Реєструйся

Коригування виплат, які враховуються при обчисленні середньої зарплати


Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України у листі від 22 березня 2019 року № 383/0/206-19 надано роз’яснення щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки та в межах компетенції повідомляється.

Умови оплати праці керівників комунальних підприємств визначаються в контракті з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»

Від 19 травня 99 року № 859 (далі — Постанова).

Контракт з керівником комунального підприємства укладають керівники місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 Постанови розмір посадового окладу керівника підприємства встановлюється залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії.

При визначенні посадового окладу керівника комунального підприємства необхідно враховувати мінімальний оклад (тарифну ставку) основної професії згідно із штатним розписом підприємства.

Тому у разі зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівника основної професії вносяться зміни до контракту щодо збільшення посадового окладу керівника комунального підприємства.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу всіх видів відпусток, в тому числі і керівнику комунального підприємства, проводиться згідно з нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (далі — Порядок), виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Відповідно до пункту 10 Порядку у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт підвищення.

Коефіцієнт підвищення, на який необхідно провести коригування виплат, визначається шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку), який працівник мав до підвищення.

Тобто основною вимогою для проведення коригування є підвищення окладів, яке відбулося відповідно до актів законодавства, а також за рішенням, передбаченим у колективному договорі, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток.

Частиною третьою пункту 10 Порядку передбачено, що у разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.

Водночас, оскільки у зазначеному в листі випадку підвищення посадового окладу керівнику комунального підприємства відбулося без підвищення кваліфікації чи переведення на вищеоплачувану роботу, то виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження відповідно до норм Порядку, коригуються на коефіцієнт підвищення посадового окладу.