Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Подаємо заяву до Держпраці про проведення медоглядів працівників: які документи слід підготувати в 2018 році?

Дата публікації: 14.11.2017

Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

Роботодавець надає до Управління з питань праці підзвітної області заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 2018 році.
До заяви роботодавець додає завірені належним чином:

  • штатний розпис;
  • протоколи лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях;
  • висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на матеріали, речовини, що використовуються в технологічному процесі.

встановленому порядку присвоєно звання «Заслуженого», щорічні відпустки надаються на загальних умовах.

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика»

Видання для кадровиків Журнали реєстрації