Конституційного Суду України, прийнято нові процесуальні кодекси. В решті-решт, цей документ покликаний допомогти суддям у формуванні високих стандартів поведінки, що сприятиме підвищенню рівня довіри громадян до судової влади. Правила поведінки працівників апарату судів взагалі не оновлювались ще з 2009 року." - зауважив голова Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів, Єгор Краснов.

Увійти до складу робочих груп запропоновано також і представникам органів суддівського врядування, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, а також представникам правничих асоціацій.

Нагадаємо, що у 2014 році Радою суддів України було створено робочу групу з-поміж чинних суддів та науковців, яка провела глибинне дослідження практики застосування міжнародних стандартів у сфері суддівської етики, проаналізувала поточну практику притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні, а також ідентифікувала проблемні питання щодо розуміння та однакового тлумачення положень Кодексу суддівської етики як членами дисциплінарного органу, так і суддям. 

Вперше Кодекс суддівської етики було затверджено ХІ черговим з'їздом суддів України 22 лютого 2013 року, а текст Коментаря до Кодексу суддівської етики був схвалений до видання рішенням Ради суддів України 16 лютого 2016 року. Правила поведінки працівників апарату суду затверджено рішенням №33 Ради суддів України від 6 лютого 2009 року.

Джерело: ukrainepravo.com

Видання для кадровиків Журнали реєстрації