Передплати журнал

Мінсоцполітики розглянуло особливості звільнення невідповідного працівника


Мінсоцполітики у листі № 306/13/116-13 зазначило, що для звільнення працівника у зв’язку з виявленою невідповідністю посаді важливо, щоб неналежне виконання ним трудових обов’язків було наслідком недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які свідчать про відсутність вини працівника в неналежному виконанні трудових обов’язків і не можуть бути підставою для його звільнення через систематичне невиконання обов’язків без поважних причин.

У разі прийняття рішення атестаційною комісією про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві перевести працівника за його згодою на іншу посаду, яка відповідатиме його професійному рівню, або направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії з відповідним обґрунтуванням доводяться до відома працівника у письмовій формі.

У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду або від професійного навчання за рахунок коштів роботодавця роботодавець має право звільнити працівника відповідно до КЗпП.