МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ: «АРХІВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ»


Наприкінці 2017 року в житті архівної спільноти відбулася непересічна подія — Міжнародна науково-практична конференція «Архіви в сучасному світі: виклики та завдання», що проходила 7 та 8 грудня в Києві. Захід було організовано з нагоди 100-ліття розвитку архівної системи в Україні з метою обговорення нагальних проблем, що виникають у  роботі сучасних архівів, та окреслення способів (шляхів) їх вирішення.

Організаторами заходу були:
— Національна академія державного управління при Президентові України;
— Державна архівна служба України;
— Спілка архівістів України;
— Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства;
— Центральний державний електронний архів України;
— Центральний державний архів зарубіжної україніки.

У конференції взяли участь понад 100 учасників, які представляли органи влади, центральні державні й обласні архіви, наукові установи, вищі навчальні заклади, банківський сектор, ІТ-сферу, громадськість. Статус «міжнародної» забезпечувала заходові участь представників архівної спільноти Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Польщі.

Офіційна частина роботи конференції складалася з Пленарного засідання та сімох робочих секцій:
— «Проблеми електронного архівознавства і документознавства та шлях їх вирішення»;
— «Доступ до документів НАФ: між традицією та сучасністю»;
— «Архівна україніка в сучасному інформаційному просторі»;
— «Проблеми сучасної архівної справи та практики»;
— «Практика оцифрування архівних документів: вітчизняний та зарубіжний досвід»;
— «Різні аспекти дослідження документа з позиції його міждисциплінарного характеру»;
— «Проблеми підготовки та професійної реалізації фахівців архівної сфери».

Розпочинаючи роботу конференції, президент Національної академії державного управління при Президентові України Василь Куйбіда наголосив на тому, що архівна справа надзвичайно важлива з точки зору збереження історичної спадщини для майбутніх поколінь, а архіви є не лише безцінним скарбом, а й великою інформаційною системою.

Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова зазначила, що, дбаючи про збереження минулого для нащадків, важливим у цьому процесі є обговорення й визначення завдань і механізмів, пов’язаних з архівною справою.

Сергій Дехтяренко, заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, присвятив свою доповідь питанню впровадження, організації та функціонування е-урядування в органах державної влади й органах місцевого самоврядування. Він повідомив, що із січня 2018 року заплановано перехід до розгляду проектів нормативних актів та інших документів в електронному вигляді. На його думку, якість роботи в цьому напрямі залежатиме від того, у який спосіб зберігатимуться документи.

Цікавим досвідом та особливостями роботи архівів своїх країн поділилися Войцех Возняк (генеральний директор державних архівів Республіки Польща), Андрій Рибаков (директор Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи), Гасан Гасанов (начальник відділу організації роботи архівів та керування документаційними процесами Національного архіву Республіки Азербайджан).

Важливою подією в межах конференції стало підписання Угоди про співпрацю між Спілкою архівістів України та Асоціацією польських архівістів (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich — SAP). З українського боку зазначений документ підписав голова Спілки архівістів України, професор Микола Щербак, з польського — заступник голови SAP Піотр Завільський. Одразу після підписання Угоди він передав українським колегам презентаційну продукцію та наукові видання SAP.

Також у межах роботи конференції відбулася протокольна зустріч голови Державної архівної служби України Тетяни Баранової з генеральним директором державних архівів Республіки Польща Войцехом Возняком. Вони обговорили стратегічні напрями активізації діяльності України й Польщі в архівній сфері, зокрема плани спільних виставок архівних документів і плідної співпраці між українськими та польськими архівістами.

Під час роботи секцій конференції було обговорено низку важливих проблем документо- й архівознавства, зокрема електронного, та шлях їх вирішення.

Оксана Безверхова, головний редактор журналу «Діловодство та документообіг»

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень