...
Реєструйся

Про зобов’язання країн-учасниць Конвенції про права осіб з інвалідністю в сфері зайнятості


Відповідно до статті 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю «Праця та зайнятість», держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю на працю нарівні з іншими.

Право на працю включає право на отримання можливості заробляти собі на життя працею, яку особа з інвалідністю вільно вибрала чи на яку вона вільно погодилась, в умовах, коли ринок праці та виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та доступними для осіб з інвалідністю.

Держави-учасниці забезпечують і заохочують реалізацію права на працю, зокрема тими особами, які отримують інвалідність під час трудової діяльності, шляхом ужиття, зокрема в законодавчому порядку, належних заходів, спрямованих, серед іншого, на таке:

 • заборону дискримінації за ознакою інвалідності стосовно всіх питань, які стосуються всіх форм зайнятості, зокрема умов прийняття на роботу, наймання та зайнятості, збереження роботи, просування по службі та безпечних і здорових умов праці;

Читайте також: Відпустки для осіб з інвалідністю

 • захист прав осіб з інвалідністю нарівні з іншими на справедливі й сприятливі умови праці, зокрема рівні можливості й рівну винагороду за працю рівної цінності, безпечні та здорові умови праці (зокрема захист від домагань) та задоволення скарг;
 • забезпечення того, щоб особи з інвалідністю могли здійснювати свої трудові й профспілкові права нарівні з іншими;
 • надання особам з інвалідністю можливості для ефективного доступу до загальних програм технічної та професійної орієнтації, служб працевлаштування та професійного й безперервного навчання;
 • розширення на ринку праці можливостей для працевлаштування осіб з інвалідністю та просування їх по службі, а також надання допомоги в пошуку, отриманні, збереженні та відновленні роботи;
 • розширення можливостей для індивідуальної трудової діяльності, підприємництва, розвитку кооперативів і організації власної справи;

Читайте також: Обов’язок держави – створити умови для реалізації прав осіб з інвалідністю

 • працевлаштування осіб з інвалідністю у державному секторі;
 • стимулювання наймання осіб з інвалідністю у приватному секторі за допомогою належних стратегій і заходів, які можуть включати програми позитивних дій, стимули та інші заходи;
 • забезпечення особам з інвалідністю розумного пристосування робочого місця;
 • заохочення набуття особами з інвалідністю досвіду роботи в умовах відкритого ринку праці;
 • заохочення програм професійної та кваліфікаційної реабілітації, збереження робочих місць і повернення на роботу для осіб з інвалідністю.

Читайте також: Права осіб з інвалідністю під час працевлаштування

Держави-учасниці забезпечують, щоб особи з інвалідністю не утримувалися в рабстві чи в підневільному становищі й були захищені нарівні з іншими від примусової чи обов’язкової праці.

Джерело: Управління Держпраці

Праця осіб з інвалідністю. Спецвипуск №3′ 2022

Матеріали до теми