...
Реєструйся

Посилена відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства


Посилена відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства. Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність

Законом України від 28.12.2014 № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» внесені зміни до Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів в частині посилення відповідальності роботодавців за порушення в сфері трудових відносин.

Так, змінами до статті 265 КЗпП України збільшено розмір штрафів для юридичних осіб за порушення в сфері праці:

  • за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків (стаття 24 КЗпП) – у розмірі 30 МЗП (36540 грн.) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у розмірі 3 МЗП (3654 грн.);
  • за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у розмірі 10 МЗП (12180 грн.) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • порушення інших вимог трудового законодавства – у розмірі 1 МЗП (1218 грн.)

Зазначені штрафи накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. На даний час таким органом є Державна служба України з питань праці (Держпраці), яка створена шляхом злиття Держгірпромнагляду і Держінспекції з праці згідно з постановами КМ України від 10.09.2014 № 442, від 11.02.2015 № 96.

Законом України № 77-VIII посилено також відповідальність посадових осіб підприємств, установ і організацій за порушення в сфері праці (ст. 41 КУпАП):

  • за порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю – штраф від 30 до 100 НМДГ (510 – 1700 грн.); за повторне вчинення порушення протягом року, або за порушення щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда – штраф від 100 до 300 НМДГ (1700 – 5100 грн.);
  • за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця без відповідного дозволу – штраф від 500 до 1000 НМДГ (8500 – 17000 грн.); за повторне протягом року вчинення порушення – штраф від 1000 до 2000 НМДГ (17000 – 34000 грн.).

Нормами законодавства передбачено притягнення винних осіб не лише до дисциплінарної та адміністративної відповідальності, а й до кримінальної відповідальності – при наявності в діях посадових осіб складу злочину.

Законом № 77-VIII посилено кримінальну відповідальність ( ст. 172 КК) за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю – штраф від 2000 до 3000 НМДГ (34000 – 51000 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, або виправними роботами на строк до 2-х років.

За ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, – штраф від 3000 до 5000 НМДГ (51000 – 85000 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2-х років, або арешт на строк до 6 місяців.

Поняття грубого порушення законодавства про працю охоплює всі випадки порушень, які поставили працівника в скрутне становище або погіршили його умови праці, що призвело до порушення конституційних прав або законних інтересів працівника.

Так, грубим порушенням законодавства про працю може вважатися:

  • умисна невидача працівникові при звільненні трудової книжки, що стало перешкодою для його подальшого працевлаштування;
  • запровадження роботодавцем продовженого робочого дня;
  • необґрунтована відмова в укладенні трудового договору чи така відмова, яка містить ознаки дискримінаційного характеру, тощо.

Нормами статті 173 Кримінального кодексу України встановлено кримінальну відповідальність службової особи підприємства, установи, організації за грубе порушення угоди про працю шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою – штраф до 50 НМДГ (850 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2-х років.

Порушення угоди про працю (трудового договору) шляхом обману може проявитись, наприклад, у введенні працівника в оману стосовно умов та характеру праці, розміру заробітної плати, виплати преміальних тощо.

Зловживання довірою матиме місце у разі, коли посадова особа недобросовісно використовує довір’я з боку працівника до нього особисто чи до організації, яку він представляє, з тим, щоб ігнорувати визначені умови угоди про працю.

Під примусом слід розуміти примушування до виконання роботи під загрозою дисциплінарного стягнення, застосування насильства чи будь-який інший протиправний вплив на особу з метою домогтися виконання нею роботи, не обумовленої угодою про працю.

Офіційний сайт профспілки працівників освіти і науки України