Як перевірити правомірність видачі листка непрацездатності


Суть проблеми

Інколи в роботодавців трапляються випадки, коли вони засумнівалися в правомірності отримання працівником листка непрацездатності (далі — ЛН), вважаючи його або «фіктивним» за виявленими зовнішніми ознаками чи за наявними помилками в його заповненні, або ж маючи інформацію про порушення режиму лікування працівником. Тож, чи може роботодавець пересвідчитися в правомірності отримання працівником ЛН і куди звертатися із запитом для перевірки?

Позиція МОЗ

Роботодавець має право перевірити правомірність видачі ЛН. Для цього йому необхідно зробити запит до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської міської держадміністрації, у підпорядкуванні якого знаходиться заклад охорони здоров’я, що видавав ЛН.

Коментар

У коментованому листі МОЗ відсилає до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13 листопада 2001 року № 455 (далі — Інструкція № 455), та Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 9 квітня 2008 року № 189 (далі — Положення № 189).

Однак у жодному із цих документів немає норми, яка б визначала повноваження місцевого органу управління охорони здоров’я під час отримання запитів від роботодавців на перевірку правомірності видачі ЛН.

Якщо звернутися до р. 8 Інструкції № 455, то з нього випливає:

• відповідальність за якість експертизи тимчасової непрацездатності (далі — ЕТН), зберігання й облік ЛН несе керівник закладу охорони здоров’я;

•  за порушення порядку видачі та заповнення ЛН лікарі несуть відповідальність згідно із законодавством України;

•  під час виявлення порушень правил видачі, зберігання, обліку ЛН, незадовільного стану ЕТН лікувально-профілактичний заклад може бути позбавлений права видавати ЛН.

Згідно з пунктом 3.3 Положення № 189 керівник (головний лікар) закладу охорони здоров’я незалежно від форм власності, зокрема:

• повідомляє органи охорони здоров’я, фонди соцстрахування та правоохоронні органи про випадки втрати чи крадіжки бланків ЛН;

• уживає заходів щодо притягнення до відповідальності медпрацівників, які допустили порушення проведення ЕТН, порядку видачі, продовження та заповнення ЛН, оформлення медичної облікової документації;

•  створює комісії для повторного розгляду звернень громадян щодо конфліктних питань ЕТН.

Читайте також: Унікальне тематичне видання від експертів журналу «КАДРОВИК.UA». Спецвипуск «Листки непрацездатності»

У випадках подання позовів і претензій медичних страхових організацій та фондів соцстрахування, а також за запитами заявників, здійснювати розгляд клініко-експертних питань із якості ЕТН щодо дотримання чинного законодавства має лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я (пп. 5.3.10 Положення № 189). Розглядати звернення громадян у конфліктних випадках, а також претензії громадян і зацікавлених організацій, страхових компаній, фондів соцстрахування вповноважено також заступника головного лікаря з ЕТН або відповідальну особу з ЕТН закладу охорони здоров’я (пп. 5.4.11 Положення № 189). Останні мають право приймати рішення стосовно проведення повторної ЕТН з оглядом хворого у випадках виявлення необґрунтованої видачі ЛН (пп. 5.4.13 Положення № 189).

Щодо відповідальної особи органу охорони здоров’я з ЕТН, то вона, зокрема (п. 5.5 Положення № 189):

•   розглядає листи, заяви, звернення та скарги громадян до органу охорони здоров’я з питань ЕТН;

•   співпрацює з фондами соцстрахування в проведенні контролю за дотриманням чинних нормативно-правових актів з ЕТН.

Тож, як бачимо, для з’ясування правомірності видачі ЛН насамперед потрібно адресувати звернення керівнику (головному лікарю) або заступнику головного лікаря з ЕТН, або голові лікарсько-консультативної комісії. Звісно, це не спростовує той факт, що із запитом можна звернутися й до департаментів (управлінь) охорони здоров’я облдержадміністрацій, у віданні яких знаходиться заклад охорони здоров’я, що видав ЛН. Адже вони здійснюють контроль за їх діяльністю.

Раніше МОЗ у листі від 3 серпня 2006 року № 3.07-16/1004 підтверджував, що роботодавець має право звертатися до медичних установ із проханням перевірити обґрунтованість видачі ЛН, однак переліку медичних установ, які мають право перевіряти законність і підстави видачі працівнику ЛН, немає. Так, спеціальних медичних установ, які вповноважені перевіряти ЛН, справді не існує, проте це не спростовує можливості надсилати звернення щодо перевірки, чи дійсно обґрунтовано видано ЛН закладом охорони здоров’я та чи не є такий ЛН підробкою.

Своєю чергою, МОЗ у коментованому листі цілком міг переадресувати питання щодо з’ясування роботодавцями обґрунтованості видачі ЛН до Фонду соцстрахування.

Адже до завдань Фонду соцстрахування якраз і включається перевірка обґрунтованості видачі та подовження ЛН застрахованим особам, у т. ч. на підставі інформації з електронного реєстру ЛН (п. 6 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року  № 1105).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має право звертатися за необхідності до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства.

І якщо за результатами такої перевірки фахівцями Фонду соцстрахування або відповідальними за ЕТН органів охорони здоров’я будуть зроблені висновки про порушення встановленого порядку видачі ЛН, то комісія із соцстрахування підприємства має право прийняти рішення про відмову в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності.

ЛН потрапляє від працівника передусім до комісії (уповноваженого) із соцстрахування підприємства, яка за наявності сумнівів в обґрунтованості його видачі має насамперед адресувати запит до робочого органу Фонду соцстрахування. Останній може цілком самостійно провести перевірку законності видачі такого ЛН закладом охорони здоров’я.

Замовляйте також: Журнал реєстрації листків непрацездатності

Але, як свідчить судова практика, у випадку з’ясування Фондом соцстрахування необґрунтовано виданих ЛН і, як результат, неправомірно отриманих страхових коштів, із закладу охорони здоров’я завдані збитки не стягнуть. Приміром, ВГСУ в постановах від 2 березня 2017 року у справі № 913/803/16, від 20 липня 2017 року у справі № 917/2105/16 доходить висновків:

Не вбачається, що повернення страхових платежів до Фонду соцстрахування у випадку їх безпідставного отримання може бути зроблено за рахунок закладів охорони здоров’я, які видають ЛН, що є підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Заклади охорони здоров’я (конкретно — їх працівники) видають ЛН, які є підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, але в разі порушення правил видачі, зберігання, обліку ЛН відповідальність цих закладів передбачена лише у вигляді позбавлення права видавати ЛН, а також персональної відповідальності лікарів.

У наведених справах суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про те, що наявність збитків Фонду соцстрахування не доведено матеріалами справ, оскільки відсутність страхових випадків у вигляді фактичної тимчасової непрацездатності Фондом соцстрахування не встановлено; у спірних правовідносинах на заклад охорони здоров’я не може бути покладена майнова відповідальність за сплачену допомогу по тимчасовій непрацездатності, оскільки цей заклад не є стороною вказаних правовідносин, а отже, у справі відсутній причинний зв’язок між заявленою Фондом соцстрахування шкодою та протиправною поведінкою закладу охорони здоров’я.

Тож за потреби правомірність видачі ЛН краще з’ясовувати до того, як його буде оплачено Фондом соцстрахування.

Матеріали до теми


Обрахунок пенсій: негативний вплив низьких зарплат під час війни пропонують нівелювати
У Раді зареєстрували законопроєкт № 7453 від 09 червня 2022 року, який може скоригувати норми Закону України від 9 липня ...
Листки непрацездатності: як отримати допомогу за кордоном?
Попри вимушену евакуацію за кордон, українці не втрачають свого права на соціальний захист та забезпечуються допомогами від Фонду соціального страхування ...