Реєструйся

Податкова соціальна пільга для самотньої матері


Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150 відсотків суми пільги (у 2018 році – 1321,50 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, то застосовується одна соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Крім утримання дитини інваліда до 18 років.

При цьому податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші привілеї до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2018 році – 2470 грн.).

Платник податку, який має право на застосування податкової пільги більшої, ніж 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтверджуючі документи.

Для застосування пільги одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, подають:

    • заяву про застосування пільги;
    • копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначеним відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав до прибуття в Україну;
    • копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
    • копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);
    • копія паспорта.

Для можливості отримання такої пільги одинокою матір’ю, батьком або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, мають дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

Нагадуємо, порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст.169 розд.IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ, порядок подання документів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1227.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Які витрати роботодавця при працевлаштуванні ВПО компенсують?
Уряд відкоригував програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, це рішення було прийняте на засіданні КМУ 24 січня 2022 року. Зокрема, згідно ...