Коли в наказі вживається термін «відбуваю у службове відрядження…»


У штатному розписі державного закладу заступників головного лікаря нема. Двоє осіб з кадрового резерву мають повноваження виконувати обов’язки головного лікаря під час його хвороби або відпустки за листом-погодженням головного державного санітарного лікаря України. Коли головний лікар їде у відрядження, в наказі зазначається: «Відбуваю до м. Київ…» (чи до іншого міста), а не «Відрядити…». Як правильно? І чим це можна підтвердити для надання роз’яснення?

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок направлення у відрядження (зокрема й працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів), є: стаття 121 КЗпП, Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» від 18 вересня 1996 року № 841/96, постанови Кабінету Міністрів України «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23 квітня 1999 року № 663, «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон» від 11 грудня 1992 року № 698 і «Про службові відрядження в межах України керівників органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України» від 15 березня 2002 року № 337 та Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59 (далі – Інструкція про службові відрядження).

Згідно з Інструкцією про службові відрядження службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі – підприємство), на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за умови наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).

Направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється керівником цього підприємства або його заступником і оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування підприємства, куди відряджено працівника, строку й мети відрядження. Для опису процедур, пов’язаних з направленням працівника у службове відрядження, в Інструкції про службові відрядження вживаються такі терміни та словосполучення: «підприємство, що відряджає працівника», «працівник відбуває у відрядження», «день вибуття у відрядження», «день прибуття з відрядження».

З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції випливає, що наказ – це розпорядчий документ, який видається в процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності на підставі й на виконання чинних законів, указів, урядових постанов і розпоряджень, наказів, положень та інструкцій вищих органів і є актом внутрішнього управління, чинність якого не виходить за межі певної галузі конкретного підприємства, об’єднання, установи. Розпорядженням є підзаконний акт управління, який видається керівником підприємства з оперативних та інших питань, в одноособовому порядку, має обов’язкову силу для суб’єктів, яким воно адресоване.

Таким чином, видання наказу чи розпорядження про направлення у службове відрядження є службовим дорученням працівникові підприємства виконати певну дію, а саме відбути у службове відрядження. При цьому даючи працівникові вказівку відбути у службове відрядження, в наказі чи розпорядженні керівник підприємства вживає термін «Відрядити…».

Однак керівник підприємства не може вжити цей термін стосовно самого себе, оскільки не може сам собі давати вказівки вчиняти певні дії. При потребі для відрядження керівника підприємства наказ чи розпорядження, в якому вживається термін «Відрядити…», може підписати заступник керівника, якому надано право підпису розпорядчих документів підприємства.

На практиці при виданні наказу чи розпорядження про направлення у службове відрядження керівника підприємства, у разі його підписання безпосередньо керівником, вживається термін «Відбуваю у службове відрядження…». Зазначене зумовлене тим, що на час службового відрядження керівник підприємства виконання обов’язків керівника покладає на іншого працівника. При цьому в наказі вживається формулювання «Виконання обов’язків керівника на період мого відрядження покладаю на…». Також у наказі чи розпорядженні про направлення у службове відрядження керівника підприємства дається доручення головному бухгалтеру чи бухгалтерії підприємства провести виплату належних керівникові підприємства коштів у зв’язку з відбуттям його у службове відрядження.

Таким чином, керівник підприємства, підписуючи наказ чи розпорядження про своє службове відрядження, повідомляє інших працівників про прийняте ним рішення відбути у службове відрядження (Відбуваю у службове відрядження…), про особу, яка на період його відрядження виконуватиме обов’язки керівника (Виконання обов’язків керівника на період мого відрядження покладаю на…), а також дає вказівку бухгалтерії підприємства профінансувати витрати, пов’язані з його службовим відрядженням.

Слід зазначити, що, ухвалюючи рішення про службове відрядження керівника та про визначення посадової особи, яка на період відрядження виконуватиме обов’язки керівника, треба керуватися документами підприємства, які визначають повноваження керівника підприємства щодо можливості самостійного чи за погодженням з органом управління ухвалення керівником рішень із цих питань. Такими документами можуть бути названі вище нормативно-правові акти, статут чи положення підприємства, контракт керівника підприємства, накази та/або інші розпорядчі акти власника чи уповноваженого ним органу. Якщо треба, погодження питання відбуття керівника підприємства у службове відрядження чи питання визначення посадової особи підприємства, яка на період відрядження виконуватиме обов’язки керівника, документи про отримання такого погодження (листи) мають зазначатись у наказі чи розпорядженні про службове відрядження як підстава для їх видання.

«Довідник кадровика»
Володимир ЛОСЬ,
заступник директора департаменту по роботі з персоналом НАК «Нафтогаз України»

kadrovik.ua