Коли Держпраці можна не пустити на перевірку


Контролюючі органи можуть здійснювати перевірки тільки у разі затвердження та оприлюднення у встановленому Законом порядку уніфікованих форм актів, що відповідають новій Методиці

Органи державного нагляду (контролю) можуть здійснювати перевірки тільки у разі затвердження та оприлюднення у встановленому Законом порядку уніфікованих форм актів, що відповідають новій Методиці. При цьому ті органи, які не затвердили та не оприлюднили у встановленому Законом порядку відповідні форми, втрачають можливість проведення заходів державного нагляду (контролю), оскільки за результатами перевірок можливо складання актів перевірок виключно за уніфікованою формою.

Відповідне положення міститься у постанові П’ятого апеляційного адміністративного суду від 5 лютого 2020 року у справі № 540/1990/19.

Обставини справи

ПрАТ звернулося в суд із позовом до Держпраці, в якому просило визнати протиправним та скасувати наказ «Про анулювання дозволів», який було видано після того, як позивач не допустив контролюючий орган до перевірки.

Позивач вважає, що він діяв правомірно, оскільки орган державного нагляду (контролю) повинен був затвердити та оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті уніфіковану форму акта, яка б відповідала новій Методиці, тобто до початку здійснення планової перевірки позивача, чого зроблено не було, а використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) не уніфікованих актів є прямим порушенням частини 15 статті 4 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. В зв’язку з чим позивач вважає, що мав всі підстави для відмови в допуску перевіряльників» від 5 квітня 2007 року № 877-V.

Посилаючись на вказане, просив позов задовольнити.

Рішенням місцевого суду у задоволенні адміністративного позову відмовлено.

В апеляційних скаргах апелянти просять рішення суду скасувати та прийняти нову постанову, якою задовольнити адміністративний позов у повному обсязі, посилаючись на порушення норм права.

Позиція Суду

Апеляційний суд погодився з рішенням місцевого суду, визначивши недопуск контролюючого органу законним, з огляду на таке.

За правилами частини 15 статті 4 Закону при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.

Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) та Методика розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (далі — Методика), були затверджені постановою Кабміну від 10 травня 2018 року № 342.

Із виданням Кабміном цієї постанови були докорінно змінені підходи до розроблення органами державного нагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, та затверджена уніфікована форма акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), яка за структурою, формою та змістом відрізняється від форми, що була затверджена постановою Кабміну від 28 серпня 2013 року № 752.

Уніфікована форма акта, яка була затверджена Постановою № 752, була скасована Постановою № 342.

Отже, судова колегія вважає за необхідне зазначити, що органи державного нагляду (контролю), можуть здійснювати перевірки тільки у разі затвердження та оприлюднення у встановленому Законом порядку уніфікованих форм актів, що відповідають новій Методиці. При цьому, ті органи, які не затвердили та не оприлюднили у встановленому Законом порядку відповідні уніфіковані форми актів втратили можливість проведення заходів державного нагляду (контролю), оскільки за результатами перевірок можливо складання актів перевірок виключно за уніфікованою формою.

Разом з цим, на час проведення планової перевірки ПрАТ Держпраці не затвердила та не оприлюднила у встановленому Законом порядку уніфіковану форму акта, що відповідає новій Методиці, яка була затверджена Постановою № 342, а тому, на думку колегії не мала права проводити зазначену планову перевірку.

За правилами статті 10 Закону суб’єкту господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю), серед іншого, надано право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо, зокрема, органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.