Реєструйся

Позбавлення, надання статусу учасника бойових дій, учасника війни буде здійснюватися по-новому


Наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про комісію Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни» від 6 листопада 2018 року № 887 (далі — Положення; Наказ № 887) затверджено Положення про комісію Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни.

Наказом № 887 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про утворення комісії Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та затвердження Положення про неї» від 22 травня 2015 року № 590.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (не набув чинності). Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни (далі — Комісія) військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів і працівників Національної гвардії України, інших осіб, визначених чинним законодавством (далі — особи), а також порядок організації її роботи. Основними завданнями Комісії є розгляд питань, вивчення документів та прийняття рішень щодо надання особам статусу учасника бойових дій, учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII.

Комісія має право:

  • вивчати довідки, документи та інші докази, надіслані начальниками територіальних управлінь, закладів вищої освіти, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ, командирами з’єднань, військових частин (підрозділів) Національної гвардії України (далі — командири (начальники) військових частин), іншими особами, визначеними чинним законодавством, чи подані особисто;
  • заслуховувати в разі потреби осіб, свідків, представників державних органів, громадських організацій, рад ветеранів;
  • подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII;
  • повертати документи командирам (начальникам) військових частин для доопрацювання;
  • приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій, учасника війни; про відмову в наданні статусу учасника бойових дій, учасника війни; про позбавлення статусу учасника бойових дій, учасника війни;
  • повторно розглядати за рішенням командувача Національної гвардії України (особи, яка виконує його обов’язки) питання про надання статусу учасника бойових дій, учасника війни особам, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.

Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, учасника війни в місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації).

У документі наводяться випадки, коли Комісія відмовляє в наданні статусу учасника бойових дій, учасника війни, приймає рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій, учасника війни.

Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

У разі звернення особи до суду стосовно встановлення факту участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях або інших бойових діях, які дають право на визнання її учасником бойових дій, учасником війни, і прийняття судом відповідного позитивного рішення, яке набрало законної сили, таке рішення суду визнається як документ, що підтверджує право особи на визнання її учасником бойових дій, учасником війни. Рішення суду підлягає зберіганню в Головному управлінні Національної гвардії України відповідно до законодавства.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації