Неповнолітні діти мають право на відшкодування моральної шкоди за смерть на виробництві батька, — ВСУ


ВСУ висловився про відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю внаслідок травми на виробництві

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 11 березня 2015 року ухвалив постанову у справі № 6-208цс14, предметом якої був спір про відшкодування моральної шкоди.

Суд зробив правовий висновок про те, що за змістом статті 1168 ЦКУ, моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім’єю.

У зазначеній нормі поняття «діти» вжито в розумінні кровної спорідненості з померлим, оскільки особа не набуває особливого правового статусу, пов’язаного з її неповноліттям, а в числі найближчих до померлого осіб отримує право на відшкодування моральної шкоди, яке не пов’язане із віком особи.

Право на відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю особи, виникає у чоловіка (дружини), батьків (усиновлювачів), дітей (усиновлених), а також осіб, які проживали з нею однією сім’єю, з моменту смерті цієї особи.

До правовідносин, коли виробнича травма мала місце до 1 січня 2004 року (набрання чинності ЦК України), а смерть фізичної особи настала після зазначеної дати, при наявності причинного зв’язку з виробничою травмою, підлягають застосуванню положення статті 1168 ЦК України.

ВСУ