Реєструйся

Подання документів під час прийняття на роботу


За частиною 2 ст. 2 КЗпП працівники реалізують право на працю через укладання трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Приймають на роботу на підприємство, в установу або організацію через укладання трудового договору безпосередньо між власником або уповноваженим ним органом та особою, яка влаштовується на роботу. Відповідно до ст. 24 КЗпП під час укладання трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, в у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

Для робіт, до виконання яких відповідно до законодавства можна допускати тільки осіб з фаховою освітою (учителів, лікарі, інженери, водії тощо), передбачено, що власник або уповноважений ним орган мають право вимагати від осіб, які працевлаштовуються на роботу, пред’явлення диплома про наявність вищої, середньої спеціальної освіти або іншого документа, що дає право на виконання спеціальної роботи.

КЗпП (ст. 25) установлено заборону вимагати під час укладання трудового договору деяких відомостей та документів.Так, під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які працевлаштовуються, відомості про їхню партійну і національну належність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

У деяких випадках законодавством передбачено обмеження для окремих осіб щодо певних посад або виконання певної роботи. Такі обмеження можуть стосуватися, зокрема, осіб, позбавлених судовими органами на певний строк права обіймати певні посади або провадити певну діяльність. Наприклад, водії автотранспортних засобів в адміністративному порядку можуть бути позбавлені права керувати такими засобами на певний строк.

Є випадки, за яких укладенню трудового договору має передувати обов’язковий медичний огляд (це стосується, зокрема, працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі). Так, наприклад, ст. 191 КЗпП визначено, що всі особи, молодші від 18 років, приймаються на роботу лише після попереднього огляду і в подальшому (до досягнення 21 року) щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

Порушення цих правил прийняття на роботу може бути підставою для припинення трудового договору.

Крім того, КЗпП (ст. 25-1) установлено обмеження щодо спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації. Так, власник або уповноважений ним орган має право запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому самому підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати,сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.

На підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності порядок запровадження таких обмежень установлюється законодавством.

Слід також зазначити, що працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору,оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування й реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  

Джерело: Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Видання для кадровиків Журнали реєстрації