Оформлення та ведення графіків відпусток


Надання відпустки є обов’язком роботодавця, проте при цьому працівники не мають права використовувати відпустки в час, визначений ними за своїм розсудом.

Черговість надання відпусток визначається графіком відпусток, який затверджується роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) (ст. 79 КЗпП  та ст. 10 Закону). 

Складання графіка відпусток здійснюється в такому порядку:

1. З’ясування волевиявлення працівника щодо періоду надання відпустки у поточному році.

2. Узгодження графіка відпусток та створення зведеного графіка відпусток.

3. Погодження графіка відпусток з виборним органом первинної профорганізації (профспілковим представником).

4. Затвердження графіка відпусток роботодавцем – керівником підприємства.

На сьогодні законодавством України не передбачено типової/примірної  форми графіка відпусток та не встановленострок затвердження графіків надання відпусток. Тому кожне підприємство має право скласти його у довільній формі або розробити власну форму графіка відпусток.

Сьогодні продовжують діяти Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.1984 року № 213 (далі — Типові правила). Пункт 20 Типових правил передбачає, що графіки відпусток складаються на кожний робочий рік не пізніше 5 січня. Проте не буде порушенням, якщо скласти і затвердити графік відпусток в інший термін, обумовивши це у колективному договорі підприємства.

Зазвичай, графік відпусток містить наступні реквізити: № п/п; П.І.Б працівника; посада, професія; вид відпустки; кількість календарних днів відпустки; дата надання відпустки за планом; підпис працівника.

Вище наведений приклад однієї з форм графіка відпусток, яку за потреби можна розширити. У графіках відпустокзазвичай не встановлюється конкретна дата початку відпустки, а визначається місяць початку використання відпустки або два місяці: місяць початку відпустки і місяць її закінчення.

Побажання працівників щодо термінів відпусток можуть бути оформлені у вигляді заяв чи зазначені вопитувальних листах. Тому у графіку надання відпусток може бути зазначено місяць, або – конкретну дату.

До  графіка  відпусток варто включати не лише щорічні, а й інші оплачувані додаткові відпустки (в т.ч. додаткові відпустки одиноким матерям та особам, які мають дітей), що надаються протягом календарного року, а також дні відпустки, невикористані працівником у минулому році.

При складанні графіка відпусток враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та наявність можливостей для відпочинку. Також повинен враховуватися ряд категорій працівників, якимнадається право на одержання відпустки за їх бажанням у зручний для них час, а саме:

1) особам віком до вісімнадцяти років;
2) інвалідам;
3) жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
4) жінкам,  які  мають  двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
5) одинокій матері (батьку),  які виховують дитину без батька (матері);  опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично  виховують  одного  або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
7) ветеранам праці та  особам,  які  мають  особливі  трудові заслуги перед Батьківщиною;
8) ветеранам війни,  особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,  а також особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту” ;
9) батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;
10) в  інших  випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Графіки відпусток повинні доводитися до відома всіх працівників під підпис. Найзручніша форма доведення їх до відома – це вивішування їх для загального ознайомлення в приміщеннях підприємств та їх структурних підрозділів.

Миколаївська міська рада професійних спілок