Перелік змін до Порядку надання первинної медичної допомоги та Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян


Наказом МОЗ України «Про затвердження Змін до Порядку надання первинної медичної допомоги та Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» від 11 листопада 2020 року № 2593 внесено зміни до:

 

1. Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504

До змін

Після змін

Розділ ІІ містив пункти з 1 по 12

озділ ІІ доповнено пунктами 13 та 14 такого змісту

«13. Надавач ПМД забезпечує відбір зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання (перебування) пацієнта) та їх транспортування у лабораторний центр МОЗ за адміністративно територіальною належністю. Для організації тестування надавач ПМД забезпечує дотримання інфекційного контролю та виїзд до пацієнта за місцем його проживання (перебування) за необхідністю.

14. Надавач ПМД за необхідності організовує роботу «Гарячої лінії» з метою надання відповідей на найпоширеніші запитання щодо надання ПМД, в тому числі щодо лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.»

Пункт 2 додатка 1 до Порядку

«2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.»

Пункт 2 додатку 1 до Порядку викласти у такій редакції

«2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.»

Пункт 8 додатка 3 до Порядку

8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

Пункт 8 додатка 3 до Порядку викладено в іншій редакції:

«8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити, SARS-CoV-2.»

 

2. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455

 

До змін

Після змін

Пункт 1.9 розділу 1

Листок непрацездатності (довідка) в амбулаторно-поліклінічних закладах видається лікуючим лікарем (фельдшером) переважно за місцем проживання чи роботи. У разі вибору особою лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються за наявності заяви-клопотання особи, погодженої з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу, або його заступником, засвідченої підписом та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.

Пункт 1.9 розділу 1 виключено

У зв’язку з цим пункти 1.10–1.14 вважаються відповідно пунктами 1.9–1.13

Пункт 2.2. розділу 2

При втраті працездатності внаслідок захворювання або травми лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може
видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів.

Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, продовження листка непрацездатності до 30 днів проводиться
лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі — ЛКК, яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу, після комісійного огляду хворого, з періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення до МСЕК.

 В окремих випадках, коли захворювання вимагає тривалого лікування, наприклад у разі важких травм та туберкульозу
періодичність оглядів ЛКК з продовженням листка непрацездатності може бути не рідше 1 разу на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання.

 

Пункт 2.2 розділу 2 викладено в новій редакції:

При втраті працездатності внаслідок захворювання або травми лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 15 календарних днів.

Якщо непрацездатність триває понад 15 календарних днів, продовження листка непрацездатності до 30 днів проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі – ЛКК, яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу, після комісійного огляду хворого, з періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення до МСЕК.

В окремих випадках, коли захворювання вимагає тривалого лікування, наприклад у разі важких травм та туберкульозу періодичність оглядів ЛКК з продовженням листка непрацездатності може бути не рідше 1 разу на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання.

На період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацією та ліквідацією її спалахів та епідемій в Україні, лікуючий лікар в амбулаторнополіклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто на строк, необхідний для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) та/або завершення самоізоляції пацієнтом у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.»

Абзац другий пункту 2.22 розділу 2

У разі вибору особою рядового і начальницького складу лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи довідка видається відповідно до пункту 1.9
розділу 1 цієї Інструкції.

Абзац другий пункту 2.22 розділу 2 виключено.