Реєструйся

Працівники можуть підтвердити результати свого неформального навчання


29 листопада 2013 року набрав чинності Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений постановою № 340 від 15 травня 2013 року. Ним визначено механізм підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (далі – підтвердження кваліфікації).

Встановлено, підтвердження кваліфікації здійснюється підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, які відповідають вимогам, установленим Мінсоцполітики та МОН.

Підтвердити кваліфікацію можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну.

Державна служба зайнятості видає особі, яка виявила бажання підтвердити кваліфікацію, анкету самооцінювання за обраною нею робітничою професією.

За результатами заповнення анкети самооцінювання особа подає територіальному органові заяву про підтвердження кваліфікації, у якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи і посада (за наявності), назва професії та кваліфікаційний рівень, на який вона претендує, стаж роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня, найменування суб’єкта підтвердження, який обрала особа. До заяви додаються:

  • паспорт;
  • копії документа, що засвідчує факт трудових відносин (за наявності), та документа, що засвідчує наявність стажу роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня;
  • оригінал документа про освіту (за наявності);
  • одна фотокартка розміром 3 х 4 см;
  • медична довідка за формою N 086/о; особова медична книжка (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями у сфері торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості); медична довідка про можливість виконання робіт за професією, пов’язаною з роботами з підвищеною небезпекою, та відповідні довідки, видані наркологом і психіатром (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями, пов’язаними з роботами з підвищеною небезпекою);
  • лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження результатів неформального професійного навчання (за наявності).

Не пізніше ніж на 8 робочий день з дня подання документів центр зайнятості надає направлення на підтвердження кваліфікації.

Підтвердження кваліфікації здійснюється за результатами визначення рівня професійних знань, умінь і навичок особи із застосуванням засобів вимірювання та критеріїв оцінювання.