...
Реєструйся

Підготовка кадрів: розвиток індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті


Кабінет Міністрів України 20 жовтня схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті» (№ 10177).

Після прийняття законопроєкту ВРУ здобувачі освіти матимуть більше можливостей:

  • самостійно обирати траєкторію навчального процесу;
  • формувати індивідуальний навчальний план;
  • регулювати строки навчання.

За пропозицією законопроєкту, річне навантаження на денній формі навчання становитиме 30 – 80 кредитів ЄКТС. Така варіативність річного навчального навантаження дасть змогу студентам самостійно вирішувати, як розподілити кількість кредитів упродовж їхнього терміну навчання.

Практиканти — здобувачі освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємстві — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Приклад

Зокрема, 240 кредитів можна буде засвоїти за 4 роки: по 60 кредитів на рік (як зараз) або ж, обравши більше навантаження — по 80 кредитів, завершити бакалаврську програму за 3 роки. Можна буде й навпаки — обрати менше навантаження на більший строк.

 

З одного боку, така гнучкість наблизить українську систему вищої освіти до європейських стандартів, а з іншого, — сприятиме суб’єктності студентів, адже вони матимуть більше свободи та незалежно прийматимуть рішення щодо темпу навчання й вибору дисциплін.

Спрощення вимог стандартів вищої освіти в частині обов’язкових компонентів, як запропоновано законопроєктом, посилить автономію ЗВО. Держава має забезпечити стандарти в регульованих спеціальностях та автономію в нерегульованих. Тому пропонується посилення вимог стандартів для регульованих професій шляхом зменшення мінімальної вибіркової компоненти ОП із 25 % до 10 %. Для нерегульованих спеціальностей же навпаки мінімальний відсоток вибіркових курсів залишається 25 %, але через послаблення вимог у стандарті, заохочується збільшення вибірковості значно більше за мінімум (до 50 %).

Законопроєкт також пропонує розширені можливості для запровадження закладами міждисциплінарних програм на бакалаврському рівні. На таких програмах здобувачі освіти зможуть спочатку вступити на галузь (програму, яка включає групу спеціальностей), а далі, зорієнтувавшися в університетській траєкторії, обрати спеціальність/ті після 60–120 кредитів ЄКТС. Вибір залежатиме від програми, яку пропонує ЗВО.

 

Інструктаж, навчання, стажування при працевлаштуванні, виробнича практика: як їх оформити, організувати та правильно провести — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Норми законопроєкту націлені на підвищення якості освіти денної форми навчання, встановлюючи мінімальний обсяг навчальних занять у одному кредиті ЄКТС. Відтак для бакалаврського рівня аудиторних годин у одному кредиті буде не менше 10 (із 30) та не менше 8 годин (із 30) для магістерського освітньо-наукового рівня. Решта годин буде відводитися на самостійну роботу.

До того ж, щоб оптимізувати роботу в ЗВО та провадити ефективний освітній процес, законопроєкт пропонує закладам фокусуватися на розвитку дистанційної форми навчання. На відміну від заочної та вечірньої, дистанційна форма не потребує регламентації, а студенти самостійно можуть обирати час та місце для занять у межах графіку навчання.

Ще з початку пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення заочна й вечірня форми здобуття освіти фактично втратили актуальність, трансформувавшись у дистанційну. Саме тому з 2024 року пропонуємо відмовитися від заочної та вечірньої форм навчання, які в нас залишились із часів СРСР, і перейти до зрозумілої в ЄС дистанційної форми. Звертаємо увагу, що в європейському просторі заочної форми взагалі немає.

Приймаємо практикантів — здобувачів вищої освіти на підприємстві — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Наголошуємо, що студенти, які зараз здобувають освіту за вечірньою та заочною формами навчання, зможуть закінчити свої програми в такому ж форматі.

 

Сприяємо суб’єктності студентів та наближаємо українську освіту до європейських стандартів, що полегшить входження України до міжнародного академічного й наукового простору.

Оформлення практикантів: які дії підприємства — бази практики? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Джерело: Урядовий портал

Передплата

Матеріали до теми