Передплати журнал

Органи Держказначейства затримують соціальні виплати від ФСС з ТВП


18.02.2016 року Кабінетом Міністрів України були прийняті постанови № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування», та № 151 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат».

Ці постанови КМУ також регулюють порядок соціальних виплат та їх перерахування з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд).

Однак проекти вищезазначених постанов Кабінету Міністрів України на погодження до Фонду не надходили.

У зв’язку з тим, що при затвердженні даних постанов, не було враховано специфіку проведення нарахування та отримання застрахованими особами соціальних виплат за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

У країні склалася критична ситуація, внаслідок чого органами Державної казначейської служби України затримуються розрахункові операції щодо перерахування матеріального забезпечення за платіжними дорученнями, поданими органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Листами Міністерства фінансів України від 28.03.2016 №31-29000-09-10/8924, від 29.03.2016 №31-29000-09-10/9026 були надані рекомендації Державній казначейській службі України, в яких зазначено про необхідність подання органами Фонду інформації в розрізі кожної фізичної особи по допомогах з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологах.

На виконання Порядку та листів Міністерства фінансів України органами ДКСУ надіслані попередження на адреси виконавчих дирекцій відділень Фонду про зупинення з 01.04.2016 перерахування коштів на здійснення соціальних виплат, відповідно по платіжних дорученнях, без наявного реєстру таких виплат.

Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 робочими органами Фонду здійснюється фінансування страхувальників-роботодавців, а не застрахованих осіб.

Згідно із пунктом 2 Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2010 № 26, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 111/18849, передбачені певні реквізити, які містяться в заяві-розрахунку, але відсутні в реєстрі, що вимагає Міністерство фінансів України відповідно до Порядку № 151.

Враховуючи зазначене, органи Фонду не мають технічної можливості надавати до органів ДКСУ інформацію в повному обсязі за формами, визначеними додатками 1-3 до Порядку № 151.

Незважаючи на це, органами ДКСУ з 04.04.2016 не приймаються до виконання платіжні доручення, що подаються виконавчими дирекціями відділень Фонду на фінансування матеріального забезпечення.

Сума не проведених органами ДКСУ платіжних доручень має тенденцію до зростання та станом на 08.04.2016 складає 59,9 млн.грн. по 12 обласним відділенням Фонду. В тому числі повернуто казначейством платежів на суму 13,1 млн. грн., не прийнято до виконання платіжних доручень на суму 46,8 млн. грн.

У зв’язку з цим, робочі органи Фонду вимушені звертатися до судових органів за захистом порушених прав та інтересів, як своїх так й застрахованих осіб, стягнення заборгованості по матеріальному забезпеченню.

Неперерахування коштів Фонду органами ДКСУ призводить до дискредитації Фонду в частині виконання функцій, покладених на нього законодавством, викривлення показників заборгованості Фонду перед страхувальниками, порушення законодавчо встановлених строків фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам.

З метою недопущення виникнення соціальної напруги, пов’язаної із наданням матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду, Виконавча дирекція Фонду письмово звернулася до Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України щодо забезпечення гарантованих статтею 46 Конституції України прав застрахованих осіб на своєчасне отримання матеріального забезпечення.

Керівництво Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності глибоко занепокоєне ситуацією, яка на даний час склалася, та вживає усіх можливих заходів щодо перерахування органами ДКСУ коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.

Джерело: ФСС з ТВП