Реєструйся

Підготовка кадрів: розвиток індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті


Кабінет Міністрів України 20 жовтня схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті» (№ 10177).

Після прийняття законопроєкту ВРУ здобувачі освіти матимуть більше можливостей:

  • самостійно обирати траєкторію навчального процесу;
  • формувати індивідуальний навчальний план;
  • регулювати строки навчання.

За пропозицією законопроєкту, річне навантаження на денній формі навчання становитиме 30 – 80 кредитів ЄКТС. Така варіативність річного навчального навантаження дасть змогу студентам самостійно вирішувати, як розподілити кількість кредитів упродовж їхнього терміну навчання.

Практиканти — здобувачі освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємстві — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Приклад

Зокрема, 240 кредитів можна буде засвоїти за 4 роки: по 60 кредитів на рік (як зараз) або ж, обравши більше навантаження — по 80 кредитів, завершити бакалаврську програму за 3 роки. Можна буде й навпаки — обрати менше навантаження на більший строк.

 

З одного боку, така гнучкість наблизить українську систему вищої освіти до європейських стандартів, а з іншого, — сприятиме суб’єктності студентів, адже вони матимуть більше свободи та незалежно прийматимуть рішення щодо темпу навчання й вибору дисциплін.

Спрощення вимог стандартів вищої освіти в частині обов’язкових компонентів, як запропоновано законопроєктом, посилить автономію ЗВО. Держава має забезпечити стандарти в регульованих спеціальностях та автономію в нерегульованих. Тому пропонується посилення вимог стандартів для регульованих професій шляхом зменшення мінімальної вибіркової компоненти ОП із 25 % до 10 %. Для нерегульованих спеціальностей же навпаки мінімальний відсоток вибіркових курсів залишається 25 %, але через послаблення вимог у стандарті, заохочується збільшення вибірковості значно більше за мінімум (до 50 %).

Законопроєкт також пропонує розширені можливості для запровадження закладами міждисциплінарних програм на бакалаврському рівні. На таких програмах здобувачі освіти зможуть спочатку вступити на галузь (програму, яка включає групу спеціальностей), а далі, зорієнтувавшися в університетській траєкторії, обрати спеціальність/ті після 60–120 кредитів ЄКТС. Вибір залежатиме від програми, яку пропонує ЗВО.

 

Інструктаж, навчання, стажування при працевлаштуванні, виробнича практика: як їх оформити, організувати та правильно провести — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Норми законопроєкту націлені на підвищення якості освіти денної форми навчання, встановлюючи мінімальний обсяг навчальних занять у одному кредиті ЄКТС. Відтак для бакалаврського рівня аудиторних годин у одному кредиті буде не менше 10 (із 30) та не менше 8 годин (із 30) для магістерського освітньо-наукового рівня. Решта годин буде відводитися на самостійну роботу.

До того ж, щоб оптимізувати роботу в ЗВО та провадити ефективний освітній процес, законопроєкт пропонує закладам фокусуватися на розвитку дистанційної форми навчання. На відміну від заочної та вечірньої, дистанційна форма не потребує регламентації, а студенти самостійно можуть обирати час та місце для занять у межах графіку навчання.

Ще з початку пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення заочна й вечірня форми здобуття освіти фактично втратили актуальність, трансформувавшись у дистанційну. Саме тому з 2024 року пропонуємо відмовитися від заочної та вечірньої форм навчання, які в нас залишились із часів СРСР, і перейти до зрозумілої в ЄС дистанційної форми. Звертаємо увагу, що в європейському просторі заочної форми взагалі немає.

Приймаємо практикантів — здобувачів вищої освіти на підприємстві — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Наголошуємо, що студенти, які зараз здобувають освіту за вечірньою та заочною формами навчання, зможуть закінчити свої програми в такому ж форматі.

 

Сприяємо суб’єктності студентів та наближаємо українську освіту до європейських стандартів, що полегшить входження України до міжнародного академічного й наукового простору.

Оформлення практикантів: які дії підприємства — бази практики? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Джерело: Урядовий портал

Передплата

Матеріали до теми


Непрацевлаштовані громадяни з малозабезпечених сімей можуть отримати кредит на початок чи розвиток власної справи
З початком повномасштабної війни, розв’язаної російською федерацією, для багатьох родин, що втратили житло, роботу, заощадження, критично важливим стало повернення до ...
Про послуги соціального супроводу військовим та їхнім родинам
Розпочалось надання послуги соціального супроводу військовим та їхнім родинам на базі військових частин. Соціальний супровід – це можливість отримати допомогу ...
Порядок проведення роботодавцем перерахунку сум нарахованих доходів та утриманого ПДФО
Згідно з підпунктом 169.4.2 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), роботодавець платника податку на доходи фізичних ...