Передплати журнал

Медстрахування працівників коштом підприємства не оподатковується


Міндоходів у роз’ясненні від 14 травня 2014 року зазначило, що  медичне страхування своїх працівників коштом підприємства не оподатковується. 

Відповідно до ПКУ об’єкт оподаткування ПДВ — це операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Згідно з чинним законодавством постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Відповідно до ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з:

  • надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів;
  • надання послуг із загальнообов’язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування), недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів та рахунків учасників фондів банківського управління, адміністрування недержавних пенсійних фондів.