Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Дата публікації: 07.05.2018

Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII статтею 25 передбачено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Дані обмеження на депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних.

Джерело: km.dsp.gov.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації