Реєструйся

Планується визначити поняття «одинока мати»


30 вересня у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей у сфері праці № 4174.

Проєкт закону визначає поняття: 

Домашня праця — спрямована на обслуговування домашнього господарства (сім’ї) робота, що виконується особою віком від 16 років на підставі трудового договору регулярно та на професійній основі.

Одинока мати – жінка, у свідоцтві про народження дитини якої запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, жінка, яка має дитину, батька якої позбавлено батьківських прав або батько якої помер, або відповідно до рішення суду його визнано безвісно відсутнім чи оголошено померлим.

Одинокий батько – чоловік, який має дитину, матір якої позбавлено батьківських прав або матір якої померла, або відповідно до рішення суду її визнано безвісно відсутньою чи оголошено померлою.».

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей у сфері праці»

 

 

Чинна редакція

Запропоновані зміни

Кодекс законів про працю України

 

     Відсутня

Стаття 7-1. Особливості зайнятості домашніх працівників

Домашня праця — спрямована на обслуговування домашнього господарства (сім’ї) робота, що виконується особою віком від 16 років на підставі трудового договору  регулярно та професійній основі.

Трудовий договір може бути розірваний у будь-який час за згодою сторін за умови попередження про це не менше як за два тижні.

Особливості регулювання домашньої праці визначаються умовами трудового договору. При цьому гарантії щодо зайнятості, часу відпочинку, оплати праці, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю.

 

 

Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження

Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Стаття 176. Обмеження залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження

Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, без їх письмової згоди.

 

Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері

Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою – восьмою статті 179, статтями 181, 182, 1821, 184, 185, 186 цього Кодексу, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

Стаття 186-1. Гарантії працівникам із сімейними обов’язками

Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою – восьмою статті 179, статтями 181, 182, 1821, 184, 185, 186 цього Кодексу, поширюються  на працівників із сімейними обов’язками.

 

 

 

 

 

Стаття 186-2. Працівники із сімейними обов’язками

1. Працівниками із сімейними обов’язками визнаються мати, батько, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомні батьки, батьки-вихователі а в окремих випадках, передбачених цим Кодексом, – інший член сім’ї.

2. Одинока мати – жінка, у свідоцтві про народження дитини якої запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, жінка, яка має дитину, батька якої позбавлено батьківських прав або батько якої помер, або відповідно до рішення суду його визнано безвісно відсутнім чи оголошено померлим.

3. Одинокий батько – чоловік, який має дитину, матір якої позбавлено батьківських прав або матір якої померла, або відповідно до рішення суду її визнано безвісно відсутньою чи оголошено померлою.

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

 

Стаття 4. Платники єдиного внеску

1. Платниками єдиного внеску є:

1) роботодавці:

фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);

 

Стаття 4. Платники єдиного внеску

1. Платниками єдиного внеску є:

1) роботодавці:

фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах (крім, трудового договору (контракту), укладеного з особою, яка виконує домашню працю), передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) (крім, трудового договору (контракту), укладеного з особою, яка виконує домашню працю);

 

Стаття 10. Добровільна сплата єдиного внеску

1. Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:

члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;

       …

Стаття 10. Добровільна сплата єдиного внеску

1. Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:

члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню, особи, які виконують домашню працю;

Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Відсутнє положення.

       Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

неоплачувана доглядова праця — неоплачувана діяльність особи, спрямована на обслуговування та забезпечення потреб сім’ї: ведення домашнього господарства, догляд за дітьми та іншими членами сім’ї, піклування про них, виховання дітей тощо.

 

Стаття 11. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

Відсутнє положення.

 

 

Стаття 11. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

здійснює організацію наукових і експертних досліджень з оцінки вартості неоплачуваної доглядової праці, як діяльності жінок і чоловіків, з метою зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків.

 

Не пропустіть: для «КАДРОВИК.UA» №11, 2020 Євгеній Баштецький,начальник відділу кадрового адміністрування філії ―Херсонського обласного управлінняАТ «Ощадбанк» підготував статтю «Соціальна відпустка одинокій матері: коли надати, а коли відмовити?»

ПЕРЕДПЛАТИТИ Головний кадровий журнал України

Живий журнал Електронна версія «КАДРОВИК.UA»