Передплати журнал

Нацкомфінпослуг затвердила положення про про погодження статуту недержавного пенсійного фонду


Розпорядженням № 2362 від 18 липня 2013 року Нацкомфінпослуг затвердила Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем.

Відповідно по Положення статут пенсійного фонду подається на погодження до Нацкомфінпослуг до державної реєстрації пенсійного фонду як юридичної особи. Пенсійні схеми подаються на реєстрацію в Нацкомфінпослуг після внесення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ.

Засновник пенсійного фонду подає до Нацкомфінпослуг відомості про власний фінансовий стан та ділову репутацію, а також відомості стосовно того, що він не перебуває в стані банкрутства, не має невиконаних заходів впливу за порушення на ринку фінансових послуг.

На титульній сторінці статуту пенсійного фонду, який подається Нацкомфінпослуг на погодження, повинна міститися інформація про дату та номер рішення засновника (зборів засновників) пенсійного фонду про затвердження статуту.

Кожний примірник статуту пенсійного фонду, що подається на погодження до Нацкомфінпослуг, має бути окремо прошитий, пронумерований, засвідчений підписами засновників (уповноваженою особою одноосібного засновника) та для юридичних осіб скріплений печатками (печаткою) засновників (одноосібного засновника).

Для погодження статуту пенсійного фонду до Нацкомфінпослуг подаються протягом 15 робочих днів з дати затвердження статуту такі документи:

1) заява про погодження статуту (змін до статуту) недержавного пенсійного фонду, складена за формою, встановленою в додатку 1 до цього Положення;

2) засвідчена підписом голови зборів засновника копія протоколу зборів засновників пенсійного фонду (копія документа уповноваженого органу одноосібного засновника, засвідченого печаткою засновника та підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження), що містить інформацію стосовно рішення про затвердження статуту пенсійного фонду (за винятком фізичної особи – засновника);

3) статут пенсійного фонду, оформлений відповідно до вимог глави 1 цього розділу (у 3 примірниках);

4) документи стосовно кожного із засновників пенсійного фонду.

Зміни до статуту пенсійного фонду подаються на погодження до Нацкомфінпослуг протягом 15 робочих днів з дати їх затвердження зборами засновників (засновником).

У пенсійній схемі обов’язково зазначаються повне найменування фонду, код за ЄДРПОУ фонду, реєстраційний номер фонду відповідно до Державного реєстру фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, а також місцезнаходження ради фонду.

Для реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) рада пенсійного фонду протягом 15 робочих днів з дати їх затвердження засновником (зборами засновників) подає до Нацкомфінпослуг заяву про реєстрацію пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду, складену за формою, установленою додатком 3 до цього Положення.