Мінсоцполітики розповіло про індексацію зарплати


Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп

Мінсоцполітики в листі № 75/10/136-15 розповіло про індексацію заробітної плати.

Згідно з п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення (далі — Порядок), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, не мають разового характеру, зокрема оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами ) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати.

Механізм проведення індексації у разі підвищення грошових доходів визначено п. 5 Порядку, яким передбачено, що у разі підвищення розмірів мінімальної зарплати, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не здійснюється. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

У випадку, коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку.

Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Пунктом 4 Порядку передбачено, що у випадку, коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Пунктом 10.3 Порядку передбачено, що для працівників, які використовували відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку та відпустку без збереження зарплати, при визначенні базового місяця для проведення індексації зберігаються такі ж умови нарахування сум індексації, як і в інших працівників, займають аналогічні посади, з урахуванням положень пунктів 1.1, 4 та 5 Порядку.

Враховуючи це, якщо у працівника 2 рази підвищується заробітна плата, то місяць підвищення вважається базовим. Сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення або не виплачується, якщо сума підвищення перевищує суму індексації.

Для проведення порівняння суми підвищення зарплати та суми індексації розрахунки в базовому місяці здійснюються за повний робочий час.

Якщо працівник переведений на 0,5 ставки, то виплата певної суми індексації здійснюється за фактично відпрацьований час.

Що стосується нарахування суми індексації працівнику, який працює на декретній посаді, то місяць підвищення його посадового окладу вважається базовим.

Якщо після тимчасової непрацездатності працівник приступає до роботи і отримує підвищений посадовий оклад, то базовим місяцем для цього працівника буде вважатися місяць підвищення посадового окладу за посадою, яку він займає. Виплата суми індексації проводиться після виходу працівника на роботу.

У випадку, якщо працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, базовий місяць визначається залежно від підвищення заробітної плати за посадою, яку займав працівник до відпустки.

За матеріалами Юрліги