Не повідомили Держпраці про початок будівництва — чекайте на перевірку


Управління Держпраці у Вінницькій області звертає увагу замовників будівництва на необхідності дотримуватись Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджених наказом Мінсоцполітики України «Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» від 23 червня 2017 року № 1050.

До початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику має бути план з охорони праці з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

Замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити територіальному органу Держпраці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках,  в одному із таких випадків:

— якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;

— якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

Якщо субʼєкт господарювання не подасть попередню інформацію про виконання будівельних робіт до територіального органу Держпраці, тоді його обов`язково включать до плану перевірок Держпраці на 2022 рік.

 Матеріали до теми


Зобов’язання щодо оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
Міністерство юстиції України від 09 червня 2022 року надало роз’яснення, викладене у листі № 44816/55964-26-22/8.4.3. Так за результатами розгляду листа ...
Щодо зарахування до стажу державної служби періоду простою державного службовця та/або періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати
Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення щодо питань зарахування періодів до стажу державної служби та права на ...
Автоматично продовжено інвалідність та втрату професійної працездатності на період дії воєнного стану
Відповідно до урядових рішень, прийнятих під час війни, інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) для осіб, строк повторного ...