Передплати журнал

Механізм подання форми звітності N 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу»


Мінсоцполітики у листі від 21 серпня 2013 року надало роз’яснення щодо подання форми звітності N 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

Відповідно до п. 4 час. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавець зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі подавати інформацію про попит на робочу силу (вакансії).

На виконання даної норми Закону Міністерством соціальної політики України видано наказ від 31.05.2013 N 316 «Про затвердження форми звітності N 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання».

Згідно з вимогою пункту 2.1 Порядку подання звітності N 3-ПН така звітність подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й). Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

У разі якщо роботодавець планує укомплектувати вакансію самостійно, без допомоги служби зайнятості, він також зобов’язаний подати форму N 3-ПН, при цьому, згідно з пунктом 2.2.6 Порядку подання цієї звітності, зазначивши у ній, що не потребує укомплектування вакансії за сприянням служби зайнятості.

У випадку якщо вакансія передбачена штатним розписом, роботодавець має подавати інформацію за формою N 3-ПН до внесення відповідних змін у штатний розпис.